Collegevragen inzake verkoop voormalig gemeentekantoor ’s-Gravenzande

GBW

Collegevragen inzake verkoop voormalig gemeentekantoor ’s-Gravenzande

's-Gravenzande 20.10.2020 - Met een raadsinformatiebrief heeft uw college de gemeenteraad geïnformeerd over een wijziging in de planopzet

(afzien van een ‘Huis van de Buurt’ en de vrijgekomen ruimte in te vullen met woningen) voor de herontwikkeling van het voormalig gemeentekantoor ’s-Gravenzande. Naar aanleiding van deze brief hebben wij ons in het dossier verdiept en zijn daarbij van de ene verbazing in de andere verbazing gevallen. 

Aanleiding voldoende in ieder geval voor het stellen van de navolgend vragen:

Het besluit tot de wijziging in de planopzet is genomen in de vergadering van uw college van B&W dd 14 juli 2020. In de besluitenlijst van deze vergadering is het besluit echter niet opgenomen, pas twee maanden later, met de besluitenlijst van uw vergadering 8 oktober,  wordt het besluit gepubliceerd. 

Westland Verstandig: Speelt College blufpoker met de bestaande gemeentehuizen?

1. Welke overweging speelden bij uw college een rol om de gemeenteraad niet onmiddellijk te informeren? Waarom is het betreffende besluit niet opgenomen in de besluitenlijst van de vergadering van 14 juli 2020? Heef uw college aldus een bemoeienis van de gemeenteraad willen voorkomen? Is er op dit moment sprake van een ‘onomkeerbare situatie’? Welke speelruimte heeft de gemeenteraad nog of heeft uw college de raad ‘buiten spel’ gezet? Hoe dikwijls heeft uw college overigens publicatie van (andere) B&W-besluiten nagelaten en/of uitgesteld? 

Bij de verkoop van het voormalig gemeentekantoor ’s-Gravenzande heeft het toenmalige college een innovatief traject (‘Kansenfestival’) gevolgd waarbij ondernemers en inwoners nauw zijn betrokken bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten en bij de beoordeling van de ‘biedingen’ op de verwerving van het voormalig gemeentekantoor. Bij de verkoop van het voormalig gemeentekantoor ’s-Gravenzande stond destijds het maatschappelijk belang primair (zie commissie EFO 10.02.2016) en de invulling van de nieuwbouw met maatschappelijke en culturele functies vormden daarmee de belangrijkste beoordelingscriteria van de inzendingen. Behalve Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland zijn in de beoordeelde plannen ook de WOS en BSO-organisaties als serieuze partners naar voren geschoven.  

2. Heeft uw college (cq de kandidaat-koper/ontwikkelaar) zich na het ‘afhaken’ van Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland ingespannen met acquisitie van alternatieve maatschappelijke/culturele functies? Zijn er gesprekken gevoerd met potentiële huurders voor de vrijkomende ruimten zoals bijvoorbeeld WOS en/of kinderopvangorganisaties? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet? In hoeverre is overigens de klankbordgroep van destijds betrokken bij uw besluit de vrijgekomen ruimten niet in te vullen met maatschappelijke of culturele functies maar met woningen? 

Als hiervoor gememoreerd stond bij de verkoop van het gemeentekantoor ’s-Gravenzande het maatschappelijk belang primair. De oorspronkelijke bied (en laat-) prijs voor het object is daardoor gematigd. Het actuele bouwprogramma (zoals beschrevene in de inmiddels door uw college geaccordeerde verkoopovereenkomsten) wijkt echter stevig af van het bouwprogramma waar bij de gunning sprake van is. Door deze wijziging (en door de groei van de koop-/huurprijzen is de beleggerswaarde van het project navenant gestegen (plus >30%). Voor zover onze informatie nu strekt heeft uw college echter nagelaten de verkoopprijs aan te passen, niet voor indexatie huurprijzen en evenmin voor het opgeplust bouwprogramma.  

3. Heeft uw college de verkoopprijs van het voormalig gemeentekantoor ’s-Gravenzande aangepast nu door de groei van de huurprijzen en de wijziging in het bouwprogramma de beleggerswaarde van het project fors is gestegen? Zo ja, wilt uw college inzage geven in de aanpassingen van de verkoopprijs? Zo nee, waarom heeft uw college afgezien van het aanpassen van de verkoopprijs? 

Fractie GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

André van den Berg

 

Online bezoek sinterklaas bij The Maranto 's Meer info - Verbouwing voormalig schoolgebouw Het Spectrum van start Meer info - Gratis webinar over burgemeester in oorlogstijd Meer info - Technisch productie medewerkers Meer info - Ledententoonstelling WIT in de Hofboerderij verlengd Meer info - KerstvakantieTas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - HR medewerker Meer info - Start aanmelding collecte Jantje Beton Meer info - Kunstwerk van de Maand december: Gedicht Maassluis Meer info - Column; Plan of complot? Meer info - Erica Terpstra te gast in Bibliotheek ‘s-Gravenzande Meer info - Teamleider Binnendienstadviseur Zakelijk Meer info - Binnenkort Online Pokerkampioenschap van Monster Meer info - Wetsvoorstel voor confiscatie crimineel vermogen Meer info - Digitale meet-up topsport Westland op 7 december Meer info - Koopwoningen ruim 9 procent duurder in oktober Meer info - Teamleider Logistiek Meer info - Bibliotheek Westland vanaf 19 november weer open! Meer info - Kerstworkshops 2020 Coronaproof met het Natuur Atelier: Meer info - Constructie bankwerker/lasser Meer info - Zelfstandig werkend Banketbakker Meer info - Kerststukverkoop voor Inloophuis Carma Meer info - Delftenaar vast voor oplichting via Marktplaats Meer info - € 3 miljoen extra voor onderwijs op afstand Meer info - Locatiemanager tuinbouw Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Vertegenwoordiger Meer info - Inzet brandweer voor afhijsing Meer info - Column; Beetje dom? Meer info - Salarisadviseur Meer info - HR Planningscoördinator Meer info - Assistent Accountant Meer info - 84.000 woningen geleverd in 2019 Meer info - Klantbeheerder MKB en tuinbouw Meer info - Ortho Billet zoekt orthodontie-assistent(e) Meer info - Koopwoningen bijna 9 procent duurder in september Meer info - Medewerker Factuurcontrole M/V Meer info - Gitaarspeel-marathon voor De Liedjesfabriek Meer info - Logistiek coördinator assistent AGF Meer info - Calculatie softwarebeheerder Meer info - Voorlopige sterftecijfers week 41 Meer info - De Prinsenhof gesloten maar Bibliotheek Maasdijk is open! Meer info - Backofficemedewerker (fulltime) te Naaldwijk Meer info - Depot Operator Meer info - Stijging werkloosheid in heel Nederland Meer info - Bestuurswijzigingen bij LTC Naaldwijk Meer info - Kerstpakketten inpakmedewerkers gezocht Meer info - Ook bestuurder die op verkeersruzie N210 inreed voor rechter Meer info - Gemeenten financieel sterk afhankelijk van overheid Meer info - Zwart stof in Hoek van Holland toch van kolen Meer info