Geen flitspaal bij de Opstalweg

College Westland

Geen flitspaal bij de Opstalweg

Naaldwijk 02.06.2018 - Op 23 april heeft het college vragen ontvangen van de fractie Wetsland Verstandig over de verkeerssituatie aan de Opstalweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het College bereid om ervoor zorg te dragen dat een vaste camera geplaatst wordt, zodat op die wijze de verkeerssnelheid gereguleerd kan worden?

Antwoord 1

Daar het college de bevoegdheid van anderen niet met voeten kan en wil treden, is het antwoord nee: de beslissing of al dan niet vaste camera’s worden geplaatst, ligt bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie hanteert hierbij onder meer de volgende uitgangspunten:

-      op locaties/wegen met een relatief hoog aantal verkeersongevallen;

-      wanneer de samenhang tussen ongevallen en snelheid aanwijsbaar is;

-      niet op wegen met een hoger ongevalsrisico.

Collegevragen inzake plaatsing flitspaal bij Opstalweg

Vraag 2

Is het College bereid zoals al eerder is toegezegd, om met de bedrijven in de omgeving van de Opstalweg overleg te voeren dat zij als het niet nodig is, hun bedrijven niet ontsluiten via de Opstalweg?

Antwoord 2

Het kruispunt Geestweg en de verbetering van de verkeersveiligheid aan de Opstalweg wordt in 2018 actief gemonitord door de gemeente(voor gedegen onderzoek is een jaar monitoring opgenomen). Hierbij worden de effecten van de verbetering van de verkeersveiligheid (zoals verkeersbewegingen en het gedrag van de verkeersdeelnemers) in kaart gebracht. De benodigde maatregelen en bijbehorende analyses voor de actieve monitoring worden gedurende het jaar 2018 uitgevoerd. Dit betreft onder andere het plaatsen van meetpaaltjes op drie verschillende locaties en het plaatsen van drie rubberen meetslangen. Uit deze monitoring en bijbehorende analyses zal blijken welke gedrags- en/of fysieke verkeersveiligheidsknelpunten mogelijk aanwezig zijn.

 

 

 

Waterbeheer in Delfland van 1133 tot 1285 Meer info - Samen de natuur ontdekken tijdens de Dag van de Veldbiologie Meer info - Westlandse Brandweerwedstrijden in Maasdijk Meer info - Vriendschap is het thema van Kinderboekenweek 2018 Meer info - Cursussen in Wateringse Hofboerderij gaan weer beginnen Meer info - Hommage aan Feike Asma Meer info - Zangdienst in Hervormde kerk Poeldijk Meer info - Boerenoogstfeest op 13 oktober Meer info - Vandaag 10e editie Westland Korenfestival Meer info - Spiegels: Dubbel expositie in Wateringse Hofboerderij Meer info - Veel interessante en opvallende kavels op 24e Kerkenveiling Poeldijk Meer info - Meer armslag voor woningcorporaties en gemeenten bij stimuleren middenhuur Meer info - Activiteiten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Meer info - Schoolbrengdag bij de St. Jozefbasisschool Meer info - Webinar 26 september: Uw kind en uitgaansdrugs Meer info - Lezing de toekomst van de Atlantikwall Meer info - Themadiensten in Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Voor Villa Joep 4 seizoenen de paden op! Meer info - Historisch café Kwintsheul op 26 september Meer info - Topkoor zingt samen met het Westlands Mannenkoor Meer info - Dorpsvereniging Ter Heijde aan Zee zoekt voorzitter en secretaris Meer info - Eerste successen herstructureren zichtbaar in het Westland Meer info - De Jong Verpakking zoekt medewerker verkoop binnendienst AGF Meer info - Pompen of verzuipen, de Lierse strijd tegen het water Meer info - De avond van het chanson in Buitenplaats Ockenburgh Meer info