Geen ruimte voor meting luchtkwaliteit in Westland

College Westland

Geen ruimte voor meting luchtkwaliteit in Westland

Westland 11.06.2018 - Op 2 mei heeft B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de meting van de luchtkwaliteit in Westland door uitgifte

en plaatsing van meetbuisjes. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het College bereid om de luchtkwaliteit in Westland te meten en gedurende vier tot acht weken een honderdtal meetbuisjes aan de voorgevels van onder andere het Gemeentehuis, Basisscholen en op gevels van bedrijven en woningen te plaatsen om de luchtkwaliteit te registreren en voorts aan inwoners van Westland, die dat willen, een meetbuisje beschikbaar te stellen die zij aan hun woning kunnen bevestigen om de luchtkwaliteit in hun buurt te meten?

Antwoord 1

Nee. Het is belangrijk te realiseren dat het monitoren van de luchtkwaliteit grote nauwkeurigheid en deskundigheid vereist en dat deze monitoring daarom gevalideerd wordt uitgevoerd door het RIVM. Daarbij volgt het RIVM de Europese Richtlijnen en de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL). Hierin worden allerlei eisen gesteld aan het aantal metingen, aan de kwaliteit en de plaats waar een meting kan worden uitgevoerd. De meetgegevens van het gevalideerde monitoringmeetnet met zorgvuldig gekozen meetpunten, vormen tezamen met emissiegegevens van bedrijven, verkeer en andere bronnen de input voor het landelijke Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het RIVM toetst de luchtkwaliteit aan de gemiddelde concentratie van een heel jaar. Hierdoor wordt verantwoord omgegaan met schommelingen in luchtconcentraties als gevolg van meteorologische omstandigheden en diverse tijdgebonden factoren.

Het meten gedurende slechts vier tot acht weken op min of meer willekeurige plaatsen voldoet in kwalitatief opzicht niet aan de vereisten en zal een vertekend beeld opleveren. Dergelijke resultaten zijn niet vergelijkbaar met de hoge standaarden van de monitoringgegevens van het RIVM, en leiden dan ook niet tot betrouwbare conclusies over de gezondheidssituatie ter plaatse.

Rechtbank wijst vorderingen in rechtzaak schone lucht af

Vraag 2

Is het College bereid om ook de inwoners, scholen, verenigingen te laten participeren door meetbuisjes uit te geven, die de inwoners, scholen en verenigingen dan zelf kunnen plaatsen en inleveren? Op die wijze wordt toch ook een bijdrage geleverd aan bewustwording?

Antwoord 2

Bij de beantwoording van de eerste vraag is aangegeven dat het uitvoeren van metingen gevalideerd en nauwkeurig moet plaatsvin­den. Dat geldt ook voor het aanbrengen en verwijderen van eventuele meetbuisjes. Als deze meetbuisjes door niet-deskundigen worden aangebracht en weggehaald zijn de resultaten op voorhand niet bruikbaar. Daarbij is de bewustwording erbij gebaat als deze op basis van kwalitatief goede informatie plaatsvindt, op basis waarvan betrouwbare conclusies mogelijk zijn.

Vraag 3

Is het College bereid om na de metingen de resultaten aan de Raad en de inwoners te laten weten en te bezien of, waar en welke maatregelen gewenst zijn?

Antwoord 3

Bij de vorige vragen is aangegeven waarom het uitvoeren van lokale metingen niet raadzaam wordt geacht. Het college is uiteraard wel bereid om, indien de metingen van RIVM hiertoe aanleiding geven, de Raad en de inwoners te informeren over eventueel noodzakelijk maatregelen ten aanzien van de luchtkwaliteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bellen & Beesten“ : expositie in Hofboerderij Meer info - Logistiek medewerker bloemenveiling Meer info - Logistiek medewerker bloemenveiling nacht Meer info - Teamleider Productie en Logistiek Meer info - Zangdienst in hervormde kerk Poeldijk Meer info - Regionale verschillen in huizenprijzen groter Meer info - Oud-Hollandse spelletjes met opa’s en oma’s Meer info - Kom kijken bij de brandweerwedstrijd in ’s-Gravenzande Meer info - Boekenmarkt Immanuelkerk voor Avavieren Meer info - Logistiek medewerker(s) Aalsmeer Meer info - Commercieel Inkoper Rotterdam Meer info - Kastanjehof gebruikte kinderkleding beurs Meer info - Kliederkerk in Naaldwijk over Zacheüs in de boom Meer info - Tweede Paasdag: Lammetjesdag Meer info - Meezingen met oratorium Svata Ludmila van Dvorak Meer info - Probleem met het aanvragen van gemeentelijke subsidie Meer info - Accountmanager met eigen klantenkring Aalsmeer Meer info - Boxmedewerker(s) / Logistiek medewerker(s) Aalsmeer Meer info - Accountmanager Retail Bloemen en Planten Aalsmeer Meer info - René van Dop nieuwe landelijk voorzitter Kom in de Kas Meer info - Koopwoningen 7,5 procent duurder in februari Meer info - Boxmedewerker Aalsmeer Meer info - Vrienden van het Westland en Infinity Outdoor op 14/15 juni bij de Wollebrand Meer info - Operatie Steenbreek in Monster/Naaldwijk op 30 maart Meer info - “Let’s Dance!" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bedrijfsleider Tuinbouw Westland en Aalsmeer Meer info - Chauffeur (Inter)nationaal Westland Meer info - Geen staking maar open huis Meer info - Vrijdagavond 10 mei tweede reünie Oud-Cruisbrouckers Meer info - Dock Six \'a live rock experience\' in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - QLYMPICS 2019 bij Quintus tijdens VetHeuls Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Elektromonteur voor in de Tuinbouw Westland Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Stichting leren motiveren Meer info - Handboogschieten met Inloophuis Carma Meer info - Meespeeldag 22-23 maart & 5 april Ontdek Scouting Kwintsheul Meer info - Productiemedewerker Potplantenkwekerij Westland Meer info - Kwaliteitscontroleur Bloemen Westland Meer info - Verkoper Binnendienst Westland Meer info - Accountmanager Frankrijk Westland Meer info - (junior) Calculator Kassenbouwprojecten Westland Meer info - Tekenaar Tuinbouwprojecten Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Medewerker Verkoop Binnendienst Westland Meer info - Teler Westland Meer info - Werkvoorbereider / Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - 4e Rotary Bedrijvenquiz nog leuker dan eerdere edities! Meer info - Tweemaal Westland Passion met het verraad door Judas Meer info - Chauffeur gezocht! Meer info