Collegevragen inzake verkeer Woutersweg

Westland Verstandig

Collegevragen inzake verkeer Woutersweg

's-Gravenzande 31.07.2020 - Inmiddels heeft het College het Beleidsplan Verkeersveiligheid in concept aan de Raad voorgelegd ter vaststelling.

Bij de behandeling komen we daar natuurlijk op terug en wij vinden dat er een duidelijke bijlage bij moet komen van Westlandse wegen die aangepakt moeten worden op het gebied van verkeersveiligheid. 

Één van die wegen is zonder meer de Woutersweg. Dit is één van de drukst bereden wegen in het Westland en de structuur van de weg leent zich ertoe dat er heel hard -dus veel harder dan de toegestane 50 km per uur en na de brug 60 km per uur- gereden wordt. Enige controle ontbreekt ter plekke in het geheel. De bewoners hebben al vele malen melding gemaakt hiervan en zijn al jaren bezig om de Woutersweg veiliger te krijgen. 

De bewoners en ook ondernemers aan de Woutersweg zijn het een beetje beu om steeds maar te moeten reclameren terwijl er niets, althans niets tastbaars, gebeurt. Er zijn tal van ongelukken al gebeurd bij de uitritten omdat de situatie daar erg onoverzichtelijk is. Een fietspad met tweerichtingsverkeer en auto’s die op de vrij smalle Woutersweg met grote snelheden komen aanrijden.

De Woutersweg is zo druk geworden omdat bij de rotonde aan de Koningin Julianaweg-Naaldwijkseweg geen vrachtverkeer kan naar de Naaldwijkseweg, terwijl de Naaldwijkseweg op een bepaald punt ook een inrijverbod heeft. Dat betekent dat vanaf de Koningin Julianaweg en de Naaldwijkseweg, komende vanaf Naaldwijk er heel veel verkeer is richting de Maasdijk en vice versa. Er zijn verkeerstellingen gehouden, maar de resultaten daarvan zijn niet bekend. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Is het College bereid om de problematiek rondom de Woutersweg op korte termijn separaat te gaan bekijken en te gaan bezien wat nodig is om in ieder geval het te hard rijden te voorkomen?

-Is het College bereid om het plaatsen van twee camera’s aan het Openbaar Ministerie te gaan voorstellen?

-Is het technisch mogelijk om dergelijke camera’s te plaatsen?

-Wie is de wegbeheerder, is dat de gemeente voor wat betreft de bebouwde kom en de Provincie vanaf het bord einde bebouwde kom?

-Heeft het College verkeerstellingen gedaan en zo ja wat zijn de uitkomsten daarvan en zo neen, kan alsnog een telling plaatsvinden nadat de renovatie van de Koningin Julianaweg is afgerond?

-Kunnen de antwoorden op deze vragen vóór de behandeling in de Commissie van het Beleidsplan Verkeersveiligheid Westland ontvangen worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens

 

Nieuwe brochure van Bibliotheek én VU Westland gereed Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info