Collegevragen LPF inzake toewijzing woningen Dijckerwaal 2

LPF Westland

's-Gravenzande 31.12.2016 - Het Westland kent een gemeentelijke inschrijvingsregister voor nieuwbouwwoningen waarin inwoners - tegen betaling - (2016: €18,30)


ingeschreven staan om voorrang te krijgen bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen. Hoe langer men ingeschreven staat, hoe meer kans men maakt op toewijzing van een woning. Nieuwbouwwoningen worden toegewezen aan diegene die het langst staat ingeschreven. Dit is echter niet altijd het geval. Eind 2014 heeft de fractie van GBW vragen gesteld over de toewijzing van woningen in Dijckerwaal 1 (fase 1 t/m 3). De woningen zouden door middel van loting worden toegewezen. Uiteindelijk is de helft van de woningen toegewezen op basis van het gemeentelijke inschrijvingsregister en de andere helft door middel van loting.

Inloopavond plan Dijckerwaal 2: Eengezinswoningen in groene omgeving

In Dijckerwaal 1 was de belangstelling voor de woningen zeer groot, mede door de aanwezig-heid van sociale- , betaalbare koopwoningen en starterswoningen. In Westland is een grote vraag naar dergelijke woningen en het is daarom lastig voor een Westlandse starter om een betaalbare nieuwbouwwoning te bemachtigen. Daar komt bij dat bij de loting geen rekening wordt gehouden met een binding aan het Westland of het aantal jaren dat iemand ingeschre-ven staat. Daardoor worden belangstellenden die in het gemeentelijk inschrijvingsregister staan de dupe, doordat zij relatief gezien minder kans maken op toewijzing van een dergelijke woning.

Zo kan het voorkomen dat iemand die jarenlang ingeschreven staat en die jaarlijks daarvoor ook een bijdrage daarvoor dient te betalen geen woning wordt toegewezen, terwijl iemand die geen binding heeft met Westland en nooit ingeschreven heeft gestaan (en dus ook geen bijdrage heeft betaald) een gewilde woning kan worden toegewezen op basis van een willekeurige loting. De fractie van LPF Westland vindt dit onrechtvaardig en dus ongewenst, zeker als het gaat om voormelde woningen waaraan grote behoefte bestaat bij de Westlandse starter.

Recentelijk is het bestemmingsplan Dijckerwaal 2 onherroepelijk vastgesteld. In dit bestem-mingsplan worden voormelde woningen gerealiseerd en is de verwachting dat de belangstelling groot is. Zo is in het bestemmingsplan Dijckerwaal 2 opgenomen dat er 48 sociale koopwonin-gen (tot € 188.000,-) worden gerealiseerd. Op de website van de ontwikkelaar van Dijcker-waal 2 VORM wordt echter gesproken over de realisatie woningen vanaf € 200.000,-.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Waarom zijn in Dijckerwaal 1 uiteindelijk niet alle woningen door middel van het gemeentelijke inschrijvingsregister toegewezen en is maar tot de helft besloten?

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling en de realisatie van woningen in Dijckerwaal 2? Is VORM de enige ontwikkelaar?

3. In het bestemmingsplan Dijckerwaal 2 staat vermeld dat er sociale koopwoningen worden gerealiseerd, terwijl in het persbericht d.d. 24 december 2016 niet over sociale koopwoningen wordt gesproken en op de website van VORM ook geen sociale koop- woningen worden vermeld. Worden deze woningen gerealiseerd? Zo niet, waarom niet? 4. Is er al gesproken over het toewijzen van de woningen en wat is de stand van zaken daarvan?

5. Heeft het college de vragen van GBW betrokken in de manier van woningtoewijzing voor Dijckerwaal 2 en worden deze woningen op basis van het gemeentelijk inschrij- vingssysteem teogewezen? Zo niet, waarom niet en gaat het college zich daarvoor (nog) inspannen?

6. Is het college het met LPF Westland mee eens dat deze woningen op basis van het gemeentelijke inschrijvingssysteem moeten worden toegekend? Zo niet, hoe gaat het college dit uitleggen aan de Westlandse starter die al jarenlang tegen betaling ingeschreven staat en de woning toegewezen ziet krijgen aan iemand die geen binding met Westland heeft en niet ingechreven staat?

7. Worden de kosten van de inschrijving alsdan gerestitueerd aan de betreffende inschrijver? Zo nee, waarom niet?

8. Zijn er nog andere soortgelijke nieuwbouwprojecten in ontwikkeling waarin de manier van woningtoewijzing niet door middel van het woninginschrijvingssysteem van de gemeente gaat? Zo ja, welke zijn dit en wat is de afweging geweest om hiervan af te wijken?

9. Is het college bereid om de nieuwbouwprojecten op basis van het register toe te wijzen en dit ook als vereiste in de SOK of anderszins vast te leggen met de ontwikkelaar? Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland.

Peter Voskamp

Reacties (2 reacties geplaatst)

Gewoon weer de regel instellen dat je economisch gebonden moet zijn om een huis te kopen
Heel juist om dit betreffende onderwerp aan de orde te stellen. Benieuwd naar de beantwoording te zijner tijd

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Gratis openlucht filmavonden naast Villa Ockenburgh - Sterrenhemel bekijken tot vrijdag 19 augustus - Wereldhavendagen van 2-4 september 2022 - Bijeenkomst voor 40-ers en 50-ers die geraakt zijn door kanker - Inleiding Gregoriaans zingen op dinsdag 30 augustus, - Open Dag bij Carma op zaterdag 27 augustus - Open Atelier bij Carma - Nacht van de Vleermuis op 27 augustus - Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. - Jazz Festival Delft laat muzieksmaken versmelten - Gelato Landano opent deuren in de Hoofdstraat van De Lier - Logistiek Medewerker - Monteur Scherminstallaties - Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd - Twee optredens toneelvereniging 's-Gravenspel - Proeflessen Popkoor Prestige Plaatsnaam - De Nieuwe Rank gaat naar buiten! - Stichting Vier het Leven zoekt vrijwillige collega coördinator - Drie tips voor het kiezen van een passende zonwering - Allround Interieuradviseur - Junior Planner ( regio Westland) - Interieurbouwer / meubelmaker - Recht op gemeentelijke opvang vervalt met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - Medewerker Verkoop Binnen en Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Sales Manager payroll (horeca) - Ukraine Accountability Conference in Den Haag - Vestigingsleider - De eerste Montessori leerling kan op ontdekking! - Magazijnmedewerker/Orderpicker - Woon-werkakkoord ondertekend tussen Maassluis en provincie - Logistiek administratief medewerker - Financieel administratief medewerker - Bedrijfsleider - Operations en Sales Coördinator - Monteurs binnen- en buitendienst - SEO voor uw bedrijf via Westlanders.nu bedrijfsgids - Word jij onze nieuwe kookwinkel collega? - Commercieel Medewerker Binnendienst of Buitendienst - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Eneco sponsort webcam op Strandweer.nu - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v)