Flinke tariefsverhoging voor huurders van Westlandhal

Advertorial Westland Verstandig

Flinke tariefsverhoging voor huurders van Westlandhal

's-Gravenzande 20.08.2014 - Voor de huurders zijn de kosten flink gestegen na overname per 1 februari door Optisport van de Westlandhal van de gemeente Westland.

Westland Verstandig heeft dit onderwerp bij de raadscommissie EFO/MO van 3 september laten agenderen.

De toelichting is als volgt: Bij brief van 29 juli 2014 hebben badmintonvereniging De Zeemeeuwen, basketballvereniging Westland Stars, korfbalvereniging ONDO en gymnastiekvereniging OKK bezwaren gemaakt tegen de voorgenomen tariefwijzigingen van de huur van de Westlandhal en de gymzalen. Per vereniging betekent het vele duizenden euro’s per jaar hogere kosten. De verenigingen geven aan dat zij die hogere kosten niet kunnen dragen. Een alternatief voor de Westlandhal in ’s-Gravenzande is er echter ook niet omdat er geen andere hal is.

Voor 1 februari 2014 heeft de portefeuillehouder melding gemaakt van de overname van de exploitatie van de Westlandhal door Optisport van de gemeente. Destijds is toegezegd en aangegeven dat er niets zou wijzigen, ook niet voor de bestaande gebruikers. Nu blijkt op 15 juli 2014 aan de verenigingen te zijn bericht door Optisport en twee medewerkers van de gemeente dat de overname door Optisport financiële gevolgen heeft voor de gebruikmakende verenigingen. De tarieven gaan met vele euro’s omhoog.

Het College heeft eerder aangegeven dat zij voor bruisende verenigingen en bruisende dorpskernen zijn, maar verhoging van de tarieven past daar natuurlijk niet bij. Voorts is destijds bij de overgang naar Optisport door de gemeente desgevraagd en desverzocht medegedeeld dat voor de gebruikers van de Westlandhal de overname geen gevolgen zou hebben. Nu nog geen half jaar later worden de tarieven al verhoogd met ingang van 1 september 2014. De verenigingen kunnen geen kant op en maken hier bezwaar tegen en geven aan dat zij de hogere lasten niet kunnen opbrengen.

Westland Verstandig wil over dit onderwerp met de wethouder van gedachten wisselen om zo mogelijk te bezien of tijdens de Raadsvergadering van 16 september a.s. met een motie/initiatiefvoorstel gekomen gaat worden. Wij vinden de thans ingeslagen weg een verkeerde. Noch de wijze waarop een en ander is gecommuniceerd, noch de inhoud vinden wij correct ten opzichte van de gebruikmakende verenigingen van de Westlandhal.

In ieder geval willen wij van de wethouder tijdens de commissievergadering horen dat de verhoging van de tarieven niet met ingang van 1 september a.s. ingaat, doch wordt opgeschort totdat de beraadslaging in de Raad heeft plaatsgevonden. Een huurverhoging aanzeggen midden in de vakantie is al niet correct en dit had natuurlijk veel eerder ook naar de verenigingen toe gecommuniceerd dienen te worden. Nu hebben de verenigingen geen keuze vanwege het te late tijdstip van aankondiging.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info