Geen nieuwe hondenlosloopgebieden in Westland

College Westland

Geen nieuwe hondenlosloopgebieden in Westland

Westland 03.04.2014- De fractie CDA Westland heeft B&W in maart vragen gesteld over hondenlosloopgebieden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt.

Vraag 1

Bent u het met de fractie van CDA Westland eens dat een hondenlosloopgebied op elk moment van de dag en tijdstip van het jaar zonder kosten bereikt moet kunnen worden?

Antwoord

De binnen Westland gelegen hondenlosloopgebieden (ook wel hondenuitrengebieden) zijn op ieder moment van de dag ongeacht het tijdstip en moment van het jaar en zonder kosten te bereiken voor de hondenbezitters en hun hond. De volgende locaties zijn op grond van artikel 2:57, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2010 als zodanig aangewezen:

1. Hofpark te Wateringen

2. Veilingweg te De Lier

3. Recreatiegebied De Wollebrand

4. Prinsenbos te Naaldwijk

5. Slapersdijk te Monster

6. Rijnvaartpark te ’s-Gravenzande

7. Oranjepark te ’s-Gravenzande

8. Groenstrook Koningin Julianalaan te ’s-Gravenzande

Naast de hiervoor genoemde locaties bestaat de mogelijkheid om met de hond op het Westlandse strand te wandelen in de periode van 15 september tot 15 mei. In de periode van 15 mei tot 15 september kan men met de hond alleen terecht op de door ons aangewezen gedeelten van het strand (te weten op het gedeelte ten noorden van strandopgang Molenslag, tussen de strandopgangen Strandweg en Beukel en ten zuiden van strandopgang Vlugtenburg).

Wil men in de periode van april tot en met september de hond uitlaten op het strand en wil men daarbij de auto parkeren op de parkeerterreinen nabij het strand, dan is de hondenbezitter evenals de overige strandgebruikers hiervoor parkeergeld verschuldigd.

Vraag 2

Is het college bereid het aantal hondenlosloopgebieden uit te breiden, teneinde mogelijke overlast van honden op andere plekken te verminderen?

Antwoord

Als gevolg van raadsvragen om het aantal hondenuitrengebieden uit te breiden, is in 2011 een onderzoek ingesteld dat heeft geleid tot een uitbreiding van het aantal hondenuitrengebieden. De onder antwoord 1 opgesomde gebieden (1 t/m 8) zijn hiervoor geschikt bevonden. Uit het in 2011 uitgevoerde onderzoek is tevens gebleken, dat binnen de gemeente Westland vooralsnog geen andere gebieden geschikt zijn om als hondenuitrengebied te dienen.

Daarnaast past het realiseren van nieuwe hondenuitrengebieden niet binnen de huidige (en mogelijk toekomstige) bezuinigingen die verband houden met de buitenruimte. Het is zelfs de vraag of voor de reeds bestaande velden het beheer en onderhoud in de huidige vorm plaats kan blijven vinden. Dit moet nog blijken. Uitbreiding ligt, naast het niet voorhanden zijn van een geschikte locatie, dan ook niet voor de hand.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info