Geld vrij voor opknappen parkeerterrein bij Sand Ambachtstraat

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/02/2015 16:44

Geld vrij voor opknappen parkeerterrein bij Sand Ambachtstraat

's-Gravenzande 19.02.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft B&W vragen gesteld over het parkeerterrein aan de Sand Ambachtstraat

(achter het nieuwe winkelgebied) en de herbestemming van het gemeentekantoor ’s-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is uw college bereid de parkeerplaatsen aan de Sand Ambachtstraat (achter het winkelgebied) op te knappen? Mochten deze gronden niet van de gemeente zijn, is de gemeente dan bereid met de eigenaar(s) in gesprek te gaan en te bewerkstelligen, dat de plekken zodanig worden aangepast dat bezoekers veilig gebruik kunnen maken van de parkeerplekken?

Antwoord 1

Wij zijn bereid het parkeerterrein aan de Sand Ambachtstraat (achter het winkielgebied) op te knappen. Het parkeerterrein is deels eigendom van de gemeente en deels eigendom van de ondernemers aan de Langestraat. Over de wijze waarop het parkeerterrein wordt opgeknapt, vindt overleg plaats met de betrokken ondernemers. Bij de herinrichting van het parkeerterrein staat de verkeersveiligheid centraal.

Vraag 2

Volgens het raadsbesluit inzake het Graaf Floris Plein is er nog ruimte in de reservering van de ISV gelden. Mocht er volgens uw college geen ruimte meer zijn, kunt u dan aangeven waarvoor u die gelden heeft bestemd?

Antwoord 2

Er is binnen het ISV budget nog een bedrag beschikbaar van ca. € 440.000,-. Dit bedrag is uitgangspunt voor  het opknappen van het parkeerterrein aan de Sand Ambachtstraat.

Vraag 3

Wanneer kunnen wij een discussie en/of voorstel verwachten over de herbestemming van het gemeentekantoor ’s-Gravenzande?

Antwoord 3

Op dit moment vindt ambtelijke voorbereiding plaats van het proces tot herbestemming en vervreemding van het gemeentekantoor ’s-Gravenzande.

In het eerste half jaar van 2015 nemen wij een besluit over de procedure om het gemeentekantoor in de markt te zetten. Daarbij worden ook criteria geformuleerd. Mensen die ideeën hebben ingediend tijdens het Kansenfestival worden geïnformeerd over de procedure en kunnen uiteraard meedoen.

Vraag 4

Kunt u met een visie komen voor het gebied tussen het huidige gemeentekantoor en de achterliggende Sand Ambachtstraat (inclusief de Multimate-locatie) om zo verloedering te voorkomen?

Antwoord 4

Het Ruimtelijk Ontwikkelingskader ’s-Gravenzande 2020 (ROK) geeft de kaders voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied op hoofdlijnen. Het gebied achter de Sand Ambachtstraat, inclusief de Multimatelocatie, is hierbij benoemd als woonservicezone.

In de ROK wordt verwezen naar de Concept Structuurvisie Centrum ’s-Gravenzande. In deze visie zijn onder andere de ruimtelijke uitgangspunten voor verschillende ontwikkelingslocaties aan en nabij de Sand Ambachtstraat geformuleerd. Vanwege het ontbreken van de financiële dekking is deze visie nooit vastgesteld door het college en/of raad.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info - Slotrepetitie Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Cosy Rockers op 26 augustus in Kijkduin Meer info