Extra geluidsoverlast na reconstructie Burgemeester Crezeelaan

Westland Verstandig

Extra geluidsoverlast na reconstructie Burgemeester Crezeelaan

De Lier 01.06.2015 - De fractie van Westland Verstandig is benaderd door de bewoners van de Karel Doormanlaan 9 en 19 die een onacceptabele verkeersoverlast

waarnemen welke overlast er is na de reconstructie van de provinciale weg. Door de reconstructie is de rotonde aangelegd en dichter bij de woningen aan de Karel Doormanlaan gekomen, terwijl ook de weg richting de woningen verplaatst is.

Voorts is de inrichting van de rotonde een andere dan die bij de Hoofdstraat in De Lier op dezelfde provinciale weg. Die indeling betekent dat langzaam rijdend verkeer op de invoegstrook terecht komt waardoor vrachtwagens en ook andere auto’s optrekkende geluiden maken die dan weer voor ernstige overlast zorgen. Die geluidsoverlast is er van ’s ochtends 6.00 uur tot ongeveer ’s avonds kort na 18.00 uur. Onze fractie heeft dat ook geconstateerd. Hier zal in ieder geval over gesproken moeten worden met de betreffende eigenaren, terwijl voorts maatregelen waarschijnlijk door de Provincie overwogen moeten worden.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-         Is het College bekend met de klachten van de bewoners en is het College bereid om met hen daarover een gesprek te gaan voeren?

-         Een oplossing zou kunnen zijn het aanbrengen van een betonnen verhoging van bijvoorbeeld een halve meter daar waar elders een vangrail is en hier lage struiken. Die zouden dan wellicht het geluid in essentie kunnen opvangen. Is dit een oplossing?

-         Kan het College de verkeerscijfers verstrekken die aan de Provincie zijn gegeven voor de berekening van het huidige en toekomstige geluid?

-         Uiteraard is ook hier weer door de Provincie aangegeven dat de overschrijding net twee Db is, dat is ook in andere gevallen zo gebeurd. Uiteraard kan naar dat verschil worden toegerekend. Kan het College aanleveren de gegevens die geleid hebben tot deze berekening? Gaarne ook dan aangeven welke gegevens door de Provincie zijn opgemaakt en welke gegevens afkomstig zijn van de gemeente. Zijn de gegevens afkomstig van de gemeente dan gaarne ook aangeven wanneer de metingen verricht zijn, op welke wijze gerekend is en ook voor de toekomst waarop die prognoses gebaseerd zijn? Het jaar 2018-2019 is belangrijk. Zijn door de gemeente inzichtelijk te maken de gevolgen van de aanleg van de oostelijke randweg voor de geluidshinder op dit deel van de provinciale weg?

-         Welke maatregelen is uw College bereid te nemen, althans bij de Provincie aan te bevelen? Ziet uw College ruimte om de Provincie te verzoeken in deze nader met de bewoners overleg te voeren omtrent de te nemen maatregelen?

-         Waarom worden niet bij een reconstructie zoals deze en de aanleg van een rotonde dichterbij de woningen direct al de bewoners serieus ingeschakeld en niet zoals nu het geval is dat er voor de vorm een inloopavond gehouden wordt waar de bewoners weliswaar hun klachten kunnen uiten, maar waarmee niets gedaan wordt? De bewoners hebben nu de indruk dat dit soort avonden alleen maar zijn om hen te sussen en niet om daadwerkelijk overleg te voeren met de Provincie waarbij de Provincie de inbreng van de bewoners serieus neemt. Ook op dit punt gaarne een reactie van uw College.

Ongetwijfeld zullen ook bij deze vraag de ambtelijke uren genoteerd worden. Deze vraag is nodig omdat bewoners het idee hebben dat zij niet serieus genomen worden als het om hun klachten gaat en blijkbaar dit uiterste middel –benaderen van een politieke partij die vervolgens vragen gaat stellen- nodig is om überhaupt inhoudelijk contact te krijgen met de gemeente en/of de Provincie.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info