GemeenteBelang Westland keurt handelwijze college van B&W af

Advertorial GBW

GemeenteBelang Westland keurt handelwijze college van B&W af

Westland 17.08.2018 - Heel Nederland heeft deze week kunnen meebeleven dat het college van B&W van Westland heeft gehannest en gestunteld om de gemeenteraad

van Westland een alledaags voorbereidingsbesluit te laten nemen. Door dit gehannes en gestuntel zijn we het lachertje in gemeenteland geworden; daarmee is Westland absoluut géén goede dienst bewezen.

Laten we voorop stellen dat GemeenteBelang Westland (GBW) van opvatting is dat zodra duidelijk wordt dat de regels van een bestemmingsplan wellicht ruimte bieden voor ontwikkelingen die we met zijn allen niet willen (de huisvesting van 2.000 arbeidsmigranten op één locatie bijvoorbeeld) en ook niet zo bedoeld hebben, dan moeten die mazen in het bestemmings¬plan zo snel als mogelijk worden gedicht. Daartoe is het nemen van een voor¬bereidings¬besluit het aangewezen middel. Zo’n besluit wordt niet voor niets met regelmaat door diverse gemeenten genomen. In de extra vergadering heeft de gemeenteraad van Westland deze week daarom een voor¬bereidingsbesluit genomen voor bestemmingsplan Honderdland 2. Dit heeft als gevolg dat nieuwe bouwactiviteiten in dit gebied voor maximaal één jaar op ‘on hold’ worden gezet.

Extra ingelaste raadsvergadering dinsdagavond (live)

Vandaag is ons duidelijk geworden dat het college door zijn amateuristisch opereren in dit dossier zich in de eigen voet heeft geschoten. Door al het mystieke gedoe van het college is lokaal en landelijk veel ruchtbaarheid ontstaan over het onderwerp van de extra vergadering. Door alle speculaties is in ieder geval één organisatie op het idee gekomen vóór het inwerkingtreden van het voor¬bereidingsbesluit een aanvraag voor een logiesgebouw voor arbeidsmigranten op Honderdland 2 in te dienen.

De aanvraag moet in behandeling worden genomen waarmee dit college met zijn gestuntel het tegenovergestelde heeft bereikt dan wat met het voorbereidingsbesluit is bedoeld. Over de weg waarlangs een voorbereidingsbesluit genomen moet worden en de voorwaarden die eraan gesteld worden zijn overal in het land afspraken gemaakt en regels vast¬gelegd. Óók als er een extra vergadering voor moet worden uit¬geschreven. Zulke afspraken en regels zijn dus óók in Westland gemaakt.

Het stoort ons daarom enorm dat het college van B&W de afspraken aan zijn laars heeft gelapt en op een niet-professionele wijze de voorbereiding en besluitvorming van het besluit heeft georganiseerd. Als ware dilettanten is het college aan het hannesen en stuntelen geslagen, waarbij democratische regels met voeten zijn getreden en tevens volledig voorbij is gegaan aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Als Westland slaan we hiermee een enorme flater.

Dat door de handelwijze van het college van B&W dan ook nog eens het tegen¬over¬gestelde is bereikt dan wat de gemeenteraad heeft nagestreefd stemt ons in- en intriest. Wij spreken daarom duidelijk onze afkeuring uit over de amateuristische handelwijze van het college van B&W. Ook zijn wij van oordeel dat raad van gemeente Westland dit niet over zijn kant kan en mag laten gaan. Het college van B&W zou zich toch op z’n minst in een openbare vergadering moeten verantwoorden over hun handelwijze en de uiteindelijke uitkomst daarvan.

Fractie GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

voorzitter

Advertorial

Winterverkoop van uitgelezen boeken vanaf 19 november Meer info - De Jong Verpakking zoekt Assistent Planner Meer info - Sinterklaasactiviteit bij Young Carma Meer info - Informatiemarkt over hersenletsel op 19 november Meer info - Natuur en onderwaterfilmers donderdag 22 november in OCKADEMIE Meer info - Help de wilgen knotten in De Lier Meer info - Strong man handbal battle bij HV DIOS Meer info - Ruim 7500 woningen door transformatie van gebouwen Meer info - Snertweer? We gaan Snertfietsen! Meer info - Forever Young dienst op 18 november Meer info - Commercieel medewerker Meer info - Call Agents Meer info - Koffieconcert 18 november: Duo Toetsen en Fluiten Meer info - Workshop ‘maak het jezelf gemakkelijk’ van Camilla Beijersbergen Meer info - Sinterklaas intocht in Midden Delfland en Delft Meer info - Bijzondere versperplusdienst\' hoe te leven.\' Meer info - Op en top Hollands feestje in de Wielepet Meer info - "De Elementen" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bibliotheek Honselersdijk zoekt versterking voor het team! Meer info - Aftrap CLUB 3 bij WPC Nederland 3 Meer info - St. Maarten of een gewone zondag? Meer info - Informatieavond over reflexzonetherapie en kanker Meer info - Café ‘Mooie Woorden’ op 15 november Meer info - Medewerker Kerstmarkt Meer info - Sinterklaas bij Het Blauwe Hek op 24 november Meer info