GemeenteBelang Westland keurt handelwijze college van B&W af

Advertorial GBW

GemeenteBelang Westland keurt handelwijze college van B&W af

Westland 17.08.2018 - Heel Nederland heeft deze week kunnen meebeleven dat het college van B&W van Westland heeft gehannest en gestunteld om de gemeenteraad

van Westland een alledaags voorbereidingsbesluit te laten nemen. Door dit gehannes en gestuntel zijn we het lachertje in gemeenteland geworden; daarmee is Westland absoluut géén goede dienst bewezen.

Laten we voorop stellen dat GemeenteBelang Westland (GBW) van opvatting is dat zodra duidelijk wordt dat de regels van een bestemmingsplan wellicht ruimte bieden voor ontwikkelingen die we met zijn allen niet willen (de huisvesting van 2.000 arbeidsmigranten op één locatie bijvoorbeeld) en ook niet zo bedoeld hebben, dan moeten die mazen in het bestemmings¬plan zo snel als mogelijk worden gedicht. Daartoe is het nemen van een voor¬bereidings¬besluit het aangewezen middel. Zo’n besluit wordt niet voor niets met regelmaat door diverse gemeenten genomen. In de extra vergadering heeft de gemeenteraad van Westland deze week daarom een voor¬bereidingsbesluit genomen voor bestemmingsplan Honderdland 2. Dit heeft als gevolg dat nieuwe bouwactiviteiten in dit gebied voor maximaal één jaar op ‘on hold’ worden gezet.

Extra ingelaste raadsvergadering dinsdagavond (live)

Vandaag is ons duidelijk geworden dat het college door zijn amateuristisch opereren in dit dossier zich in de eigen voet heeft geschoten. Door al het mystieke gedoe van het college is lokaal en landelijk veel ruchtbaarheid ontstaan over het onderwerp van de extra vergadering. Door alle speculaties is in ieder geval één organisatie op het idee gekomen vóór het inwerkingtreden van het voor¬bereidingsbesluit een aanvraag voor een logiesgebouw voor arbeidsmigranten op Honderdland 2 in te dienen.

De aanvraag moet in behandeling worden genomen waarmee dit college met zijn gestuntel het tegenovergestelde heeft bereikt dan wat met het voorbereidingsbesluit is bedoeld. Over de weg waarlangs een voorbereidingsbesluit genomen moet worden en de voorwaarden die eraan gesteld worden zijn overal in het land afspraken gemaakt en regels vast¬gelegd. Óók als er een extra vergadering voor moet worden uit¬geschreven. Zulke afspraken en regels zijn dus óók in Westland gemaakt.

Het stoort ons daarom enorm dat het college van B&W de afspraken aan zijn laars heeft gelapt en op een niet-professionele wijze de voorbereiding en besluitvorming van het besluit heeft georganiseerd. Als ware dilettanten is het college aan het hannesen en stuntelen geslagen, waarbij democratische regels met voeten zijn getreden en tevens volledig voorbij is gegaan aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Als Westland slaan we hiermee een enorme flater.

Dat door de handelwijze van het college van B&W dan ook nog eens het tegen¬over¬gestelde is bereikt dan wat de gemeenteraad heeft nagestreefd stemt ons in- en intriest. Wij spreken daarom duidelijk onze afkeuring uit over de amateuristische handelwijze van het college van B&W. Ook zijn wij van oordeel dat raad van gemeente Westland dit niet over zijn kant kan en mag laten gaan. Het college van B&W zou zich toch op z’n minst in een openbare vergadering moeten verantwoorden over hun handelwijze en de uiteindelijke uitkomst daarvan.

Fractie GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

voorzitter

Advertorial

WHC in tv-programma Buitendienst Zapp NPO3 Meer info - Themadiensten in Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Feest in Delftse spoorzone! Meer info - Voor Villa Joep 4 seizoenen de paden op! Meer info - Scherpschutter in het Voorduin Meer info - Historisch café Kwintsheul op 26 september Meer info - Code Rood voor Rode Rivierkreeft in Delfland Meer info - Topkoor zingt samen met het Westlands Mannenkoor Meer info - Dorpsvereniging Ter Heijde aan Zee zoekt voorzitter en secretaris Meer info - Eerste successen herstructureren zichtbaar in het Westland Meer info - De Jong Verpakking zoekt medewerker verkoop binnendienst AGF Meer info - Pompen of verzuipen, de Lierse strijd tegen het water Meer info - 10e Westland Korenfestival op 22 september Meer info - De avond van het chanson in Buitenplaats Ockenburgh Meer info - Tweede iQafé+ Cleverbee op 25 september Meer info - Event ‘Duurzame energie op bedrijventerreinen’ op 10 oktober Meer info - Reddingsbrigade Den Haag zoekt nieuwe lifeguards Meer info - Poppenkastvoorstelling in bibliotheek Hoek van Holland Meer info - Koffieconcert hofboerderij 23 september, zang en luit Meer info - Start WestlandOntmoet - 20 september om 12.00 uur Meer info - Rotary organiseert derde Duurzaamheidscongres Meer info - Jubileumconcert 80 jarige bestaan Honsels Harmonie Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Jubileumconcert 50 jaar orgelcomité Wateringen Meer info - Collecteweek HandicapNL 24 tot en met 29 september Meer info