Collegevragen inzake verkeerssituatie Kampschoerstraat Monster

Westland Verstandig

Collegevragen inzake verkeerssituatie Kampschoerstraat Monster

Monster 10.08.2017 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door bewoners van de Burgemeester Kampschöerstraat in Monster

die steeds meer last hebben van het doorgaande verkeer. Al vanaf 1993 is men doende om de verkeerssituatie in de kern van Monster verbeterd te krijgen en dat geldt dan zowel voor bewoners van de Burgemeester Kampschöerstraat, Molenstraat en Hortensiastraat. Diverse pogingen richting de gemeente om de algehele verkeerssituatie in Monster aan te pakken hebben tot nog toe geen enkel resultaat gehad.

De hiervoor genoemde straten worden thans te zwaar belast door het verkeer. In plaats van een oplossing te bedenken, worden steeds nieuwe woonwijken op de hiervoor genoemde wegen aangesloten. Weliswaar wordt de rotonde op de kruising Zwartendijk / Emmastraat op dit moment voorbereid, maar de bewoners wijzen erop dat zij tot hun teleurstelling hebben moeten constateren dat die aanleg die dit jaar zou gaan plaatsvinden, weer wordt uitgesteld omdat het College niet op tijd de voorbereidingen heeft afgerond. Overigens is het saillant te constateren dat de rotonde Molenweg / Zwartendijk / Emmastraat al ooit in 1997 zou worden gerealiseerd door de toenmalige gemeente Monster.


Foto Googlemaps

Reeds in 2003 is vastgesteld middels een onderzoek dat door de Burgemeester Kampschöerstraat toen al 5.000 auto’s per dag reden en 340 vrachtwagens. De situatie is inmiddels natuurlijk alleen maar erger geworden, zeker daar de gemeente in 2004 de woonwijk Grote Geest via de Burgemeester Kampschöerstraat heeft ontsloten. Vrachtwagens rijden op nog geen 8 meter van de gevels van de woningen en dat geeft overlast.

Geconstateerd wordt voorts dat nieuwe wijken, zoals onze fractie al eerder heeft vastgesteld, niet deugdelijk ontsloten worden en daardoor lopen we vast op de bestaande wegen. Onze fractie meent dat op korte termijn actie moet worden ondernomen en dat niet gewacht moet worden op het nieuwe Verkeerscirculatieplan zoals het College andere soortgelijke kwesties vooralsnog afdoet. Een dergelijk plan zal vooralsnog er niet komen en de situatie vraagt om een dringende oplossing. Er zijn mogelijkheden om de verkeerscirculatie in Monster anders te laten verlopen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-       Is het College het met de fractie eens dat er te veel verkeer door de Burgemeester Kampschöerstraat in Monster gaat en dat die weg niet bestemd is voor het vele verkeer wat thans gebruik moet maken van die weg?

-       Is het College bereid om eventueel in een raadswerkgroep te bespreken op welke wijze in Monster een betere verkeerscirculatie kan plaatsvinden, waarbij minder overlast wordt veroorzaakt? Die mogelijkheden zijn er.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Brand aan boord van schip Meer info - Test zeewaardige waterfiets op 26 augustus Meer info - EP Release \'\'FIRST\'\' @ WPC Nederland Drie Meer info - Oezbeekse delegatie onder indruk van Nederlandse tuinbouwsector Meer info - De Hoek in Zicht: Piet Heijstek over Schilders Nieuwe Waterweg   Meer info - Orgelconcert zaterdag in Groote Kerk Meer info - Steenks Service zoekt assistent-officemanager Meer info - Column; reisgeld! Meer info - Jan Akkerman tijdens de feestweek in Naaldwijk Meer info - Extra shows dit weekend met vuurwerkfestival Scheveningen Meer info - Informatieavond over huidtherapie bij Inloophuis Carma Meer info - Mannenochtend Inloophuis Carma op 17 augustus Meer info - Werkstukken leerlingen onderdeel 33e Zomerbloemententoonstelling Meer info - Webinar 26 september: Uw kind en uitgaansdrugs Meer info - Zomer OCK op 25 augustus Meer info - Monumententocht op 8 september: een combi van 4 monumenten! Meer info - Traditionele dansen door Den Hoornse Folkgroep ‘Kachel’ Meer info - Satans-instrumenten in de RK-kerk Meer info - Kick-off OldStars walking football bij voetbalvereniging KMD Meer info - 112-dag Haaglanden in het Zuiderpark Meer info - Pokemon Challange bij scouting Polanen Meer info - Tuinenfietstocht 18 augustus bij Groei & Bloei Westland Meer info - Boottocht over voormalige tankgracht. Meer info - Bergingsdienst Vreugdenhil zoekt lichte bergingsspecialist Meer info - Derde editie Rijk Zwaan korfbalderby\'s van 18-21 augustus Meer info