Gemeente gaat situatie bij de Zevensprong aanpassen

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2013 18:38 - Gewijzigd op 20/12/2013 18:46

Gemeente gaat situatie bij de Zevensprong aanpassen

Maasdijk 20.12.2013 - De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft B&W vragen gesteld over de verkeerssituatie rondom basisschool De Zevensprong in Maasdijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het College het met ons eens dat een uitgang van een schoolplein nooit direct aan de straat zou mogen grenzen om gevaarlijke situaties te voorkomen?

Antwoord 1

Ja, ons college is het ermee eens dat de uitgang van een schoolplein niet direct op een straat zou moeten ontsluiten.

Vraag 2

Is dit specifieke stukje Van den Rijnstraat aangemerkt als schoolzone?

Antwoord 2

De smalle Van den Rijnstraat valt onder de aangebrachte schoolzone-markering op de Tuindersweg. Vanwege ruimtegebrek is de tekst schoolzone niet op de Rijnweg aangebracht.

Vraag 3

Zo niet, is het college bereid dit ook als schoolzone te markeren?

Antwoord 3

Middels een te plaatsen bord zullen wij ook vanuit de Rijnweg wijzen op de schoolzone.

Vraag 4

Is het College bereid om in overleg met schoolbestuur te kijken naar mogelijkheden om het hek van het schoolplein naar achteren te verplaatsen en daarmee een veilige (voetgangers)zone te creëren?

Antwoord 4

Ja, wij zijn bereid om hierover in overleg te treden met het schoolbestuur en zullen daartoe contact met hen opnemen.

Vraag 5

Kan het College in overweging nemen om de inrichting van de Van den Rijnstraat in ogenschouw te nemen en waar nodig en mogelijk te kunnen verbeteren ten behoeve van de veiligheid van de kinderen?

Antwoord 5

Ondanks de zeer beperkte ruimte in de Van den Rijnstraat willen wij in overleg met het schoolbestuur en omwonenden kijken of er mogelijke aanpassingen aan de inrichting van de weg kunnen worden gedaan die bijdragen aan een veiligere schoolomgeving. Omdat ook het haal- en brenggedrag van ouders een rol speelt, zal het aspect gedragsbeïnvloeding eveneens ter sprake worden gebracht.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info