GBW voor meer burgerinitiatieven in decentralisatieproces

GemeenteBelang Westland

GBW voor meer burgerinitiatieven in decentralisatieproces

Westland 13.04.2015 - De fractie van GemeenteBelang Westland heeft bijzonder veel waardering voor het initiatief wat HINT heeft genomen om in de kern

Ter Heijde een twaalftal woningen te gaan exploiteren voor ouderen inwoners uit de kern.

Deze beweging is in kleine vorm dat gene wat GemeenteBelang Westland, maar ook een aantal andere raadsfracties, voor ogen had met een `gemeentelijk woningbouwbedrijf. Hierbij duiden wij op een woningbouwbedrijf dat echt oog heeft voor de sociale kant van de woningbouw, meer terug naar de basis in plaats meer de kant op van de projectontwikkelaar.

 

Wij zien dat door maatregelen van de rijksoverheid de komende jaren nog meer plaatsen in verzorgingstehuizen zullen verdwijnen. De decentralisaties veroorzaken een vraagstuk waar collectief, gemeente, corporaties en ontwikkelaars, een oplossing voor gezocht moet worden.
Een initiatief zoals HINT dat heeft genomen maakt niet alleen dat ouderen langer in de kern blijven, maar zorgt ook voor sterke sociale cohesie van die kern. Het zorgt er ook voor dat zorg dichtbij in een vertrouwde omgeving gegeven kan worden. Dit zijn precies die zaken waar wij veel waarde aan hechten.

GemeenteBelang Westland hoopt niet dat het bij het initiatief in Ter Heijde blijft, wij hopen dat dit succesvolle plan straks verder over Westland kan worden uitgerold. 

Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1.      Is het college het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat het initiatief van HINT uniek is en als voorbeeld zou kunnen gelden voor andere projecten in Westland?

2.      Wanneer u met vraag 1 instemmend antwoord dan is onze vervolg vraag hoe u de rol van de gemeente ziet om dergelijke initiatieven dan te ondersteunen om ze van de grond te krijgen.

3.      Is het college bereid om met de huisvestingspartners locaties te zoeken en deze plannen onderdeel te laten zijn van de prestatieafspraken die gemaakt gaan worden?

4.      Bent u het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat het goed is als burgers zelf het initiatief nemen om in samenwerking met de woningcorporaties woningen voor specifieke doelgroepen te bouwen? En is de gemeente bereid om daarbij te participeren, alsmede de zorgaanbieders hierbij te betrekken? Indien ja, wil het college het initiatief nemen om deze discussie op gang te brengen?

Wij verzoeken u deze vragen z.s.m., doch uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn, te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

Frank Rijneveen

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info