Collegevragen inzake vrachtverkeer Poeldijk

LPF Westland

Collegevragen inzake vrachtverkeer Poeldijk

Poeldijk 21.11.2017 - Zoals bekend is de Jan Barendselaan in Poeldijk verboden voor vrachtverkeer. Verder is er een maximale snelheid aangegeven van 30 km.

Niet alleen wordt er steeds sneller gereden op deze weg, maar er rijden steeds regelmatiger vrachtwagens over de laan terwijl het verbod daarvoor duidelijk staat aangegeven. Het gevolg: Geluidsoverlast voor omwonenden die daardoor steeds vaker roosters en ramen moeten sluiten.

Tevens worden er regelmatig spiegels afgereden en recent werd er zelfs een auto aan de zijkant “geschild” met de nodige schade. Daders liggen op het kerkhof. Zelfs een gerenommeerde Westlandse rijschool waagt het met regelmaat over de Jan Barendselaan te rijden. Ook touringcar bussen komen door deze laan. Veel bewoners klagen hierover.

Hierover is melding gedaan bij Meldpunt Leefomgeving die vervolgens doorverwijzen naar de politie. De politie zegt dat het geen prioriteit heeft. Inwoners vragen zich af waar men dan wel moeten zijn. Tevens is er de laatste tijd steeds meer sprake van vrachtverkeer die de smalle straten grenzend aan de Jan Barendselaan opzoeken om weer uit de kern te komen. Dit levert gevaarlijke situaties op in met name de Nieuwstraat (foto), Dahliastraat en Dr. Weijtjeslaan.

Onze vragen:

1. Is het college bekend met de situatie van de toename van vrachtverkeer rondom de Jan Barendselaan te Poeldijk?

2. Is er volgens het college in het verkeerscirculatieplan van de kern Poeldijk rekening gehouden met de juiste bebording m.b.t. de verboden van vrachtverkeer en de routering?

3. Is het college bekend met het steeds vaker gebruik maken door vrachtverkeer van aan de Jan Barendselaan grenzende straten die daardoor grote risico’s voor de verkeersveiligheid met zich meebrengt?

4. In hoeverre kan het college de politie er van overtuigen dat handhaven van verboden zoals in rijden door vrachtverkeer wordt gerealiseerd en kunnen evt. Boa’s hier een rol in hebben.

5. Is het college bereid het verkeerscirculatieplan voor de kern Poeldijk te evalueren en zo nodig bij te stellen om dit soort misstanden te beëindigen?

6. Welke andere mogelijkheden ziet het college om aan de bovengenoemde problematiek een einde te maken?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens LPF-Westland,

John Witkamp

 

Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info