Collegevragen WV over invoering burgerpanel in Westland

Westland Verstandig

Collegevragen WV over invoering burgerpanel in Westland

Westland 04.04.2016 - Het College heeft (in maart meegedeeld dat zij burgerparticipatie wilt stimuleren en) een burgerpanel in gevoerd.

Op zich prima.

Op de site van de gemeente staat: “Burgers kunnen zich vooralsnog niet aanmelden voor het panel. De gemeente heeft eerder peilingen gehouden met daarin de vraag of mensen in zo’n panel willen, daar kwamen veel positieve reacties op. Deze mensen worden eerst benaderd. Als daarna blijkt dat er niet genoeg deelnemers zijn (bijvoorbeeld in een bepaald dorp) dan wordt een aanmeldingsprocedure gestart.”

Huurverhoging sportaccommodaties Vreeloo 't Laantje en Westlandhal

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Welke eerdere peilingen worden bedoeld? Als dat de eerdere peilingen in de gehouden enquete zijn, dan is de vraag of een ieder die enquete wel heeft kunnen invullen. Is het College bekend dat de enquete niet in te vullen was door mensen omdat de site niet goed werkte?

-        Voorts zou de enquete naamloos zijn, maar men moest wel codes invullen. Bewoners konden ook punten geven met betrekking tot beleidsgebieden van de gemeente Westland. Hoe is met die enquete omgegaan en was die nou wel of niet anoniem? Hoe kan als het anoniem was de gemeente mensen die de enquete hebben ingevuld blijkbaar voor het panel gebruiken? Is het zo dat degenen die vonden dat de gemeente Westland goed scoort op bepaalde gebieden voor het panel in aanmerking komen en kritische burgers niet? Met andere woorden, hoe heeft de selectie plaatsgevonden en hoe transparant is die selectie? Kan daar inzage in gegeven worden?

-        Uiteraard is het belangrijk dat burgerpanels worden ingevoerd en de participatie van de burgers van Westland dient verbeterd te worden. Procedures waarbij burgerpanels worden ingesteld moeten wel transparant, open, eerlijk en betrouwbaar zijn. In hoeverre is daar sprake van en is het College bereid om hier volledige opening van zaken te geven?

-        Waarom niet een open en transparante procedure inzake de aanmelding volgen? Waarom wordt het op deze wijze gedaan middels het invullen van een enquete?

-        Kan het College bevestigen en erkennen dat het invullen van de enquete veelvuldig niet goed werkte en terecht burgers zich daarover beklaagd hebben? In ieder geval na ontvangst van de brief kon geen enquete worden ingevuld. Juist of niet juist en erkent uw College dit? Hoeveel klachten zijn er bij de gemeente binnengekomen op dit punt?

-        In hoeverre is het goede initiatief om een burgerpanel in te voeren wel transparant, open, betrouwbaar en eerlijk?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

 

Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info