Collegevragen over voorrangs- en voorkeursbehandeling statushouders

GBW

Collegevragen over voorrangs- en voorkeursbehandeling statushouders

Westland 21.09.2019 - Uit de vele gesprekken met Westlanders blijkt volgens GBW dat er een groot ongenoegen is dat statushouders nog steeds voorrang krijgen

bij de toewijzing van een sociale huurwoning in Westland, boven de Westlander die al meerdere jaren staat ingeschreven.

Westland heeft zich in deze collegeperiode opgewerkt tot koploper in de regio als het gaat om de huisvesting van statushouders. In de eerste helft van dit jaar is maar liefst 15,4% (van de sociale huurwoningen met voorrang verhuurd aan statushouders (geheel 2018: 16,3%); gemiddelde in de regio in de eerste helft 2019 is slechts 5,6% (heel 2018: 5,9%) (zie bijlagen).

Tegelijkertijd is er in Westland nog steeds een lange wachttijd voor een sociale huurwoning en wordt zelfs urgent Westlandse woningzoekenden het advies gegeven buiten het Westland op zoek te gaan naar een sociale huurwoning. 

Op initiatief van GBW heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 november 2018 een motie aangenomen waarbij de gemeenteraad uitspreekt de voorrangs- en uitzonderingspositie bij statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen af te keuren en daar in de nieuwe Huisvestingsverordening geen ruimte voor te laten.

Navraag leert ons echter dat statushouders in Westland ook na de invoering van de Huisvestingsverordening (1.7.2019) onverminderd een voorrangs- en uitzonderingspositie bij de toewijzing van een sociale huurwoning hebben.

Deze overwegingen brengt de fractie van GBW tot de volgende vragen

- Waarom voert uw college de motie van 6 november 2018 nog niet uit? Is dat omdat u binnenkort concrete resultaten verwacht van uw ‘intensief lobbytraject’ (maatregel 19)? 

- Als dit jaar echter géén resultaat van uw lobbytraject te verwachten is, is uw college dan voornemens de bestaande voorrangs- en uitzonderingspositie voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen in Westland alsnog te beëindigen of te beperken? 

- Eigen onderzoek leert ons dat er geen wettelijke grond bestaat voor het opleggen van boetes en/of kostenverhaal op het niet tijdig huisvesten van statushouders. Klopt deze informatie? 

- Is uw college van B&W het met GBW eens dat er ook alternatieven zijn voor de huisvesting van statushouders in plaats van sociale huurwoningen? En wat gaat uw college concreet doen om er voor te zorgen dat deze alternatieve nu ook daadwerkelijk worden ingezet?

Fractie GBW

André van den Berg, Remmert Keizer

 

Peter Oeij winnaar fotowedstrijd VL.92 Balder Meer info - Doing business with Westland Intertainments Meer info - Emmeliene gaat voor jou door het vuur Meer info - Column: Wat gaat het worden? Meer info - In april wet kansspelen op afstand van kracht Meer info - Informatieavond over paddentrek Meer info - Raadsvergadering op dinsdagavond 19 januari Meer info - Transport coördinator Meer info - Werkvoorbereider technische dienst Meer info - Forse stijging koopwoningen 3e kwartaal 2020 Meer info - Logistiek medewerker (fulltime) Meer info - Online lotgenotenbijeenkomst Werk en kanker Meer info - Column; Nieuw! Meer info - Virtuele te water lating VL.92 Balder. Meer info - Online pubquiz met opbrengst voor Inloophuis Carma Meer info - Online lessen voor de jongste kinderen gestart! Meer info - Kerstpakketten en mandarijnen voor verzorgingshuizen Meer info - Vrijwilligers Voedselbank Maassluis ontvangen bloemetje Meer info - Column; Uitzien?! Meer info - Supervisors/Teamleiders AGF Meer info - Kleuters leren kersttafel dekken op school! Meer info - DAEL Connectivity heeft prima alternatieven voor glasvezel! Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Kunstwerk van de Maand; Schaap met Lam Meer info - Kerstboxen voor eenzame mensen Meer info - Verder plannen voor ontwikkellocatie ‘Wateringen Noord’ Meer info - Nieuwbouw bij bedrijventerrein Westerlee Meer info - Bibliotheek Westland opent Afhaalbieb Meer info - Rotaryclubs steunen Inloophuis Carma Meer info - Voorbereidingen Westerpop 2021 zijn gestart! Meer info - Gezinnen sneller in aanmerking voor huurwoning en korting Meer info - Productiemedewerkers kwekerij Meer info - Teamleider Meer info - Commerciële en strategische Inkoper AGF Meer info - Westland On Stage in 2021 op dinsdag 1 juni Meer info - Column; De volheid van de tijd Meer info - Parkeerbegeleider/steward Meer info - Online bezoek sinterklaas bij The Maranto 's Meer info - Verbouwing voormalig schoolgebouw Het Spectrum van start Meer info - Technisch productie medewerkers Meer info - HR medewerker Meer info - Start aanmelding collecte Jantje Beton Meer info - Kunstwerk van de Maand december: Gedicht Maassluis Meer info - Column; Plan of complot? Meer info - Wetsvoorstel voor confiscatie crimineel vermogen Meer info - Koopwoningen ruim 9 procent duurder in oktober Meer info - Bibliotheek Westland vanaf 19 november weer open! Meer info - Delftenaar vast voor oplichting via Marktplaats Meer info - € 3 miljoen extra voor onderwijs op afstand Meer info - Inzet brandweer voor afhijsing Meer info