Collegevragen over boomkap in het Westland

Westland Verstandig

Collegevragen over boomkap in het Westland

Westland 14.10.2014 - De gemeente moet nog steeds een omgevingsvergunning geven voor het kappen van bomen op openbare plekken in de gemeente Westland.

Bijna wekelijks worden er vergunningen verstrekt en ook vorige week is wederom een vergunning verstrekt voor het kappen van 19 bomen aan de Middelbroekweg te Honselersdijk.

In het coalitieakkoord en het College Werkprogramma stond dat voor één boom twee bomen worden teruggeplaatst. Mijn fractie ondersteunt dit uitgangspunt van harte, zij het dan wel bomen liefst van dezelfde soort in de directe omgeving van waar de bomen zijn weggehaald en ook van dezelfde grootte, althans van een grootte die ertoe doet. De fractie van Westland Verstandig heeft daar meerdere malen op gewezen.

Het is om die reden dat wij de navolgende vragen hebben:

- Voor hoeveel bomen is er een omgevingsvergunning afgegeven en worden in die omgevingsvergunningen voorwaarden gesteld aan het terugplanten van bomen zoals hiervoor is aangegeven?

- Hoeveel bomen zijn er inmiddels teruggeplant na het kappen van de bomen en kan aangegeven worden waar dan de terugplaatsing heeft plaatsgevonden? Indien nog geen herplanting heeft plaatsgevonden, wanneer gaat dat geschieden en welke concrete plannen wil uw College daarvoor dan maken? Wanneer komt zo’n plan en wanneer vindt daadwerkelijke terugplanting van twee bomen plaats?

- Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan deze belofte van het College, nogmaals die door de fractie van Westland Verstandig van harte wordt ondersteund en zeer positief wordt tegemoet getreden, en ten laste van welke reserve/voorziening komt deze post of wordt deze in het kader van de groenbeheerplannen financieel verwerkt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info