Geen flitspaal bij de Opstalweg

College Westland

Geen flitspaal bij de Opstalweg

Naaldwijk 02.06.2018 - Op 23 april heeft het college vragen ontvangen van de fractie Wetsland Verstandig over de verkeerssituatie aan de Opstalweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het College bereid om ervoor zorg te dragen dat een vaste camera geplaatst wordt, zodat op die wijze de verkeerssnelheid gereguleerd kan worden?

Antwoord 1

Daar het college de bevoegdheid van anderen niet met voeten kan en wil treden, is het antwoord nee: de beslissing of al dan niet vaste camera’s worden geplaatst, ligt bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie hanteert hierbij onder meer de volgende uitgangspunten:

-      op locaties/wegen met een relatief hoog aantal verkeersongevallen;

-      wanneer de samenhang tussen ongevallen en snelheid aanwijsbaar is;

-      niet op wegen met een hoger ongevalsrisico.

Collegevragen inzake plaatsing flitspaal bij Opstalweg

Vraag 2

Is het College bereid zoals al eerder is toegezegd, om met de bedrijven in de omgeving van de Opstalweg overleg te voeren dat zij als het niet nodig is, hun bedrijven niet ontsluiten via de Opstalweg?

Antwoord 2

Het kruispunt Geestweg en de verbetering van de verkeersveiligheid aan de Opstalweg wordt in 2018 actief gemonitord door de gemeente(voor gedegen onderzoek is een jaar monitoring opgenomen). Hierbij worden de effecten van de verbetering van de verkeersveiligheid (zoals verkeersbewegingen en het gedrag van de verkeersdeelnemers) in kaart gebracht. De benodigde maatregelen en bijbehorende analyses voor de actieve monitoring worden gedurende het jaar 2018 uitgevoerd. Dit betreft onder andere het plaatsen van meetpaaltjes op drie verschillende locaties en het plaatsen van drie rubberen meetslangen. Uit deze monitoring en bijbehorende analyses zal blijken welke gedrags- en/of fysieke verkeersveiligheidsknelpunten mogelijk aanwezig zijn.

 

 

 

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info