GBW; méér woningen voor werkende mensen in plan ‘Tuin van der Lely’

Geplaatst door Westlanders.nu op 02-11-2017 13:33 - Gewijzigd op 02-11-2017 20:49

Wateringen 02.11.2017 - In februari 2016 heeft de gemeente Westland het besluit genomen dat er versneld sociale woningbouw gerealiseerd moet worden


op de vijf hectare grond aan de Poeldijkseweg in Wateringen, dat ‘Tuin van der Lely’ wordt genoemd.

Het was de bedoeling dat in het voorjaar van 2018 de eerste sleutels zouden worden uitgereikt. Maar, in een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad werd vorige week duidelijk dat het nog wel een paar jaar zal duren voordat er aan de Poeldijkseweg in Wateringen een eerste paal de grond in kan. GemeenteBelang Westland merkt op dat door recente wijzigingen in wet- en regelgeving en het stellen en continu aanscherpen van inkomenseisen steeds minder Westlanders in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Westland. Op basis van het woningmarktonderzoek WoON2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken is voor Westland zelfs de conclusie getrokken dat het aanbod van sociale huurwoningen voldoende is om aan de bestaande vraag te beantwoorden.

In ieder geval is het voor GemeenteBelang Westland dan niet verstandig om voor de plannen ‘Tuin van der Lely’ te blijven uitgaan van de bouw van een hoog percentage sociale huurwoningen. In schriftelijke vragen aan het college van B&W breekt GemeenteBelang Westland een lans voor het bouwen van meer middendure huurwoningen en betaalbare koopwoningen in de plannen voor ‘Tuin van der Lely’ in Wateringen.

GemeenteBelang Westland wil hiermee vooral opkomen voor het belang van jonge huishoudens en starters op de koopwoningmarkt: werkende mensen met een bescheiden inkomen. GemeenteBelang Westland dringt er in haar vragen aan B&W ook op aan om in de plannen voor ‘Tuin van der Lely’ rekening te houden met de bouw van een brede basisschool en een ontmoetingsplek voor de bewoners van de nieuwe wijk.

Advertorial

--------------------

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde gesteld door GemeenteBelang Westland inzake bouwprogramma Transformatiegebied Wateringen (‘Tuin van der Lely’)

De gemeenteraad Westland heeft in zijn vergadering van 29 maart 2016 besloten de ontwikkeling van het transformatiegebied Wateringen te versnellen. Binnen dit gebied bezit de gemeente Westland een perceel van circa 5 ha groot (‘Tuin van der Lely’). In het sentiment van toentertijd heeft de gemeenteraad besloten het bouwprogramma op het gemeentelijk perceel in dit gebied in te vullen met de bouw van 60% sociale huurwoningen. In een gemeentelijk persbericht van februari 2016 is de verwachting uitgesproken dat “(…)in het voorjaar van 2018 de eerste woningen worden opgeleverd.”.

In de Raadsinformatieavond van woensdag 25 oktober jl zijn wij bijgepraat over de stand van zaken bij de ontwikkeling van het Transformatiegebied Wateringen (‘Tuin van der Lely’). GemeenteBelang Westland heeft daar met plezier kennis genomen van de inmiddels gemaakte keuzes van de klankbordgroep, onder andere de keuze voor het willen ontwikkelen van een wijk met een ‘Westlands karakter’. Wat de planning aangaat is in de RIA uitgesproken dat het streven bestaat dat in eerste kwartaal van 2018 een gebiedsvisie wordt vastgesteld, waarna de bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart. Daadwerkelijke bouwactiviteiten op deze locatie kunnen we dus vóór 2020 niet meer verwachten. Van het ‘versnellen van sociale woningbouw’ is derhalve geen sprake meer.

Deze constateringen brengt ons tot de volgende vragen:

1 Is onze constatering juist dat de eerste concrete bouwactiviteiten op de uitbreidingslocatie Transformatiegebied Wateringen (‘Tuin van der Lely’) in de verste verte niet vóór 2020 verwacht kunnen worden?

 

2 Onderschrijft u onze gedachte dat bij een daadwerkelijke start van bouwactiviteiten binnen ‘Transformatiegebied Wateringen’ in 2020 of later de facto niet langer gesproken kan worden van ‘het versnellen van de bouw van sociale huurwoningen’.

3 Draagt u kennis van de woningbehoefteramingen (STEC-groep) op basis van het woningmarktonderzoek WoON2015; waarin voor Westland een potentieel overschot aan sociale huurwoningen wordt gesignaleerd en tegelijkertijd een potentieel tekort aan vrijesector huur-woningen en koopwoningen in de prijsklassen tot circa € 188.000 (zie bijlage).

4 Onderschrijft u de mening van GemeenteBelang Westland dat, nu er voor het ‘Transformatie-gebied Wateringen’ a. geen sprake meer is van ‘het versnellen van sociale woningbouw’ en b. een noodzaak voor de doelstelling van 60% sociale huurwoningen ontbreekt, het woningbouw-programma voor het Transformatiegebied Wateringen (‘Tuin van der Lely’) aanpassing vereist.

5 Onderschrijft u de mening van GemeenteBelang Westland dat in Westland het belang van een stevige groei van middendure huur- en betaalbare koopwoningen voor werkende mensen met lagere en middeninkomens toeneemt en wilt u daarom bij een aanpassing van het bouw-programma voor ‘Transformatiegebied Wateringen’ bij die categorieën méér het accent leggen?

6 Onderschrijft u de opvatting van GemeenteBelang Westland (overigens ondersteund door andere partijen waaronder Groen Links) dat binnen een nieuwe woonwijk met een grootte als ‘Transformatiegebied Wateringen’ vanaf het moment van opleveren ook een brede basisschool en ontmoetingsplek aanwezig moeten zijn? Wilt u dan in ieder geval bij de aanpassing van het bouwprogramma ook deze voorzieningen opnemen.

De fractie van GemeenteBelang Westland verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Fractie GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

fractievoorzitter

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Gratis openlucht filmavonden naast Villa Ockenburgh - Sterrenhemel bekijken tot vrijdag 19 augustus - Wereldhavendagen van 2-4 september 2022 - Bijeenkomst voor 40-ers en 50-ers die geraakt zijn door kanker - Inleiding Gregoriaans zingen op dinsdag 30 augustus, - Open Dag bij Carma op zaterdag 27 augustus - Open Atelier bij Carma - Nacht van de Vleermuis op 27 augustus - Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. - Jazz Festival Delft laat muzieksmaken versmelten - Gelato Landano opent deuren in de Hoofdstraat van De Lier - Logistiek Medewerker - Monteur Scherminstallaties - Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd - Twee optredens toneelvereniging 's-Gravenspel - Proeflessen Popkoor Prestige Plaatsnaam - De Nieuwe Rank gaat naar buiten! - Stichting Vier het Leven zoekt vrijwillige collega coördinator - Drie tips voor het kiezen van een passende zonwering - Allround Interieuradviseur - Junior Planner ( regio Westland) - Interieurbouwer / meubelmaker - Recht op gemeentelijke opvang vervalt met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - Medewerker Verkoop Binnen en Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Sales Manager payroll (horeca) - Ukraine Accountability Conference in Den Haag - Vestigingsleider - De eerste Montessori leerling kan op ontdekking! - Magazijnmedewerker/Orderpicker - Woon-werkakkoord ondertekend tussen Maassluis en provincie - Logistiek administratief medewerker - Financieel administratief medewerker - Bedrijfsleider - Operations en Sales Coördinator - Monteurs binnen- en buitendienst - SEO voor uw bedrijf via Westlanders.nu bedrijfsgids - Word jij onze nieuwe kookwinkel collega? - Commercieel Medewerker Binnendienst of Buitendienst - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Eneco sponsort webcam op Strandweer.nu - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v)