Collegevragen inzake voortgang planontwikkeling 'Tweede Berkenflat'.

GBW

Collegevragen inzake voortgang planontwikkeling 'Tweede Berkenflat'.

's-Gravenzande 13.09.2021 - Door het realiseren van voldoende geschikte woningen voor ouderen – in vernieuwende woonvormen – kunnen sommige ouderen

langer zelfstandig blijven wonen en kan een verhuizing naar een verpleeghuis worden uitgesteld of voorkomen. Bovendien bevordert het de doorstroming op de woningmarkt voor andere leeftijdsgroepen, waaronder starters.

Het initiatief voor het mogelijk realiseren van een ‘tweede Berkenflat’ op de locatie van zalencentrum De Brug (’s-Gravenzande) zoals aangekondigd in de Voorjaarsnota 2022 mag dan ook op grote steun rekenen. GBW geeft hoge prioriteit aan het bouwen van woningen voor ouderen en wil daarom ook graag vaart houden in de planontwikkeling van dit initiatief voor een ‘tweede Berkenflat’; in onze beschouwingen bij de Voorjaarsnota hebben wij uw college ook gevraagd bij de begroting voor 2022 voldoende informatie te bieden om onze afwegingen te kunnen maken en op een zorgvuldige wijze te kunnen besluiten over dit project.

Vanwege onduidelijkheid leidt dit tot de volgende vragen; 

-  “Méér dan 200 woningen(…)” of “130 woningen” – dat is nogal een verschil. Hoe kan het gebeuren dat de meest betrokken wethouder bij dit project zich zo vergist?

-  In de schriftelijke eerste termijn van de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de portefeuille­houder ons meegedeeld dat het plan voor een ‘tweede Berkenflat’ “(…)bevindt zich momenteel in de haalbaarheidsfase(…)”. Heeft de portefeuillehouder destijds met deze mededeling willen zeggen dat de plannen worden beoordeeld door de Initiatieventafel? Is de beoordeling door de Initiatieventafel inmiddels afgerond? Wilt u de uitkomst van deze beoordeling delen met de gemeenteraad?

-  De Voorjaarsnota is op 3 juni 2021 door uw college vastgesteld. Waarom heeft uw college ruim drie maanden de tijd genomen om te besluiten over een Startnotitie voor dit project?

-  Gaat uw college er nu nog wel in slagen om bij de Begroting voor 2022 een voldragen voorstel voor dit initiatief te presenteren met voldoende informatie om onze afwegingen te kunnen maken en op een zorgvuldige wijze te kunnen besluiten over dit project?

-  Jammer dus dat daar ruim drie maanden tijd voor is genomen, maar wel goed dat uw college nu ook prioriteit geeft aan dit initiatief. Is overigens in de Startnotitie ook de (her)huisvesting van de WOS begrepen? Of met andere woorden: geeft uw college daar eveneens prioriteit aan?

-  Welke maatregelen heeft uw college tot slot genomen om te voorkomen dat door het geven van prioriteit aan dit initiatief en de inzet van de gemeentelijke organisatie ervoor andere woningbouwplannen niet vertragen? Zoals bijvoorbeeld de herontwikkelingsplannen voor de locatie Naaldhorst. Of de ontwikkeling van wonen/zorgprojecten waarvoor subsidie is toegezegd (mits de bouw start in 2022)? Hoe ver is het overigens met die projecten?

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg

Remmert Keizer

Vintagemarkt op 25 september in Maasdijk Meer info - AH Vrij zoekt werkplaatsmonteur Meer info - Zaterdag 25 september verhalenpad Meer info - Machine Operators Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Bestemmingsplan vastgesteld voor Maasdijks kerkgebouw Meer info - Boekpresentatie en lezingen Meer info - Bijzondere dienst 26 september 2021 Meer info - Herfstwandeling Staelduinsebos op zondag 3 oktober Meer info - Medewerker cafetaria (Parttime) Meer info - Activiteiten in de buurt aanmelden voor WestlandOntmoet Meer info - Walk to fight cancer 9-10 oktober Meer info - De Kracht van Planten door Jos Malherbe Meer info - Junior HR Medewerker Meer info - Vriendenmiddag Tent of Nations op 25 september 2021 Meer info - Fruitmuur in Wateringen krijgt gedenksteen Meer info - Resultaat Lions Zuidplas Rally gaat naar Leger Des Heils, Zonnebloem en Stichting ZePaRo Meer info - Chr. Gemengd koor “Immanuel” start repetities en zoekt nieuwe zangers en zangeressen Meer info - Fietstechnicus (in opleiding) Meer info - Medewerker Horeca Tuincafé Meer info - Planner Detailed Scheduler Meer info - Commerciële duizendpoot Meer info - ‘Een dag zonder zorgen’ speciaal voor naasten Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Verkoper / Bezorger Meer info - Technisch Commercieel Medewerker Meer info - Machine operator Meer info - Popkoor Ruby begint weer in ‘s-Gravenzande Meer info - Liederen over aardsvader Abraham in Oude Kerk Meer info - Column; Hoe zal het verder gaan? Meer info - Koornneef neemt ZW Sports over met merken Erima en Jako Meer info - Kunstmarkt a la Montmartre bij de Hofboerderij in Wateringen Meer info - Accountmanager Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - Vrijwilligersservicepunten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen verder Meer info - Medewerker bediening Meer info - Officemanager Meer info - Pakketbezorger Meer info - Facilitair Schoonmaakmedewerker (Parttime) Meer info - Inloophuis Carma breidt openingstijden uit Meer info - Kunstwerk van de maand; Vitrages Meer info - Assistent bedrijfsleider Meer info - Stoelendans rondom eerlijke toewijzing corporatiewoningen Meer info - Column; Als het licht uitgaat.... Meer info - Westlands Mannenkoor weer bij stem Meer info - Plaatwerker Meer info - Zeillogger VL.92 Balder vertrokken uit Vlaardingen. Meer info - Senne Braun winnaar 57e editie tennis tournooi Naaldwijk Meer info - Backoffice medewerker Meer info - Helft Nederlanders zet zich actief in voor buurt Meer info