Collegevragen over bomensterfte in Westland

Westland Verstandig, foto 's Aad van uffelen

Collegevragen over bomensterfte in Westland

Westland 23.07.2015 - De fractie Westland verstandig wordt benaderd door inwoners van Westland die een veelheid van voorbeelden aangeven van slecht en fout onderhoud van groen in Westland.

Honderden jonge bomen zijn alweer dood, zijn bijna dood of zijn ernstig toegetakeld. Dit leidt tot de conclusie dat er sprake is van verspilling.

Net geplante bomen worden weer verwijderd, jonge bomen en struiken die na het planten snel weer dood zijn, jonge aanplant verdroogt en sterft en bestaand groen wordt slecht onderhouden.

Water wordt te weinig of te laat gegeven en vervangen van dode bomen leidt vaak weer opnieuw tot dode bomen. Zelfs de met veel bombarie geplante boom wegens de honderdduizendste inwoner in 2011 stond te verpieteren en is inmiddels verdwenen.

Bijgevoegd een aantal foto’s die gemaakt zijn door Aad van Uffelen. Dit betreft slechts een willekeurig aantal voorbeelden. Het probleem is structureel en doet zich in het Hele Westland voor.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-         Is de deplorabele situatie van de bomen in Westland, met name jonge bomen, uw College bekend?

-         Waarom wordt daar niet meer aandacht aan besteed?

-         Voor één boom zouden twee bomen worden teruggeplaatst. Waar is dat tot nog toe gebeurd en welke bomen worden teruggeplaatst?

-         Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat er nu sprake is van geldverspilling doordat nieuwe bomen worden geplant en ook worden aangekocht, die dan vervolgens weer doodgaan waardoor ze als het goed is door andere weer nieuwe bomen vervangen moeten worden?

-         Is het niet tijd dat er een allesomvattend bomenplan gemaakt wordt om dit soort verspilling en ook ergernis bij inwoners van Westland weg te nemen?

-         Wat is de oorzaak van het vorenstaande? Is dat toch een gevolg van de bezuinigingen die zijn ingezet en die nog niet afdoende zijn gecompenseerd? Of is dit beleid van het College?

-         Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de wens uitgesproken moet worden dat aan deze geldverspilling en ook deze ergernis snel een einde gemaakt moet worden door adequate en goede tegenmaatregelen en dat daarvoor ook geld vrijgemaakt moet worden, geld wat weer bespaard wordt door een goed beheer? Is het College het hier mee eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

 

Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Vandaag Westlander Business Trophy 2018 Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info