Collegevragen inzake vergroening Westerlee-Leeweg

Westland Verstandig

Collegevragen inzake vergroening Westerlee-Leeweg

Westerlee 05.06.2019 - De Westland Verstandig fractie is benaderd door bewoners van de Leeweg uit Westerlee. De bewoners beklagen zich erover dat steeds meer groen

aan de Leeweg verdwijnt en ook de recent voorgenomen uitbreiding van het op het voormalige veilingterrein gevestigde bedrijf richting de woningen doet wederom een vanouds aanwezig stuk groen verdwijnen zonder adequate vervanging.

Ook de door de Provincie reeds bekostigde en toegezegde groenstrook volgens het geplande groenplan wordt maar niet door de gemeente die daadwerkelijk tot aanleg moet overgaan, aangelegd. Voeg daarbij nog de kaalslag rond de rotonde dan is de kale rotonde Westerlee bij Leehove geen fraaie entree van Westland. De betreffende bewoners vinden een groene leefomgeving erg belangrijk.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Is het College bereid om inspanning te doen om het bestaande groen aan de Leeweg zoveel als mogelijk te handhaven, ook bij eventuele verdere uitbreiding van het voormalige veilingterrein, zulks teneinde de leefbaarheid aan de Leeweg in stand te houden c.q. te verbeteren?

- Is het College bereid om eventueel aan een uitbreiding van bedrijven de eis voor te leggen dat de parkeerplaatsen “groen” moeten zijn en geen betonnen oppervlaktes?

- Wanneer wordt het groenplan uitgevoerd langs de provinciale weg zoals al bekostigd is door de Provincie, maar door de gemeente moet worden uitgevoerd?

- Waarom duurt de uitvoering zo lang?

- Is het College bereid om te bezien of één van de entrees van Westland –zijnde de rotonde bij Westerlee- verder verfraaid kan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

 

Kerstfeest in de stad met OG3NE, Jamai, Samantha Steenwijk en Wolter Kroes Meer info - Meewerkend Voorman Westland Meer info - Productiemanager Kenia Westland Meer info - Teeltmedewerker Westland Meer info - HR Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Regio Aalsmeer en Westland Meer info - Heftruckchauffeur AGF Westland Meer info - Technisch Onderhoudsmedewerker Westland Meer info - Assistent Teamleider Logistiek (AGF) Westland Meer info - Sinterklaasintochten 2019 in regio Westland Meer info - Keurmeester AGF Westland Meer info - Productiemedewerkers Westland Meer info - Reünie Quintus handbal op 15 november Meer info - Allround Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Westlandse Biertapwedstrijden op 18 november Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor uw personeelstekort! Meer info - Financieel administratief medewerker m/v Westland Meer info - Internationaal Accountmanager Westland Meer info - Medewerker planning & ontwikkeling Westland Meer info - Teeltspecialist Phalaenopsis Westland Meer info - Ervaren projectleider elektro- en watertechniek Westland Meer info - Projectcoördinator elektro- en watertechniek Westland Meer info - (Junior) Commercieel Medewerker Westland Meer info - Verkoper AGF Westland Meer info - HR Medewerker Westland Meer info - Sales Analist / Commercieel Medewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Exoten Westland Meer info - Kwaliteitscontroleur AGF Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Op de tast in het Douanehuis Meer info - Commercieel Medewerker Binnendienst Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - Jubileumeditie Kidz for Kidz Survival op 25 januari Meer info - Historisch café over Scouting Kwintsheul Meer info - Hand kwijt na afsteken vuurwerk Meer info - Project Koor Maasdijk op 23 november Meer info - (Junior) Commercieel Medewerker Westland Meer info - Teeltspecialist Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Allround Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Ervaren Heftruckchauffeur AGF Westland Meer info - Boxmedewerker Bloemen Westland Meer info - Expeditie Medewerker Westland Meer info - Ingangscontroleur Potplanten Aalsmeer Meer info - Teler Westland Meer info - Panelenbouwer Westland Meer info - Servicemonteur Elektrotechniek Westland Meer info