Collegevragen inzake toekomstplannen De Veiling

CU/SGP Westland

Collegevragen inzake toekomstplannen De Veiling

Poeldijk 26.05.2021 - Op 11 februari 2021 werd een informatiebijeenkomst gehouden voor (steun)raadsleden.

Aanleiding hiervoor was het collegebesluit van juli 2020 voor de exploitatie van De Veiling voor de periode juli 2020 tot 2030. In december 2017 is in de raad het voorstel ‘beschikbaar stellen krediet voor De Veiling’ besproken. Er is toen door de raad een budget voor renovatie vastgesteld van € 1,2 miljoen voor de bouwkosten en € 0,6 miljoen voor decorbouw. In totaal € 1,8 miljoen.

In het voorstel werden nog een aantal zaken genoemd die in de komende jaren geïnvesteerd zouden worden in De Veiling , waarvan de dekking nog niet was aangegeven.

Het ging daarbij om € 265.000,- achterstallig onderhoud periode 2015-2020 volgens het meerjaren onderhoudsplan van Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes. Tevens een bedrag van € 395.000,- voor maatregelen om te voldoen aan de EP-norm wat betreft energiezuinigheid. En verder € 300.000,- aanpassen gevel en exterieur om het gebouw er weer netjes te laten uitzien.

Dit was bij elkaar een bedrag van bijna € 2,8 miljoen voor een tijdelijke exploitatieperiode van 10 jaar. De fractie ChristenUnie-SGP was in 2017 al van mening dat dit een te grote investering van gemeentegeld is in deze tijdelijke voorziening. Onze fractie is daarom nog steeds van mening geen nieuw budget meer beschikbaar te stellen. Wél kan het restant budget van de renovatie ad. € 498.000,- nog worden ingezet voor het opknappen van de kleine zaal.

En verder dat:

• De huurder van de Veiling, Duynisveld Events, heeft toegezegd om toekomstige onderhoudskosten voor haar rekening te nemen. Niet duidelijk voor ons is om welk onderhoud het hierbij gaat en welke kosten hiermee zijn gemoeid.

• De wens om een nieuwe keuken te plaatsen nooit onderdeel is geweest van de opdracht. Onze fractie vindt dat het budget hiervoor van € 70.000,- niet past in de afspraken die eerder gemaakt zijn en dus niet beschikbaar moet worden gesteld.

• De fractie ChristenUnie-SGP in 2017 al van mening was dat € 2,8 miljoen een te grote investering van gemeentegeld was in deze tijdelijke voorziening.

• Mede gezien de tekorten op de meerjarenbegroting onze fractie het niet verantwoord vindt nu weer een extra budget van € 200.000,- te voteren voor nieuwe wensen.

• De fractie ChristenUnie-SGP Westland op 21 mei 2021 de beantwoording heeft ontvangen van de rondvraag t.a.v. De Veiling

Dit leidt bij onze fractie tot de volgende aanvullende vragen:

a. Is het college het met onze fractie eens dat de wens om nog eens € 200.000,- extra beschikbaar te stellen. A. niet past in een meerjarenbegroting waarin de lasten voor de burgers alleen maar toenemen? B. Dit een ongelijk speelveld creëert t.o.v. andere zalencentra die deze bijdrage niet ontvangen?

b. Is het college het met onze fractie eens dat de wens om een nieuwe (professionele) keuken te plaatsen nooit onderdeel is geweest van de opdracht voor renovatie en het budget? En het krediet van € 70.000,- daarmee niet past in de afspraken die eerder gemaakt zijn?

c. De huurder van de Veiling, Duynisveld Events, heeft toegezegd om toekomstige onderhoudskosten voor haar rekening te nemen. A. om welk onderhoud gaat het hierbij en B. welke kosten zijn hiermee gemoeid?

d. Tijdens de informatie bijeenkomst kwam naar voren dat de buitenzijde van het gebouw ook dringend aan een opknapbeurt toe is. A. Kan het college aangeven welke kosten dit met zich meebrengt? en B. Wie deze kosten voor haar rekening neemt?

e. De verdeling in het bestemmingsplan is nog steeds maatschappelijk hoewel het gebruik nu 75-80% commercieel en 20-25% maatschappelijk is. (alleen de bibliotheek en het kinderdagverblijf maken hiervan gebruik) Wegens de Coronacrisis is er momenteel geen exploitatie. A. Is het college het met onze fractie eens dat de bestemming moet worden aangepast aan gebruik? B. Welke gevolgen heeft het commercieel gebruik voor de parkeerdruk in de directe omgeving? Welke parkeernorm wordt hierbij gehanteerd?

f. Is het college het met onze fractie eens dat voor commerciële exploitatie van de Veiling, nu er na renovatie optimale exploitatiemogelijkheden zijn, een openbare aanbesteding een logische stap zou zijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Arij de Bloeme, raadslid

Column; De finale..... Meer info - Administratieve duizendpoot schoonmaakbranche Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Locatiemanager tuinbouw Meer info - Veranderingen bij Westlanders.nu vertraagd Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps bijna klaar Meer info - Onderzoeker verbaasd over beleid assimilatiebelichting Meer info - Kunstwerk van de Maand augustus 2021; Harten Meer info - 100 jaar begraafplaats St. Barbara Meer info - Trefpunters leren ouders een lesje Meer info - Administratief medewerker logistiek parttime Meer info - Coördinator Technische Dienst Meer info - Bedrijfsarts Meer info - Coördinator Interne Logistiek Meer info - Hoe een eenvoudige app de hele samenleving controleert Meer info - Verbod op stofzuigers boven 900 Watt Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Net geen podium op circuit van Zolder Meer info - R&D Engineer Meer info - Stand van zaken hoge nood in Maassluis Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Clubkampioenschappen bij schermvereniging Trefpunt Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Laser Operator Meer info - Interieuradviseur/verkoopmedewerker Meer info - Junior teeltmanager m/v Meer info - Financieel administratief medewerker Meer info - Productieleider Meer info - Nachtchauffeur CE Meer info - Service Team Meer info - ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ Meer info - Voorarrest verdachten moordaanslag Peter R. de Vries verlengd Meer info - Specialist Ruimtelijke Ordening en Planologie Meer info - Poëziefestival "Dichter bij de Boer" Meer info - Accountmanager Meer info - United Vansen moet ADO € 2 miljoen betalen Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Schoonmaker gezocht! Meer info - Medewerker bediening Meer info - Keukenhulp (Parttime) Meer info - HR-adviseur Meer info - Chauffeur (BE) Meer info - Gasmeetkundige Hoekse Waard Meer info - Watergebruik in 2019 licht gedaald Meer info - Logistiek medewerker Meer info - Eindcontroleur kachels Meer info - Onings Holland zoekt enthousiaste Logistiek planner (fulltime)  Meer info - Weer leerling Rotterdam aan Zee geslaagd voor muziekexamen Meer info - Kunstwerk van de Maand juli Meer info