Geen uitbreiding van Waterings dorpsfeest

College Westland

Geen uitbreiding van Waterings dorpsfeest

Wateringen 07.06.2018 - Op 28 mei heeft de fractie GemeenteBelang Westland collegevragen gesteld inzake sluitingstijd braderie/dorpsfeest in Wateringen’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1
Wilt uw college c.q. burgemeester de beslissing met betrekking tot de eindtijd van de braderie/dorpsfeest in Wateringen op 9 juni 2018 in heroverweging nemen en het verzoek van het bestuur van de BIZ Centrum Wateringen van een eindtijd van 01.00 uur alsnog honoreren.

Antwoord 1
Nee, de burgemeester wil de gevraagde eindtijd van 01.00 uur niet honoreren. Zoals de burgemeester tijdens de commissie Bestuur van 24 mei al heeft aangegeven, blijft het uitgangspunt van de evenementenkalender geen uitbreiding in tijdsduur en het aantal dagen. De indiener van de vergunningaanvraag is hierover telefonisch geïnformeerd en de evenementenvergunning op 15 mei jl. is verleend en verzonden.

Op 9 juni 2016 heeft de BIZ een principeverzoek ingediend voor de evenementenkalender 2017. In dit principeverzoek had de organisatie aangegeven de braderie te willen organiseren op 9 en 10 juni 2017. De burgemeester heeft als reactie op het ingediende principeverzoek op 14 december 2016 een brief gestuurd met de mededeling dat de uitbreiding van het evenement met één extra dag niet werd gehonoreerd. Tevens heeft de burgemeester in de brief aangegeven dat de opgegeven eindtijd van 01.00 uur niet werd gehonoreerd en deze gehandhaafd bleef op 24.00 uur. De toenmalige burgemeester heeft bij hoge uitzondering op het laatste moment toegezegd dat de braderie tot 00.30 uur mocht duren.

Op 11 september 2017 heeft de BIZ een principeverzoek ingediend voor de evenementenkalender 2018. In dit principeverzoek had de organisatie aangegeven de braderie voor één dag te willen organiseren maar wel met een eindtijd van 01.00 uur. De burgemeester heeft als reactie op het ingediende principeverzoek op 14 december 2017 een brief gestuurd dat de gevraagde uitbreiding niet is gehonoreerd en gehandhaafd blijft op 0.30 uur. De vergunningaanvraag is vervolgens ook als zodanig verleend.

Uit de ingediende vergunningaanvragen blijkt wel degelijk, ondanks dat gecommuniceerd is dat de eindtijd van 01.00 niet gehonoreerd werd, dat de BIZ voornemens was om de braderie toch tot 01.00 uur te willen organiseren. Op ambtelijk niveau is veelvuldig contact geweest met de organisatie om deze kwestie te bespreken. Wij zijn bekend met de enquête uitslag die gehouden is in verband met het nieuw te ontwikkelen evenementenbeleid. De burgemeester is voornemens om het afwegingskader van de evenementenkalender voor komend jaar (2019) te herzien.

Tweede Paasdag: Lammetjesdag Meer info - Meezingen met oratorium Svata Ludmila van Dvorak Meer info - Probleem met het aanvragen van gemeentelijke subsidie Meer info - Accountmanager met eigen klantenkring Aalsmeer Meer info - Boxmedewerker(s) / Logistiek medewerker(s) Aalsmeer Meer info - Accountmanager Retail Bloemen en Planten Aalsmeer Meer info - René van Dop nieuwe landelijk voorzitter Kom in de Kas Meer info - Koopwoningen 7,5 procent duurder in februari Meer info - Boxmedewerker Aalsmeer Meer info - Vrienden van het Westland en Infinity Outdoor op 14/15 juni bij de Wollebrand Meer info - Operatie Steenbreek in Monster/Naaldwijk op 30 maart Meer info - “Let’s Dance!" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bedrijfsleider Tuinbouw Westland en Aalsmeer Meer info - Chauffeur (Inter)nationaal Westland Meer info - Jeu de Boules vereniging in aktie voor ALS Meer info - Geen staking maar open huis Meer info - Vrijdagavond 10 mei tweede reünie Oud-Cruisbrouckers Meer info - Dock Six \'a live rock experience\' in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - QLYMPICS 2019 bij Quintus tijdens VetHeuls Meer info - Lenteconcert Muziekleerlingen op 23 maart Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Elektromonteur voor in de Tuinbouw Westland Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Stichting leren motiveren Meer info - Handboogschieten met Inloophuis Carma Meer info - Meespeeldag 22-23 maart & 5 april Ontdek Scouting Kwintsheul Meer info - Productiemedewerker Potplantenkwekerij Westland Meer info - Kwaliteitscontroleur Bloemen Westland Meer info - Verkoper Binnendienst Westland Meer info - Accountmanager Frankrijk Westland Meer info - (junior) Calculator Kassenbouwprojecten Westland Meer info - Tekenaar Tuinbouwprojecten Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Medewerker Verkoop Binnendienst Westland Meer info - Teler Westland Meer info - Werkvoorbereider / Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - 4e Rotary Bedrijvenquiz nog leuker dan eerdere edities! Meer info - Koffieconcert hofboerderij 24 maart Meer info - Tweemaal Westland Passion met het verraad door Judas Meer info - Chauffeur gezocht! Meer info - Musical Westland Story op ISW Hoogeland Meer info - Recruiter Westland Meer info - WKV Musica zingt 31 maart in Basiliek van Oudenbosch Meer info - Paasspeurtocht 22 april in het Staelduinsebos Meer info - UDI Westland zoekt nieuwe voorzitter Meer info - Drie Westlandse kazernes onthullen hun nieuwe blusvoertuig Meer info - Commercieel Medewerker Binnendienst Westland Meer info - Ervaren Technisch Sales Manager Westland Meer info - Project- & Service Support Medewerker Meer info - Boeketmakers Westland Meer info