Collegevragen inzake waterkwaliteit Wollebrand

Westland Verstandig/ CDA Westland

Collegevragen inzake waterkwaliteit Wollebrand

Honselersdijk 24.01.2019 - Ondanks alle goede voornemens van LTO en de tuinders in Westland wordt geconstateerd dat de waterkwaliteit in recreatiegebied de Wollebrand

in Honselersdijk in 2018 wederom verslechterd is. Was het in de voorgaande jaren goed, in 2018 was het maar aanvaardbaar.

De fractie van Westland Verstandig, maar ook zeker de fractie van GroenLinks opperen al jaren dat er adequate en grondige maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Steeds weer roept de tuinbouw dat zij het probleem zelf oplost, alleen dat doet zij niet. Ook Delfland belooft heel veel, maar het resultaat is tot nog toe niet echt verbijsterend.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Welke consequenties verbindt het College aan de constatering dat de waterkwaliteit in recreatiegebied de Wollebrand in Honselersdijk aanzienlijk is afgenomen?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de tijd van alleen maar beloftes nu een keer voorbij moet zijn en dat echt gehandeld moet worden?

- Welke plannen heeft het College, anders dan het najagen van Delfland om beter voor de waterkwaliteit te zorgen, om zelf in deze het nodige te gaan doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter

Collegevragen CDA Westland waterkwaliteit Wollebrand

In het bericht in het AD over de afname van de waterkwaliteit in de Wollebrand lezen we dat de schuld wordt neergelegd bij de glastuinbouw die afvalwater zou lozen.

Als er tuinbouwbedrijven zijn die vervuild water lozen, vindt CDA Westland uiteraard dat die bedrijven ook aangepakt moeten worden. Hoogheemraadschap Westland vermeldt echter dat er meerdere oorzaken zijn van de vervuiling van het water, met onder andere blauwalg tot gevolg.

CDA Westland is vandaag benaderd door een omwonende die aangeeft dat de wielerbaan, die in het gebied de Wollebrand ligt, aangelegen is op een voormalige vuilstortplaats. Vanuit die vuilstortplaats kwam destijds vervuild water in het oppervlaktewater terecht. Rond de wielerbaan zijn toen middelen in de grond aangetroffen die nooit in dat gebied gebruikt zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is bekend bij u en/of Hoogheemraadschap Delfland dat er op de huidige locatie van de wielerbaan in de Wollebrand vroeger vuilstort heeft plaats gevonden waardoor er ook vervuild water naar de omgeving sijpelde en nu via het grondwater in het water van de Wollebrand terecht gekomen kan zijn ?

2. Kan dit de grootste oorzaak zijn van de vervuiling van het water in de Wollebrand?

3. Als dit inderdaad het geval is, hoe kan dit probleem dan worden opgelost? CDA Westland ziet de beantwoording van de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Marcel Zuidgeest

 

In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Live raadsvergadering op woensdag 8 juli Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - Scouting Naaldwijk gaat op zomerkamp! Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Douanehuisje juli: Golven maken de zee. Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Zomerwandeling Villa Joep op 12 juli Meer info - Fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Creatieve workshop in Pluktuin Naaldwijk Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info