Collegevragen over voorrangs- en voorkeursbehandeling statushouders

GBW

Collegevragen over voorrangs- en voorkeursbehandeling statushouders

Westland 21.09.2019 - Uit de vele gesprekken met Westlanders blijkt volgens GBW dat er een groot ongenoegen is dat statushouders nog steeds voorrang krijgen

bij de toewijzing van een sociale huurwoning in Westland, boven de Westlander die al meerdere jaren staat ingeschreven.

Westland heeft zich in deze collegeperiode opgewerkt tot koploper in de regio als het gaat om de huisvesting van statushouders. In de eerste helft van dit jaar is maar liefst 15,4% (van de sociale huurwoningen met voorrang verhuurd aan statushouders (geheel 2018: 16,3%); gemiddelde in de regio in de eerste helft 2019 is slechts 5,6% (heel 2018: 5,9%) (zie bijlagen).

Tegelijkertijd is er in Westland nog steeds een lange wachttijd voor een sociale huurwoning en wordt zelfs urgent Westlandse woningzoekenden het advies gegeven buiten het Westland op zoek te gaan naar een sociale huurwoning. 

Op initiatief van GBW heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 november 2018 een motie aangenomen waarbij de gemeenteraad uitspreekt de voorrangs- en uitzonderingspositie bij statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen af te keuren en daar in de nieuwe Huisvestingsverordening geen ruimte voor te laten.

Navraag leert ons echter dat statushouders in Westland ook na de invoering van de Huisvestingsverordening (1.7.2019) onverminderd een voorrangs- en uitzonderingspositie bij de toewijzing van een sociale huurwoning hebben.

Deze overwegingen brengt de fractie van GBW tot de volgende vragen

- Waarom voert uw college de motie van 6 november 2018 nog niet uit? Is dat omdat u binnenkort concrete resultaten verwacht van uw ‘intensief lobbytraject’ (maatregel 19)? 

- Als dit jaar echter géén resultaat van uw lobbytraject te verwachten is, is uw college dan voornemens de bestaande voorrangs- en uitzonderingspositie voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen in Westland alsnog te beëindigen of te beperken? 

- Eigen onderzoek leert ons dat er geen wettelijke grond bestaat voor het opleggen van boetes en/of kostenverhaal op het niet tijdig huisvesten van statushouders. Klopt deze informatie? 

- Is uw college van B&W het met GBW eens dat er ook alternatieven zijn voor de huisvesting van statushouders in plaats van sociale huurwoningen? En wat gaat uw college concreet doen om er voor te zorgen dat deze alternatieve nu ook daadwerkelijk worden ingezet?

Fractie GBW

André van den Berg, Remmert Keizer

 

Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info