Collegevragen inzake waterkwaliteit in Westland

Westland Verstandig

Collegevragen inzake waterkwaliteit in Westland

Westland 30.04.2021 - Inmiddels is gebleken dat de waterkwaliteit in Westland niet verbeterd is ondanks alle mooie beloftes van LTO Glastuinbouw Nederland.

Zelfs is door de Raad in januari in meerderheid een besluit genomen waarbij de intentie wordt uitgesproken om de Verordening op de collectieve verwijdering gewasbeschermingsmiddelen glastuinbouw vast te stellen spoedig na publicatie van het besluit op de 22e tranche Crisis- en herstelwet in het Staatsblad. Daarmee werd aan glastuinbouwbedrijven in afwijking van de wettelijke plicht verder uitstel gegeven tot realisering van de Waterzuiveringscoöperatie AWZI Nieuwe Waterweg.

Met DNA-sporen op zoek naar de bron van watervervuiling

Overigens is ook een groot deel van de Westlandse tuinders voorbeeldig bezig en die tuinders hebben geïnvesteerd in zuivering ofwel op de bedrijven zelf of via de collectieve zuivering aan de Vlotwatering. Echter omdat het Hoogheemraadschap van Delfland de waterzuivering pas in oktober 2022 gereed zou hebben, moest een collectief uitstel gegeven worden met als gevolg dat er natuurlijk niets gebeurt en de waterkwaliteit slecht blijft. Daarenboven heeft de wethouder toegezegd dat hij in april zou komen met het voorstel inzake de borgstelling die de gemeente gaat afgeven voor de uitvoering van de AWZI. Dat is dan een garantie aan Delfland in het kader van de exploitatie van de collectieve zuivering, echter tot nog toe is het stil gebleven en ziet het er niet naar uit dat in april de wethouder met een voorstel richting de Raad gaat komen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom komt de wethouder zijn toezegging niet na dat in april aan de Raad wordt voorgelegd de kwestie van de borgstelling AWZI?

- Waar is de vertraging aan te wijten?

- Is inmiddels de 22e tranche Crisis- en herstelwet vastgesteld omdat dat ook naar verwachting in april zou gaan gebeuren?

- Wanneer gaat de Raad de Verordening vaststellen en zijn er inmiddels handhavingsverzoeken binnengekomen omdat de gemeente gedoogt op basis van een vreemde constructie die weliswaar door de meerderheid van de Raad is geaccordeerd?

- Wat gaat het College doen aan de waterkwaliteit in Westland om die te verbeteren, anders dan met loze praatjes die we al jaren moeten horen, maar die blijkbaar niet tot echte concrete resultaten leiden?

- Is het College het met Westland Verstandig eens dat we onze inwoners moeten beschermen tegen vervuiling in onze sloten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Column; De finale..... Meer info - Administratieve duizendpoot schoonmaakbranche Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Locatiemanager tuinbouw Meer info - Veranderingen bij Westlanders.nu vertraagd Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps bijna klaar Meer info - Onderzoeker verbaasd over beleid assimilatiebelichting Meer info - Kunstwerk van de Maand augustus 2021; Harten Meer info - 100 jaar begraafplaats St. Barbara Meer info - Trefpunters leren ouders een lesje Meer info - Administratief medewerker logistiek parttime Meer info - Coördinator Technische Dienst Meer info - Bedrijfsarts Meer info - Coördinator Interne Logistiek Meer info - Hoe een eenvoudige app de hele samenleving controleert Meer info - Verbod op stofzuigers boven 900 Watt Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Net geen podium op circuit van Zolder Meer info - R&D Engineer Meer info - Stand van zaken hoge nood in Maassluis Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Clubkampioenschappen bij schermvereniging Trefpunt Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Laser Operator Meer info - Interieuradviseur/verkoopmedewerker Meer info - Junior teeltmanager m/v Meer info - Financieel administratief medewerker Meer info - Productieleider Meer info - Nachtchauffeur CE Meer info - Service Team Meer info - ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ Meer info - Voorarrest verdachten moordaanslag Peter R. de Vries verlengd Meer info - Specialist Ruimtelijke Ordening en Planologie Meer info - Poëziefestival "Dichter bij de Boer" Meer info - Accountmanager Meer info - United Vansen moet ADO € 2 miljoen betalen Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Schoonmaker gezocht! Meer info - Medewerker bediening Meer info - Keukenhulp (Parttime) Meer info - HR-adviseur Meer info - Chauffeur (BE) Meer info - Gasmeetkundige Hoekse Waard Meer info - Watergebruik in 2019 licht gedaald Meer info - Logistiek medewerker Meer info - Eindcontroleur kachels Meer info - Onings Holland zoekt enthousiaste Logistiek planner (fulltime)  Meer info - Weer leerling Rotterdam aan Zee geslaagd voor muziekexamen Meer info - Kunstwerk van de Maand juli Meer info