Collegevragen inzake verkeerssituatie Albert Schweitzerlaan

Westland Verstandig

Collegevragen inzake verkeerssituatie Albert Schweitzerlaan

's-Gravenzande 02.09.2019 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door bewoners van de Albert Schweitzerlaan in ’s-Gravenzande die recent weer ernstig ongerust gemaakt zijn

doordat de doorgaande busverbindingen door hun straat gaan lopen in plaats van de Monsterseweg. Overigens is de bouw van de bushokjes gestopt. 

De bewoners vinden dat de Albert Schweitzerlaan te druk wordt, met name te hard gereden wordt, deugdelijke handhavingsmaatregelen uitblijven ondanks dringend verzoek en destijds de Albert Schweitzerlaan ten onrechte is aangewezen tot ontsluitingsweg, terwijl later pas de woningen zijn gebouwd die er nu staan, het verkeerscirculatieplan wat verder aangepast zou moeten worden, onveilige fietspadenstroken, een te hoge geluidsbelasting, een onjuist gebruikt asfalt waardoor het geluid alleen maar hoger wordt en een steeds toenemende hoeveelheid vrachtwagens die de Albert Schweitzerlaan als doorgaande route gebruiken ofwel vrachtverkeer bestemd voor het winkelcentrum.

Overleg tussen de gemeente en de bewoners heeft tot nog toe tot niets geleid en vandaar dat zij onze fractie benaderd hebben. 

De navolgende vragen willen wij stellen:

- In het verleden zijn er smileys geplaatst, maar die zijn op de verkeerde plekken neergezet. Is het College bereid om de smileys weer terug te zetten, maar dan wel op de goede plekken zodat deze ook daadwerkelijk zin hebben?

- Wordt in de mobiliteitsvisie meegenomen dat de Albert Schweitzerlaan een 30 km-weg gaat worden?

- Is het College bereid om de fietspadenstroken verder aan te passen zodat deze veiliger zijn?

- Is het College bereid om de gehele structuur van de Albert Schweitzerlaan nader te bezien? Op dit moment zijn er twee vrij smalle rijbanen en een hele ruime middenstrook die al eerder aanleiding gegeven heeft tot vragen. De betonblokken zijn er nog steeds en die brokkelen ook verder af en maken de straat onveilig. Wordt het niet tijd om de Albert Schweitzerlaan een keer goed te bezien op de mogelijkheden die er zijn en eventueel met fondsen van de Metropool dan wel de Provincie nader te reconstrueren?

- Wat doet het College aan de handhaving van te snel rijdende auto’s? Wordt het niet tijd om hier een camera neer te hangen zoals ook bij de Monsterseweg staat?

- De bewoners hebben gevraagd om geluidsmetingen omdat zij van oordeel zijn dat het geluidsniveau te hoog is. Waarom worden die geluidsmetingen niet door het College uitgevoerd in periodes waarin die daadwerkelijk illustratief zijn?

- In de weg bevinden zich putdeksels die reden zijn tot een verdere toename van geluid en ongerief. Die deksels zijn al een paar keer bijgesteld, maar toch is het probleem niet opgelost. Is het College bereid om nu voor eens en altijd een en ander op te lossen?

- Is het College bereid om te overwegen om ZOAB-asfalt in de Albert Schweitzerlaan neer te leggen in plaats van het huidige asfalt?

- Is het College bereid om aan het vrachtwagenverkeer in de Albert Schweitzerlaan een einde te maken door een verbodsbord te plaatsen, althans dat geen doorgaand vrachtverkeer meer mogelijk is dan alleen bestemmingsvrachtverkeer?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

 

Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info