Groothandel op ABC terrein stopt particuliere verkoop

College Westland

Groothandel op ABC terrein stopt particuliere verkoop

Poeldijk 18.12.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College vragen gesteld over de particuliere verkoop van levensmiddelen...

door T&E groothandel, gevestigd op het ABC-terrein in Poeldijk. Volgens de fractie worden Poeldijkse winkels het hardste getroffen door deze activiteiten, maar ook uit andere dorpen zouden ontevreden geluiden komen. De fractie vreest een verpaupering van de dorpscentra als niet effectief gehandhaafd gaat worden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bekend met het geschetste probleem? En zijn er veel klachten over deze groothandel binnen gekomen?

Antwoord 1

Met uitzondering van de door de fractie GemeenteBelang Westland gestelde vragen, hebben wij geen vragen/klachten ontvangen over de particuliere verkoop van levensmiddelen door T&E groothandel op het ABC-terrein in Poeldijk.

Naar aanleiding van de artikel 26-vraag is er een controle uitgevoerd op de desbetreffende locatie. Er is niet waargenomen dat er producten werden verkocht aan particulieren. Wel is geconstateerd dat de bedrijfsruimte op een zodanige manier is ingericht dat aannemelijk is dat particuliere verkoop heeft plaatsgevonden en/of plaatsvindt. Zo staan er in de ruimte twee kassa’s en liggen er niet alleen grootverpakkingen maar ook losse producten op de stellingen. De huurder van het pand heeft ook bevestigd dat er particuliere verkoop heeft plaatsgevonden. Hij heeft daarbij gezegd dat dit niet nogmaals zal gebeuren.

Op grond van het bestemmingsplan is detailhandel, waaronder de particuliere verkoop van producten aan particulieren moet worden begrepen, ter plaatse niet toegestaan. Ook de Bedrijventerreinenvisie 2013-2020 biedt geen ruimte voor een detailhandel in levensmiddelen op het bedrijventerrein, omdat dergelijke detailhandel een meerwaarde heeft in de dorpskern en afbreuk doet aan de functionaliteit van het bedrijventerrein. 

Vraag 2

Is het college bereid om op korte termijn hier streng op te gaan handhaven, zodat de Westlandse winkeliers niet ten onder gaan?

Antwoord 2

In lijn met het geldende beleid en met het oog op de belangen van Westlandse winkeliers staan wij de detailhandel ter plaatse niet toe. Wij zijn dan ook in gesprek met de huurder/gebruiker van het pand en hebben aangegeven wat ter plaatse wel en niet is toegestaan en wat de sancties kunnen zijn in het geval dat de detailhandel wordt voortgezet. Als het gesprek geen effect blijkt te hebben en geconstateerd wordt dat de overtreding wordt voortgezet, dan zullen wij een handhavingsprocedure starten. Deze handelswijze is in lijn met het handhavingsbeleid.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak

De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info - Slotrepetitie Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Cosy Rockers op 26 augustus in Kijkduin Meer info