Collegevragen inzake verkeerssituatie Koningin Julianaweg ‘s-Gravenzande

Westland Verstandig

Collegevragen inzake verkeerssituatie Koningin Julianaweg ‘s-Gravenzande

's-Gravenzande 07.11.2018 - Onze fractie wordt benaderd door inwoners van ’s-Gravenzande die zich zorgen maken over de verkeerssituatie op de Koningin Julianaweg.

Het verkeer wordt alsmaar drukker en luidruchtiger en op verschillende plekken blijkt ook volgens het geluidsplan dat onlangs is opgemaakt, dat 66 woningen een te hoge geluidsbelasting hebben ten gevolge van het verkeer en ook een groot aantal andere woningen veel meer geluid te verduren krijgen dan is toegestaan. Op korte termijn zou dit moeten worden aangepakt door het aanbrengen van geluidswerend asfalt.

Navraag bij het RIVM wijst uit dat de Koningin Julianaweg qua geluid een best wel problematische weg is. De vraag is wanneer het onderhoud gaat plaatsvinden en geluidsarm asfalt wordt aangebracht.

Daarnaast wordt geconstateerd dat op rotondes een te hoge begroeiing is, dan wel andere obstakels staan waardoor de rotonde niet meer overzichtelijk is en verkeersonveiligheid in de hand werkt.

Ook sluiten de fietspaden niet aan op de gebruikte routes Juliana Sportpark, is er grote onveiligheid ter hoogte van onder meer de Laan der Verenigde Naties en zijn een aantal verkeersmaatregelen in wegen rondom de Koningin Julianaweg de reden waarom de Koningin Julianaweg nu ineens veel drukker is dan voorheen.

De vraag is dan ook of er niet een structurele oplossing bedacht moet worden om de Koningin Julianaweg verder te ontlasten zeker nu die weg de kern ’s-Gravenzande inmiddels in tweeën splitst.

Ooit is gepland dat de Edisonstraat doorgetrokken zou worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Wanneer vindt onderhoud plaats aan de Koningin Julianaweg tussen de Hoflaan en de rotonde aan de Naaldwijkseweg en zit stil asfalt dan in de planning en is het wenselijk dat dat soort asfalt wordt aangebracht volgens het College?

- Waarom zijn niet alle woningen die een hogere geluidsbelasting hebben dan toegestaan, opgenomen in het geluidsrapport?

- Is het College bereid om de te hoge begroeiing / obstakels op rotondes te beperken, de fietspaden beter aan te laten sluiten en ook een aantal knelpunten op de Koningin Julianaweg weg te nemen en dat op korte termijn?

- Is het College bereid om na te gaan denken over een alternatieve verbinding naast de ontsluiting Teylingen om op die wijze de Koningin Julianaweg nog verder te ontlasten?

- Zijn er verkeersmaatregelen denkbaar in de directe omgeving van de Koningin Julianaweg waardoor de Koningin Julianaweg meer ontzien wordt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

 

Traditionele ‘Christmas Carols’ in de Uniekerk. Meer info - Winterverkoop van uitgelezen boeken vanaf 19 november Meer info - De Jong Verpakking zoekt Assistent Planner Meer info - Sinterklaasactiviteit bij Young Carma Meer info - Informatiemarkt over hersenletsel op 19 november Meer info - Natuur en onderwaterfilmers donderdag 22 november in OCKADEMIE Meer info - Help de wilgen knotten in De Lier Meer info - Strong man handbal battle bij HV DIOS Meer info - Ruim 7500 woningen door transformatie van gebouwen Meer info - Snertweer? We gaan Snertfietsen! Meer info - Forever Young dienst op 18 november Meer info - Commercieel medewerker Meer info - Call Agents Meer info - Koffieconcert 18 november: Duo Toetsen en Fluiten Meer info - Workshop ‘maak het jezelf gemakkelijk’ van Camilla Beijersbergen Meer info - Sinterklaas intocht in Midden Delfland en Delft Meer info - Bijzondere versperplusdienst\' hoe te leven.\' Meer info - Op en top Hollands feestje in de Wielepet Meer info - "De Elementen" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bibliotheek Honselersdijk zoekt versterking voor het team! Meer info - Aftrap CLUB 3 bij WPC Nederland 3 Meer info - St. Maarten of een gewone zondag? Meer info - Informatieavond over reflexzonetherapie en kanker Meer info - Medewerker Kerstmarkt Meer info - Sinterklaas bij Het Blauwe Hek op 24 november Meer info