Het Rijk bepaalt woningtoewijzing voor statushouders

College Westland

Het Rijk bepaalt woningtoewijzing voor statushouders

Westland 01.07.2020 - Op 20 april 2020 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Gemeentebelang Westland over de voorkeursbehandeling van statushouders met betrekking tot woningtoewijzing.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Deelt uw college onze opvatting dat een voorkeursbehandeling voor statushouders niet langer valt te verkopen aan onze inwoners die ook een woning zoeken en dat daarom staatssecretaris Broekers-Knol omgaand moet worden geantwoord dat Westland niet aan haar vraag van de hoeveelheid statushouders dat in Westland in de tweede helft van 2020 van een woning moet worden voorzien, kan voldoen?

Antwoord 1
Wij delen de opvatting over voorkeursbehandeling, maar hebben u al enige malen uitgelegd dat het Rijk de gemeente per halfjaar een wettelijke verplichting oplegt tot het huisvesten van verblijfsgerechtigden oftewel statushouders. De lobby die we hiervoor hebben gedaan heeft tot nu toe te weinig bijval opgeleverd en wij zullen de staat ssecretaris daarom niet antwoorden.

Vraag 2
Kan uw college ons nu ook de verzekering geven dat zij de uitspraak van de gemeenteraad gaat respecteren en dat in Westland dus bij de toewijzing van sociale huurwoningen statushouders niet langer een voorrangs- en uitzonderingspositie innemen?

Antwoord 2
In de nieuwe huisvestingsverordening hebben statushouders geen recht meer op voorrang op basis van een urgentieregeling, zij worden daarentegen bemiddeld naar passende huisvesting. Gemeente W estland heeft hiervoor in de huisvestings verordening 2019 bewust gekozen zodat wij kunnen sturen op leefbaarheid en spreiding.

Met woningcorporaties hebben wij goede afspraken over het realiseren van de ons door het Rijk opgelegde taakstellingen. In de actualisatie van de W oonvisie (voorgelegd o p de commissie MO-EFO van 15 juni jl. ter vaststelling in de raad op 8 juli) geven we aan dat wij voor de alleenstaande statushouders de oplossing ook zien in flexwoningen.

Scouting Naaldwijk gaat op zomerkamp! Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Workshop Zomersnoei Meer info - Alternatieve tentviering als afsluiting feestweek Honselersdijk Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Douanehuisje juli: Golven maken de zee. Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Zomerwandeling Villa Joep op 12 juli Meer info - Schapen hoeden met Young Carma Meer info - Fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Creatieve workshop in Pluktuin Naaldwijk Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info