Collegevragen inzake terugplaatsen grenspaal Kwintsheul

D66 Westland

Kwintsheul 19.02.2018 - Op vrijdag 16 februari 2018 opende wethouder Duijvestijn in de Kastanjehof de expositie Kwintsheul begrensd.


Tijdens deze opening vertelde de curator van het Westlands Museum over een historische, circa 400 jaar oude, grenspaal die tot 1957 de grens tussen de gemeenten Monster en Naaldwijk markeerde en bij de wijziging van de gemeentegrenzen is verwijderd. Deze grenspaal bevindt zich in de collectie van het Museum, maar is in de loop der jaren beschadigd geraakt.

\"Tentoonstelling

Een aantal inwoners heeft het idee opgevat om de grenspaal terug te plaatsen op of nabij de oorspronkelijke locatie. Gedacht werd aan de middenberm van de Kerkstraat. Dit is een mooi idee, hoewel er vraagtekens te zetten zijn bij de kwetsbaarheid van de grenspaal en de verkeersveiligheid.

Het is waarschijnlijk mogelijk om een kunststof reproductie te maken van de grenspaal en deze in Kwintsheul te plaatsen, bijvoorbeeld op het Kwintrum.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het initiatief voor het terugplaatsen van de historische grenspaal in Kwintsheul?

2. Is het college bereid te onderzoeken of het mogelijk is om een replica van de historische grenspaal te maken, wat de kosten daarvan zijn en op welke plaats de grenspaal zou kunnen komen te staan? Wil het college de uitkomsten van dat onderzoek delen met de raad?

3. Is het college met D66 Westland van mening dat het bewaren van dergelijke (kleine) historische objecten in de openbare ruimte bijdraagt aan historisch besef en mogelijkheden biedt voor het onderwijs in lokale geschiedenis?

4. Is het college bereid om op afzienbare termijn een inventarisatie uit te laten voeren naar historische objecten in de openbare ruimte en deze te beschermen en onderhouden, bijvoorbeeld in het kader van de Beheersplannen Openbare Ruimte?

Maxim van Ooijen

Raadslid D66 Westland

Reacties (1 reactie geplaatst)

Dit is nu een mooi voorbeeld van geld weggooien.
Kunnen we het geld wat ze hier aan willen spenderen niet ergens anders aan besteden.
Iets wat wel nut heeft.
Als ze hier op bezuinigen kan de WOZ ook naar beneden.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.