Collegevragen over anders benutten gemeentegronden- en gebouwen

Westland Verstandig

Collegevragen over anders benutten gemeentegronden- en gebouwen

Westland 03.06.2014 - In het kader van het tijdelijk anders benutten van gronden en gebouwen heeft uw College burgers uitgenodigd initiatieven te nemen.

De fractie van Westland Verstandig is benaderd over een initiatief voor de ontwikkeling van gronden waar voorlopig geen woningen gerealiseerd zullen gaan worden. Het initiatief heeft betrekking op een aantal percelen grond tussen de Nieuwe Vaart en de Poelkade in ’s-Gravenzande en voorzag in een goed onderbouwd plan waarbij ook basisscholen/jeugd betrokken zouden gaan worden.

Aangegeven was, en dat was ook steeds bekend bij de gemeente, dat minimale opstanden gerealiseerd zouden moeten gaan worden. Bij een aantal projecten speelt blijkbaar een BTW-probleem, in zoverre dat als een perceel grond openbaar gebied wordt en in de toekomst alsnog de percelen bestemd zullen gaan worden als bouwterrein, dan dient de gemeente en/of ONW BTW te restitueren.

Meerdere bewonersinitiatieven stuiten op dit probleem. Ondanks grote inspanningen van betrokken burgers worden zij teleurgesteld door een gegeven wat al bekend moet zijn geweest ten tijde van het in leven roepen van het initiatief “tijdelijk anders benutten van gronden”.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-          Hoeveel aanmeldingen van burgerinitiatieven/bedrijfsinitiatieven zijn er bij de gemeente binnengekomen in het kader van het tijdelijk anders benutten van gronden en gebouwen? Hoeveel kunnen geen doorgang vinden vanwege de BTW-problematiek?

-          Is het niet goed dat uw College duidelijk aangeeft hoe de BTW-regels liggen en welke initiatieven wel en welke initiatieven absoluut niet kunnen in verband met de BTW-problematiek?

-          Is de BTW-problematiek door uw College goed bekeken en zijn daar geen andere oplossingen voor?

-          Hoeveel initiatieven worden op dit moment nog verder uitgewerkt en bieden reëel zicht op een succesvolle tijdelijke invulling van de gronden?

-          Had het College niet eerder bepaalde initiatiefnemers kunnen verwittigen en kunnen wijzen op de BTW-problematiek?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info