Collegevragen inzake toekomstplannen De Veiling

CU/SGP Westland

Collegevragen inzake toekomstplannen De Veiling

Poeldijk 26.05.2021 - Op 11 februari 2021 werd een informatiebijeenkomst gehouden voor (steun)raadsleden.

Aanleiding hiervoor was het collegebesluit van juli 2020 voor de exploitatie van De Veiling voor de periode juli 2020 tot 2030. In december 2017 is in de raad het voorstel ‘beschikbaar stellen krediet voor De Veiling’ besproken. Er is toen door de raad een budget voor renovatie vastgesteld van € 1,2 miljoen voor de bouwkosten en € 0,6 miljoen voor decorbouw. In totaal € 1,8 miljoen.

In het voorstel werden nog een aantal zaken genoemd die in de komende jaren geïnvesteerd zouden worden in De Veiling , waarvan de dekking nog niet was aangegeven.

Het ging daarbij om € 265.000,- achterstallig onderhoud periode 2015-2020 volgens het meerjaren onderhoudsplan van Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes. Tevens een bedrag van € 395.000,- voor maatregelen om te voldoen aan de EP-norm wat betreft energiezuinigheid. En verder € 300.000,- aanpassen gevel en exterieur om het gebouw er weer netjes te laten uitzien.

Dit was bij elkaar een bedrag van bijna € 2,8 miljoen voor een tijdelijke exploitatieperiode van 10 jaar. De fractie ChristenUnie-SGP was in 2017 al van mening dat dit een te grote investering van gemeentegeld is in deze tijdelijke voorziening. Onze fractie is daarom nog steeds van mening geen nieuw budget meer beschikbaar te stellen. Wél kan het restant budget van de renovatie ad. € 498.000,- nog worden ingezet voor het opknappen van de kleine zaal.

En verder dat:

• De huurder van de Veiling, Duynisveld Events, heeft toegezegd om toekomstige onderhoudskosten voor haar rekening te nemen. Niet duidelijk voor ons is om welk onderhoud het hierbij gaat en welke kosten hiermee zijn gemoeid.

• De wens om een nieuwe keuken te plaatsen nooit onderdeel is geweest van de opdracht. Onze fractie vindt dat het budget hiervoor van € 70.000,- niet past in de afspraken die eerder gemaakt zijn en dus niet beschikbaar moet worden gesteld.

• De fractie ChristenUnie-SGP in 2017 al van mening was dat € 2,8 miljoen een te grote investering van gemeentegeld was in deze tijdelijke voorziening.

• Mede gezien de tekorten op de meerjarenbegroting onze fractie het niet verantwoord vindt nu weer een extra budget van € 200.000,- te voteren voor nieuwe wensen.

• De fractie ChristenUnie-SGP Westland op 21 mei 2021 de beantwoording heeft ontvangen van de rondvraag t.a.v. De Veiling

Dit leidt bij onze fractie tot de volgende aanvullende vragen:

a. Is het college het met onze fractie eens dat de wens om nog eens € 200.000,- extra beschikbaar te stellen. A. niet past in een meerjarenbegroting waarin de lasten voor de burgers alleen maar toenemen? B. Dit een ongelijk speelveld creëert t.o.v. andere zalencentra die deze bijdrage niet ontvangen?

b. Is het college het met onze fractie eens dat de wens om een nieuwe (professionele) keuken te plaatsen nooit onderdeel is geweest van de opdracht voor renovatie en het budget? En het krediet van € 70.000,- daarmee niet past in de afspraken die eerder gemaakt zijn?

c. De huurder van de Veiling, Duynisveld Events, heeft toegezegd om toekomstige onderhoudskosten voor haar rekening te nemen. A. om welk onderhoud gaat het hierbij en B. welke kosten zijn hiermee gemoeid?

d. Tijdens de informatie bijeenkomst kwam naar voren dat de buitenzijde van het gebouw ook dringend aan een opknapbeurt toe is. A. Kan het college aangeven welke kosten dit met zich meebrengt? en B. Wie deze kosten voor haar rekening neemt?

e. De verdeling in het bestemmingsplan is nog steeds maatschappelijk hoewel het gebruik nu 75-80% commercieel en 20-25% maatschappelijk is. (alleen de bibliotheek en het kinderdagverblijf maken hiervan gebruik) Wegens de Coronacrisis is er momenteel geen exploitatie. A. Is het college het met onze fractie eens dat de bestemming moet worden aangepast aan gebruik? B. Welke gevolgen heeft het commercieel gebruik voor de parkeerdruk in de directe omgeving? Welke parkeernorm wordt hierbij gehanteerd?

f. Is het college het met onze fractie eens dat voor commerciële exploitatie van de Veiling, nu er na renovatie optimale exploitatiemogelijkheden zijn, een openbare aanbesteding een logische stap zou zijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Arij de Bloeme, raadslid

Opleidingsadviseur Meer info - Zonnepanelen monteur Meer info - Klimaat op hol. Maar ook: winstgevend rentmeesterschap! Meer info - Stijging bij online aankopen Meer info - Direct-connect zakelijk met Westlanders.nu Meer info - Service medewerker wit- en bruingoed. Meer info - Planner Meer info - Campagne 40forever zoekt bassen en tenoren Meer info - Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Chantal Deen bij Jongvolwassenengroep Carma Meer info - Bazar in de Ontmoetingskerk 4-6 november Meer info - Extra raadsvergadering op dinsdag 12 oktober Meer info - Personeelsplanner Meer info - Vacature: Receptionist(e)/adviseur bankzaken Meer info - Medewerker Technische dienst Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Meer info - Personal Trainer Meer info - Administratief medewerker Meer info - Een warm gebaar aan het einde van het jaar! Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker op 21 oktober Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Medewerker containeronderhoud met heftruckervaring Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Je kantoor in groot Rotterdam moet beslist over deze voorzieningen beschikken Meer info - Hoofd financiële administratie Meer info - Soort van het seizoen: hazen en konijnen Meer info - Bezoek aan de burgemeester Meer info - Inspirerende verhalenmiddag op 24 oktober Meer info - Procesoperator Meer info - Inloopconcert Jongerenkoor Corbulo in de Adrianuskerk Meer info - Assistent Proces Manager Meer info - The Cosy Rockers gaan weer van start !!! Meer info - Opbaarruimte te Honselersdijk Meer info - Zaterdag 16 oktober komt Steenbreek Westland naar Poeldijk Meer info - Muziek in de klas Meer info - Opperman stratenmaker Meer info - Heerlijke Herfst, thema presentatie 20 oktober Meer info - Trainee teeltmanager Meer info - Expositie in de Hofboerderij: “Met penseel en poëzie uit de pandemie”. Meer info - Inspirerende verhalenmiddag op 24 oktober Meer info - After Sales Coördinator Meer info - Een nieuwe studiegroep: Paddenstoelen Meer info - PANNA! Sterrenteamdag op 17 oktober Meer info - Kunstwerk van de maand; Plastisch teken Meer info - Twee nieuwe allround monteurs en een Industrieel spuiter gezocht (fulltime) Meer info - Commercieel medewerker schade particulier Meer info - AH Vrij zoekt werkplaatsmonteur Meer info - Machine Operators Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Bestemmingsplan vastgesteld voor Maasdijks kerkgebouw Meer info