Collegevragen over afsluiting van de Lierweg

Westland Verstandig

Collegevragen over afsluiting van de Lierweg

De Lier 07.04.2015 - In augustus 2014 is de Lierweg afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden. Die werkzaamheden zouden, volgens

de berichtgeving van de gemeente, niet lang duren. Na melding van één van de omwonenden bij het Meldpunt Leefomgeving Westland heeft deze op 29 augustus 2014 een brief ontvangen dat het verzoek voor de gewenste bordjes dat bepaalde bedrijven wel bereikbaar waren in behandeling was en dat de afhandelingstermijn 30 werkdagen zou duren. Uiteindelijk heeft dat eind november/begin december geleid tot het plaatsen van de bordjes. Een aantal dagen na het plaatsen van de bordjes is de Lierweg weer opengesteld voor alle verkeer.

Rioolwerkzaamheden Lierweg en Hoofdstraat

In de tweede week van januari is de Lierweg weer afgesloten en nadat deze na enige tijd afgesloten te zijn weer drie dagen open was is de weg weer gesloten. Navraag wees uit dat zich blijkbaar onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan en op dit moment is de afsluiting er nog steeds omdat calculatiefouten gemaakt waren in verband met de breedte van de weg. Op dit moment is de weg nog steeds afgesloten. Die afsluiting is niet aangekondigd, terwijl ook niet aangegeven is welke werkzaamheden uitgevoerd zouden worden en ook geen duur van de werkzaamheden is aangegeven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-          Waarom worden de diverse opeenvolgende wegafsluitingen van de Lierweg niet deugdelijk met de omwonenden gecommuniceerd?

-          Waarom wordt pas gereageerd naar aanleiding van een mail van 10 maart 2015 van één van de omwonenden waarin hij een vraag stelt over de afsluiting en wordt er dan voor de zoveelste keer aangegeven dat de werkzaamheden binnen vier weken worden afgerond?

-          Wat is de reden van de acht maanden durende afsluiting van de Lierweg nu dit opeenvolgende redenen geweest zijn en ook in de tussentijd de weg weer een aantal keren open is geweest?

-          Is het juist wat nu gezegd wordt dat er een miscalculatie gemaakt is en dat op dit moment de weg verbreed gaat worden?

-          Hebben er ook dubbele werkzaamheden plaatsgevonden, in zoverre dat na de rioleringswerkzaamheden de weg weer dichtgemaakt is om nu vervolgens weer opengebroken te worden? Gaarne bij de antwoorden eventueel de planningen die bij de gemeente intern zijn aangehouden, opdrachten aan derden van de uit te voeren werkzaamheden en exact de reden waarom de werkzaamheden niet tegelijkertijd zijn uitgevoerd, maar achtereenvolgens;

-          Is het nodig dat de Lierweg dan meteen direct in zijn geheel wordt afgesloten? Is het ook niet mogelijk om eenrichtingsverkeer mogelijk te maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info