Collegevragen over project de Rentmeester na faillissement V&D

Westland Verstandig

Collegevragen over project de Rentmeester na faillissement V&D

Naaldwijk 11.03.2016 - Het College heeft nog niet ter visie gelegd het bestemmingsplan De Rentmeester waarbij een gigasupermarkt mogelijk wordt gemaakt

op het perceel achter het complex De Secretaris in Naaldwijk. De vraag is of het nieuwe feit wat zich inmiddels heeft voorgedaan, te weten de te neergang van V&D, niet aanleiding is om in ieder geval dat plan in heroverweging te nemen.

Immers op dit moment staat een deel van De Tuinen leeg en afgewacht moet worden of aan dat deel invulling gegeven moet worden. De vraag is dan ook of niet prioriteit gesteld moet worden aan invulling van de bestaande winkels in plaats van het bouwen van een nieuw winkelcomplex ter oppervlakte van ruim 1/3e van De Tuinen.

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

-        Ziet uw College in de perikelen rondom V&D en de overige leegstand binnen De Tuinen aanleiding om af te zien van tervisielegging van het bestemmingsplan De Rentmeester?

-        Heeft uw College wel oog voor nieuwe onverwachtse ontwikkelingen zoals de te neergang van V&D en het vrijkomen van het gehuurde deel van De Tuinen? Op welke wijze gaat uw College dan om met dit soort nieuwe ontwikkelingen?

-        In de besluitenlijst van 1 maart 2016 vraagt de burgemeester aandacht voor de ontwikkeling met betrekking tot de winkelstand in Westland en het detailhandelbeleid. Wat is daar besproken en is ook het hiervoor genoemde aspect aan de orde geweest?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info