Collegevragen inzake verkoop huurwoningen in Westland

GBW, Westland Verstandig

Collegevragen inzake verkoop huurwoningen in Westland

Westland 23.05.2019 - Sinds zijn financieel debacle houdt het saneringsplan van Vestia de sociale volkshuisvesting in Westland in de houdgreep.

De fractie van GBW heeft zich daarbij steeds verwonderd over het feit dat Vestia de verkoop van haar woningbezit in Westland heeft weten te blokkeren. Het is dan ook met bijzonder veel genoegen dat wij vandaag het nieuws hebben gelezen dat Vestia haar woningbezit in Westland gaat verkopen.

Met de verkoop van het woningbezit van Vestia in Westland zijn niet alleen financiële maar ook grote maatschappelijke belangen in het geding: goed wonen voor mensen die zelf niet in hun onderdak kunnen voorzien. Omwille van die grote maatschappelijke belangen, willen de fractie van GBW er zonder meer op kunnen rekenen dat uw college zich actief bezighoudt met deze verkoop opdat Westlandse volkshuisvestingsbelangen erbij zeker zijn gesteld. 

In die context willen wij uw college naar aanleiding van dit bericht de volgende vragen stellen:

- Deelt uw college onze opvatting dat bij de verkoop van het woningbezit van Vestia in Westland prioriteit gegeven moet worden aan de volkshuisvestelijk belangen van Westland? En het in dat verband sterk de voorkeur geniet dat het volledige woningbezit (daeb en niet-daeb) door één woningcorporatie wordt overgenomen waarbij ook zekerheid wordt geboden dat het volledige woningbezit ook op lange termijn in één hand blijft?

- In de berichtgeving wordt gesproken over verkoop tegen ‘minimale marktwaarde in verhuurde staat’. Naar onze inschatting staat de potentiële overnamecorporatie daarmee voor een flinke uitdaging. Klopt onze inschatting? En welke materiële en immateriële ondersteuning kan uw college de potentiële overnamecorporatie hierbij bieden?

- Indien (in de loop van de onderhandelingen) mocht blijken dat de corporatie er niet in slaagt het volledige woningbezit van Vestia in Westland te verkrijgen, staat uw college er dan bijvoorbeeld voor open (een gedeelte van) het woningbezit aan te kopen en daarvoor een gemeentelijk woningbedrijf op te richten?

Fractie GBW

Kelly van Tol

Feiten en cijfers rondom handhavingsdossiers in gemeente Westland

Collegevragen Westland Verstandig

De problematiek rondom Vestia is algemeen bekend. Vanochtend stond in het Financieel Dagblad bijgaand artikel dat Vestia ruim 10.000 in de verkoop zet. Ook Westland wordt daarbij genoemd en er wordt aangegeven dat Vestia haar complete bezit in Westland wil verkopen. Eerder heeft het College al melding gemaakt van overleggen met Vestia al of niet middels de bestaande woningcorporaties in Westland.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Zijn er inmiddels vorderingen in de overleggen zoals die tot nog toe gevoerd zijn? - Is het College bekend met het nu concrete voornemen van Vestia om alle woningen in Westland te verkopen?

- Is dit niet de tijd om te bezien of de gemeente Westland in deze de woningen kan verwerven en weer een woningbedrijf kan gaan exploiteren waarbij de gemeente het beheer voert?

- Welk noodscenario ligt er bij de gemeente klaar voor het geval mocht blijken dat geen van de bestaande woningcorporaties de woningen wil overnemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

 

Allman Bros tribute Allmen Band in Muziekzolder Meer info - Jantje Beton Collecte gaat digitaal in Monster Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker op 10 maart Meer info - Westlands team speelt tegen Belgische korfballers Meer info - Meewerkend Voorman Snijbloemen Westland Meer info - Een hele kunst: basisschool de Hofvilla ontmoet de Hofboerderij! Meer info - Keeperstoernooi 21 mei bij MVV’27 in Maasland Meer info - Column; Tekort? Meer info - Midwinter puzzelrit Westland4Gambia is terug Meer info - Culturele raad Maassluis vergadert op 5 maart Meer info - Internationale Tournament bij WRC Te Werve Meer info - Bewoners bijeenkomst Hoek van Holland Meer info - Rommelmarkt 21 maart in de Hooge Tuinen Meer info - MEET UP! met Topsport Westland op 25 maart Meer info - Lezing over Pioniers van het Modernisme door Hoo Man Chan Meer info - Productiemedewerker regio Barendrecht Meer info - Teamleider Westland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Teeltspecialist Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Nachtchauffeur Lansingerland Meer info - Teler Westland Meer info - Inkoper AGF Westland Meer info - Junior Bedrijfsleider Westland Meer info - Informatieavond over autisme op 19 maart Meer info - Hookers spinnen voor Team Westland Meer info - Transportplanner Westland Meer info - Inkoper / Verkoper AGF (Spaans is een pré) Westland Meer info - Logistiek Medewerkers Regio Aalsmeer, Rijnsburg en Westland Meer info - Data Engineer Westland Meer info - Medewerker Planning Westland Meer info - Magazijn Medewerker Scherminstallaties Westland Meer info - Accountmanager Potplantenkwekerij Westland Meer info - Logistiek Administratief Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Allround Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Kom gamen in de bieb! Speel Fortnite op de Xbox Meer info - Zeillogger VL92 Balder en Geocachen. Meer info - Haagse Rode Kruis verzorgt eerste gastles 112 bellen op basisschool Meer info - Avonddienst 1 maart in Oude Kerk Meer info - 3.000 werkbezoeken van vmbo’ers bij Westlandse bedrijven Meer info - ICT Medewerker Lansingerland Meer info - Productiemedewerkers Westland Meer info - Assistent Locatiemanager Westland Meer info - Wandeltocht: Stappen voor Albanië, zaterdag 7 maart Meer info - Annejet van der Zijl presenteert Boekenweekgeschenk in Monster Meer info - Bescheiden Rotterdams Zomercarnaval 2020 Meer info - Hoek in Zicht: Henk van der Lucht over Het loodswezen Meer info - Op de tast en Museum Maassluis slaan de handen ineen! Meer info - Onings Holland zoekt allround logistiek medewerker Meer info