Haalbaarheidsonderzoek voor woonzorgconcept in Aloysiusschool

College Westland

Haalbaarheidsonderzoek voor woonzorgconcept in Aloysiusschool

Monster 12.10.2018 - Op 29 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig en GBW over de nieuwe bestemming en verloedering bij de Aloysiusschool.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt:

Vraag 1

Wat is het College bekend over de verdere ontwikkelingen van de Aloysiusschool?

Antwoord 1

De gemeente is betrokken bij onderzoek naar de haalbaarheid van een woonzorgconcept in de voormalige Aloysiusschool in samenwerking met Wonen Wateringen en heeft voor dit proces een intentieovereenkomst gesloten met deze corporatie.

 

Vraag 2

Is de gemeente bekend met de intentieovereenkomst en hoe luidt die?

Antwoord 2

Zie antwoord vraag 1.

Vraag 3

Wat is nu precies de bedoeling met de Aloysiusschool en wat betekent “kwetsbare jongeren” zoals in het krantenartikel staat beschreven?

Antwoord 3

Op dit moment wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om twee ouderinitiatieven voor Westlandse jongeren met een ondersteuning – of zorgvraag – te huisvesten.

Vraag 4

Is het de bedoeling dat Perspektief deels verhuist naar de Aloysiusschool?

Antwoord 4

Nee, Perspektief verhuist niet naar de Aloysiusschool en is niet verbonden met een van de ouderinitiatieven.

Vraag 5

Waarom wordt niet eerst zorgvuldig met de buurt gecommuniceerd voordat een en ander in de krant komt?

Antwoord 5

De gemeente wil met dit haalbaarheidsonderzoek eerst in kaart hebben gebracht of realisatie van genoemde initiatieven mogelijk zijn in het gebouw. Zodra dit duidelijk is geworden (najaar 2018) zal de gemeente communiceren met de buurt.

Collegevragen inzake (her)ontwikkeling Aloyssiusschool

Op 24 september 2018 hebben wij vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over verloedering omgeving Aloysiusschool. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Zijn de direct omwonenden van de Aloysiusschool na het in kaart brengen van de mogelijkheden van het gebouw en de locatie inderdaad geïnformeerd. Zo nee, waarom dan niet?

Antwoord 1

Omdat het onderzoek naar de haalbaarheid meer tijd vraagt is in onderling overleg tussen partijen besloten om de looptijd van de intentieovereenkomst te verlengen tot 31 december aanstaande. Daarom zijn de direct omwonenden nog niet geïnformeerd.

Vraag 2

Zijn de direct omwonenden van de Aloysiusschool door gemeente en/of Wonen Wateringen actief betrokken bij de gemaakte keuze van een potentiële herbestemming van het gebouw naar woningen voor bijzonder doelgroepen en het onderzoek naar de ruimtelijke en financiële (on)mogelijkheden van een (her)ontwikkeling. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

De keuze voor herbestemming is door het College van B&W nog niet gemaakt. Daarvoor wordt het haalbaarheidsonderzoek afgewacht. Op dit detailniveau wordt nog geen terugkoppeling aan omwonenden gegeven. Als er nog geen duidelijkheid is dat beide partijen, gemeente en Wonen Wateringen, het plan willen doorzetten, is het nog een te vroeg stadium om de omgeving te betrekken. Op het moment dat dit concreet is, dan is er ook iets uit te dragen aan de omgeving. Het zal dan vooral gaan om de inrichting van het gebied en de inpassing van de nieuwe functie van het gebouw in de wijk.

Vraag 3

Is het onderzoek naar de ruimtelijke en financiële (on)mogelijkheden van een (her)ontwikkeling van de Aloysiusschool inmiddels afgerond? - het is tenslotte bijna 1 oktober 2018 - en met welke uitkomst?

Antwoord 3

Zie antwoord 1.

Vraag 4

Waarom voert uw college tot dusverre geen adequaat leegstandsbeheer zodat tenminste wordt voorkomen dat het aanzicht van de voormalige Aloysiusschool en de directe omgeving (schoolplein) verslonst en verloederd? Wilt uw college alsnog zulk leegstandsbeheer gaan voeren?

Antwoord 4

Er is op dit moment geen sprake van leegstaand. De Aloysiusschool wordt tijdens het schooljaar 2018-2019 gebruikt door de Schakelklas. Daarom wordt er geen leegstandsbeheer uitgevoerd. De door u betitelde verslonzing en verloedering van het aanzicht van het schoolgebouw en -plein is allerminst aan de orde. Op het in het zicht zijnde gedeelte van het schoolplein aan de achterzijde van het gebouw groeit buiten de looppaden slechts op beperkte plekken onkruid tussen de tegels. Dit zal in combinatie met een dagelijks onderhoudsbeurt aan het groen in de wijk worden verwijderd.

 

 

 

 

 

Vakantiespelen Poeldijk van 19-23 asugustus Meer info - Kickoff WestlandOntmoet - 5 juni om 12.00 uur Meer info - Benefietavond Stichting PXE (Live bands) Meer info - Maaslandloop loopt voor Stichting Avavieren Meer info - Supply Chain Medewerker Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Techniekles voor kleuters! Meer info - Tuinwandeltocht op woensdag 12 juni Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Zonkinderen Meer info - Optreden van Klavertje Vier in de Hoeksteen te Maasdijk Meer info - Allround Logistiek Medewerker Potplanten Westland Meer info - Halchef / Meewerkend Voorman (kwekerij) regio Barendrecht Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Werkvoorbereider/ Calculator Utiliteitsbouw Westland Meer info - Servicemonteur Kassenbouw/ Scherming Westland Meer info - Technisch Medewerker Tuinbouw Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Orderpicker AGF Westland Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op zondag 23 juni Meer info - Turn in juni gratis mee bij UDI Westland Meer info - Cosmo’s Foger-T speelt CCR in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Logistiek Administratief Medewerkster Westland Meer info - Workshop snoeien hoogstamboomgaard Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Productiemedewerker Potplantenkwekerij Westland Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Teler Westland Meer info - Inspecteur Elektrotechniek Westland Meer info - Vurige klanken tijdens de Hoogmis van Pinksteren Meer info - Fusica ontvangt Chinees jeugdorkest Meer info - Rondje Westland – Midden Delfland 31 mei en 1 juni Meer info - Zomerfeest in juni op Het Westerhonk! Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Junior inkoper bloemen Meer info - Medewerker laboratorium Meer info - Carrosseriebouwer Meer info - Boelhuis Lions Club Maasland op Hemelvaartsdag Meer info - Bonito Plant zoekt teamleider oppotten & uitzetten Meer info - Resultaat 10 jaar bestrijding van high impact crimes Meer info - Huttenbouwen 2019 komt er weer aan! Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 1 juni Meer info - Oogstmedewerkers in de ochtenden gezocht Meer info - Nieuw ontwerp hoofdbureau politie Den Haag Meer info - Gezocht; All Round Medewerker AGF Meer info - Buitenworkshop in de Delftse natuur Meer info