Collegevragen om oplopende gemeenteschuld te voorkomen

Westland Verstandig

Collegevragen om oplopende gemeenteschuld te voorkomen

Westland 08.04.2015 - Op 17 juni 2013 heeft wethouder Duijvestijn aan de leden van de Commissie EFO bericht dat het revolving fund inzake het mandaat tot het doen van strategische aankopen werd opgeheven.

Dit betekent dat iedere strategische aankoop vooraf door de Raad geaccordeerd moet worden. Wel houdt het College ingevolge het memo van 10 februari 2015 de mogelijkheid om alle verwervingen die gerealiseerd worden “in de door de Raad vastgestelde projecten” te doen zonder dat vooraf goedkeuring aan de Raad wordt gevraagd. Dit betekent dat het College net als in het verleden de gemeenteschulden ongebreideld kan doen oplopen door verwervingen te doen, terwijl niet duidelijk is dat die grondverwervingen ook direct kunnen worden doorgeschoven.

Voorts wordt verwezen naar de grondexploitaties van de gemeente, maar bijvoorbeeld de grondexploitaties van de Westlandse Zoom en van ONW zijn grondexploitaties van die deelnemingen en niet van de gemeente. Voorkomen moet worden dat dit College nog verder de schulden van de gemeente laat oplopen door aankopen te gaan doen. Recentelijk is in het kader van het ter visie leggen van het bestemmingsplan de Duinen gebleken dat het College voornemens is nog tuinbouwbedrijven te gaan verwerven aan de Rijnweg in Monster. Die grondaankopen kunnen niet gedaan worden zonder dat de Raad vooraf ingestemd heeft daar dit geen door de Raad vastgestelde trajecten zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-          Wat verstaat uw College onder “alle verwervingen die gerealiseerd worden in de door de raad vastgestelde projecten”? Vallen daaronder al of niet strategische aankopen ten behoeve van de grondbanken?

-          Welke grondaankopen zijn er gedaan in 2013 en 2014 door het College? Gaarne opgave van de verwervingen, niet alleen van de overdrachten die hebben plaatsgevonden, maar ook van de “voorlopige” koopcontracten waarvan nog levering moet plaatsvinden;

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info