Geen cijfers bekend bij gemeente over hoogbegaafde Westlanders

College Westland

Geen cijfers bekend bij gemeente over hoogbegaafde Westlanders

Westland 31.01.2019 - Op 23 november 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66Westland over het Westlands beleid inzake hoogbegaafdheid.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is het college bekend met de ontwikkelingen rondom het onderwerp hoogbegaafdheid in de afgelopen jaren?

Antwoord 1
Ja, hier zijn wij mee bekend.

Vraag 2
Welke cijfers heeft het college over de hoeveelheid hoogbegaafde leerlingen die binnen Westland onderwijs volgen en de hoeveelheid hoogbegaafde kinderen die buiten Westland onderwijs volgen?

Antwoord 2
Deze cijfers hebben wij niet. Het samenwerkingsverband Primair Onderwijs en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs zijn op dit moment met dit thema bezig. Zij brengen in kaart hoe groot de vraag is, waar men tegenaan loopt en wat er nodig is voor deze doelgroep.

Collegevragen inzake Westlands beleid hoogbegaafdheid

Vraag 3
Heeft het college zicht op het aantal professionals dat binnen de zorg en het primair en voortgezet onderwijs kennis heeft van hoogbegaafdheid door opleiding en training en daarmee passende begeleiding kan bieden?

Antwoord 3
Nee, dit hebben wij niet.

Vraag 4
Welke mogelijkheden ziet het college om zo snel als mogelijk specifiek hoogbegaafdenbeleid tot stand te laten komen waarin aandacht is voor de zorg, het bedrijfsleven en het primair en voortgezet onderwijs?

Antwoord 4
Het maken van specifiek hoogbegaafdenbeleid is (indien daar behoefte aan is) in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het onderwijs (en de samenwerkingsverbanden) in het kader van passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs zijn met elkaar in overleg over dit thema. Als gemeente zijn wij ook met deze partijen in gesprek over onder andere hoogbegaafdheid en mogelijk wordt dat thema ook meegenomen bij de totstandkoming van een nieuwe lokaal educatieve agenda.

Het ministerie van OCW heeft 56 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De regeling is 1 januari 2019 van start gegaan. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen tussen 1 januari en 31 maart 2019 subsidie aanvragen. De Westlandse samenwerkingsverbanden zijn hier ook door de gemeente op geattendeerd en zijn de aanvragen aan het voorbereiden.

Vraag 5
Is het college bereid het bovenstaande beleid tot stand te laten komen in samenwerking met de stichting IQ+?

Antwoord 5
Zoals hierboven beschreven is hoogbegaafdenbeleid met name een verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf. Vanuit de gemeente zijn wel gesprekken gevoerd met IQ+ over de rol die zij vervullen voor onderwijs, ouders en kinderen met hoogbegaafdheid. Ook vanuit de samenwerkingsverbanden is een goed contact met IQ+.

Met IQ+ is gesproken over het Sociaal Plein Westland en de mogelijkheid dat ze daar zichtbaar worden en over een stuk in de Gezond Zijn, Beter Worden-krant. Daarnaast is Vitis bezig met het bekend maken van de mogelijkheden van IQ+ binnen hun organisatie en kijken ze naar de mogelijkheden om meer samen op te trekken (vanuit de rol die zij beiden vervullen als onafhankelijk cliëntadviseur en de rol van IQ+ als expertisecentrum voor hoogbegaafdheid). Daarnaast is IQ+ gewezen op de aanbestedingsprocedure voor inkoop jeugdhulp in de H10.

Muziek en Theater Vakantieweek  Meer info - Open Monumentendag 2019 In de Bartholomeuskerk Meer info - Concert voor Ukkies op 21 september Meer info - Douanehuisje: Programma augustus en september Meer info - Duinwandeling voor jongvolwassenenen Meer info - (Junior) Inkoper lansingerland Meer info - Electrotechnisch- Mechanisch Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Wielerronde van De Lier op 20 augustus Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Teamleider / meewerkend voorman Westland Meer info - Senioren Computerclub opent workshopseizoen op 27 augustus Meer info - Nacht van de Vleermuis op 24 augustus Meer info - Grootste geschutsbunker van de tweede tankgracht Meer info - TenTuinStelling Museum Maassluis op 24 augustus Meer info - Informatieavond; Vermoeidheid na kanker, wat kan ik ermee? Meer info - Workshop Minecraft Atlantikwall Bunkers op 27 augustus Meer info - Start bridgeclub de Hunselaer op 3 september Meer info - Curiosa-markt ten bate van Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Kinderkoor Westland zoekt musicalsterren! Meer info - Venéco zoekt Accountmanager ICT Meer info - Festival Zomer OCK 7 september Meer info - Poëziefestival “Dichterbij de Boerderij” Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Relatiebeheerder Westland Meer info - Venéco zoekt Receptioniste / Administratief medewerkster Meer info - Wat valt er te beleven bij BeachLine Beach & Events deze zomer? Meer info - Mee op reis langs de Waterweg tot de Erasmusbrug Meer info - Scheepswrak te zien in Futureland Meer info - Eindpresentatie HiPerGreen project op 27 september Meer info - Allround Medewerker Rotterdam Meer info - Commercieel Administratief medewerker Franssprekend Rotterdam Meer info - Carrosseriebouwer Lansingerland Meer info - Administratief / Commercieel Assistent Regio Rotterdam Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - 60 plussers trappen door in Maassluis Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - Sunset boulevard oldtimershow op 18 augustus Meer info - 24 juli t/m 28 augustus: Voordekids: Kunstworkshops in de Zomervakantie! Meer info - Sluiting Maeslantkering op 14 september Meer info - Zomer bij Museum Vlaardingen: heel veel kinderactiviteiten Meer info - Junior Inkoper Bloemen Aalsmeer Meer info - Alumat Zeeman zoekt allround medewerker Transport & Logistiek M/V Meer info - Teler Westland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Commercieel Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info