Hoe zit het met de rampenplannen in Westland?

Westland Verstandig

Hoe zit het met de rampenplannen in Westland?

Westland 04.05.2016 - De fractie van Westland Verstandig ontvangt geregeld vragen over de rampenplannen die in Westland gelden, maar vooral ook de

rampenplannen die gelden in het Botlekgebied, aan de overzijde van de Nieuwe Waterweg, de Maasvlakte en in de diverse buurgemeenten.

De ervaring leert dat bij rampen er vaak een slechte coördinatie is en ook worden vaak berichten gelezen dat rampenplannen niet goed op elkaar zijn afgestemd, zodat rampen zoals de brand in Moerdijk en wellicht ook wel de brand in Wateringen voor wat betreft de asbest tot ongewilde gevolgen leiden omdat niet direct adequaat wordt gereageerd. De recente actie van de politie Westland over de blootstelling aan asbest in Wateringen, terwijl zij daar niet mee bekend waren, direct na de brand is illustratief.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Welke rampenplannen gelden in Westland zelf en van welke datum zijn die rampenplannen? In hoeverre zijn de diverse rampenplannen op elkaar afgestemd en speelt ook de veiligheidsregio daar een rol bij?

-        Wat gebeurt er bij een ramp in Westland en hoe kunnen de burgers ervan op aan dat goed geregeld is?

-        In hoeverre heeft de gemeente Westland zicht op de rampenplannen zoals deze in het Botlekgebied, de Maasvlakte, de overzijde van de Nieuwe Waterweg, Pernis en het Rotterdamse havengebied gelden?

-        In hoeverre heeft overleg plaats over de inhoud van die rampenplannen? Kunnen die plannen eventueel opgevraagd en verstrekt worden?

-        In hoeverre wordt melding gemaakt aan het College/de gemeente Westland als in het Botlekgebied, de Maasvlakte bedrijven zich niet aan milieuregels houden en eventueel de gevolgen daarvan?

-        Zijn alle verhoogde risicobedrijven in en nabij Westland bij de gemeente bekend?

-        Is het College bereid om eventueel in een raadsinformatieavond hier een verdere uiteenzetting over te geven hoe een en ander geregeld is, zodat de inwoners van Westland een meer gerust gevoel krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info