Geen uitbreiding van Waterings dorpsfeest

College Westland

Geen uitbreiding van Waterings dorpsfeest

Wateringen 07.06.2018 - Op 28 mei heeft de fractie GemeenteBelang Westland collegevragen gesteld inzake sluitingstijd braderie/dorpsfeest in Wateringen’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1
Wilt uw college c.q. burgemeester de beslissing met betrekking tot de eindtijd van de braderie/dorpsfeest in Wateringen op 9 juni 2018 in heroverweging nemen en het verzoek van het bestuur van de BIZ Centrum Wateringen van een eindtijd van 01.00 uur alsnog honoreren.

Antwoord 1
Nee, de burgemeester wil de gevraagde eindtijd van 01.00 uur niet honoreren. Zoals de burgemeester tijdens de commissie Bestuur van 24 mei al heeft aangegeven, blijft het uitgangspunt van de evenementenkalender geen uitbreiding in tijdsduur en het aantal dagen. De indiener van de vergunningaanvraag is hierover telefonisch geïnformeerd en de evenementenvergunning op 15 mei jl. is verleend en verzonden.

Op 9 juni 2016 heeft de BIZ een principeverzoek ingediend voor de evenementenkalender 2017. In dit principeverzoek had de organisatie aangegeven de braderie te willen organiseren op 9 en 10 juni 2017. De burgemeester heeft als reactie op het ingediende principeverzoek op 14 december 2016 een brief gestuurd met de mededeling dat de uitbreiding van het evenement met één extra dag niet werd gehonoreerd. Tevens heeft de burgemeester in de brief aangegeven dat de opgegeven eindtijd van 01.00 uur niet werd gehonoreerd en deze gehandhaafd bleef op 24.00 uur. De toenmalige burgemeester heeft bij hoge uitzondering op het laatste moment toegezegd dat de braderie tot 00.30 uur mocht duren.

Op 11 september 2017 heeft de BIZ een principeverzoek ingediend voor de evenementenkalender 2018. In dit principeverzoek had de organisatie aangegeven de braderie voor één dag te willen organiseren maar wel met een eindtijd van 01.00 uur. De burgemeester heeft als reactie op het ingediende principeverzoek op 14 december 2017 een brief gestuurd dat de gevraagde uitbreiding niet is gehonoreerd en gehandhaafd blijft op 0.30 uur. De vergunningaanvraag is vervolgens ook als zodanig verleend.

Uit de ingediende vergunningaanvragen blijkt wel degelijk, ondanks dat gecommuniceerd is dat de eindtijd van 01.00 niet gehonoreerd werd, dat de BIZ voornemens was om de braderie toch tot 01.00 uur te willen organiseren. Op ambtelijk niveau is veelvuldig contact geweest met de organisatie om deze kwestie te bespreken. Wij zijn bekend met de enquête uitslag die gehouden is in verband met het nieuw te ontwikkelen evenementenbeleid. De burgemeester is voornemens om het afwegingskader van de evenementenkalender voor komend jaar (2019) te herzien.

Waterbeheer in Delfland van 1133 tot 1285 Meer info - Samen de natuur ontdekken tijdens de Dag van de Veldbiologie Meer info - Westlandse Brandweerwedstrijden in Maasdijk Meer info - Vriendschap is het thema van Kinderboekenweek 2018 Meer info - Cursussen in Wateringse Hofboerderij gaan weer beginnen Meer info - Hommage aan Feike Asma Meer info - Zangdienst in Hervormde kerk Poeldijk Meer info - Boerenoogstfeest op 13 oktober Meer info - Vandaag 10e editie Westland Korenfestival Meer info - Spiegels: Dubbel expositie in Wateringse Hofboerderij Meer info - Veel interessante en opvallende kavels op 24e Kerkenveiling Poeldijk Meer info - Meer armslag voor woningcorporaties en gemeenten bij stimuleren middenhuur Meer info - Activiteiten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Meer info - Schoolbrengdag bij de St. Jozefbasisschool Meer info - Webinar 26 september: Uw kind en uitgaansdrugs Meer info - Lezing de toekomst van de Atlantikwall Meer info - Themadiensten in Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Voor Villa Joep 4 seizoenen de paden op! Meer info - Historisch café Kwintsheul op 26 september Meer info - Topkoor zingt samen met het Westlands Mannenkoor Meer info - Dorpsvereniging Ter Heijde aan Zee zoekt voorzitter en secretaris Meer info - Eerste successen herstructureren zichtbaar in het Westland Meer info - De Jong Verpakking zoekt medewerker verkoop binnendienst AGF Meer info - Pompen of verzuipen, de Lierse strijd tegen het water Meer info - De avond van het chanson in Buitenplaats Ockenburgh Meer info