Huisvesting arbeidsmiganten Hoge Geest proportioneel

College Westland

Naaldwijk 26.03.2022 - Op 24 januari heeft het college vragen ontvangen van de fractie VVD over huisvesting arbeidsmigranten Hoge Geest.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
In december 2021 is de fractie van de Westlandse VVD op de hoogte gesteld van het voorgenomen huisvesting van 228 arbeidsmigranten door verontruste omwonenden van de Hoge Geest te Naaldwijk.

Tijdens een digitale informatiebijeenkomst op 17 januari 2022 is de fractie van de Westlandse VVD inhoudelijk meegenomen in deze voornemens. Verontruste bewoners hebben ons in meerdere bijeenkomsten bijgepraat en wij hebben de locatie meerdere malen op verschillende tijdstippen “geschouwd”. Ook hebben wij de verkeerssituatie op meerdere tijdstippen aanschouwd. Het veelvuldig gebruik van de in/uitrit zal gaan leiden tot zeer verkeersgevaarlijke situaties op een toch al onveilig ingedeelde, zeer drukke en onoverzichtelijke weg.

Het voornemen van het college is om op een tuinbouwlocatie, aan de Hoge Geest te Naaldwijk, tijdelijke huisvesting te creëren voor 228 arbeidsmigranten. Het plan omvat vier meerkleurige “woontorens” van drie woonlagen, een recreatiegebouw en een flink aantal parkeerplaatsen. De ontsluiting van het terrein zal plaatsvinden aan de zijde van de Hoge Geest te Naaldwijk. De huisvesting is geprojecteerd direct tussen en zeer nabij een aantal privéwoningen en grenst gedeeltelijk aan een bedrijfsterrein. Het dichtbebouwde perceel wordt, vanwege de tijdelijke aard (10-15 jaar), niet voorzien van bomen.

De Westlandse VVD kan niet positief staan ten opzichte van dit project in deze vorm. Wij zijn van mening dat er onoverkomelijke bezwaren zijn voor wat betreft de verkeersveiligheids-situatie en de inpasbaarheid. De beoogde bebouwing staat qua omvang niet in verhouding met de grootte van het perceel en valt volledig uit de toon. De situering is heel dicht bij de privéwoningen en het plan in deze omvang vormt een veel te grote inbreuk op de privacy van omwonenden. Het project is te “invasief” voor deze woonomgeving. Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

Vraag 1
Is het college het met de Westlandse VVD eens dat de inpassing van een omvangrijke huisvestingslocatie zoals omschreven veel te ingrijpend is in deze woonomgeving?

Antwoord 1
Het plan dat is voorgelegd, is beoordeeld als in maat en schaal passend in de omgeving voor tijdelijk gebruik ontworpen woonpark en kan op passende wijze voorzien in een grote economische en maatschappelijke (woon)behoefte voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Vraag 2
Is het college het ook met de W estlandse VVD eens dat er onvol doende onderzoek is gedaan naar de verkeers-onveilige situatie ter plaatse?

Antwoord 2
Het onderzoek is uitgevoerd en hierbij is rekening gehouden met alle reeds geplande en voorziene ontwikkelingen voor (woning)bouw en infrastructuur . Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst op 17 januari 2022 is het verkeersonderzoek aangevuld met de gevolgen op en voor het langzaam verkeer. De conclusie uit het verkeersonderzoek blijft dat het initiatief niet leidt tot meer problemen (aantallen en veiligheid) op de o mliggende wegen en kruispunten en de locatie kan middels een uitrit worden ontsloten. De resultaten van het verkeersonderzoek zijn met de omwonenden gedeeld.

Vraag 3a
De Westlandse VVD bepleit in deze situatie een véél kleiner woonproject, gesitueerd in een parkachtige (aan te leggen) omgeving. (desnoods gebruik makend van “semi boomgroei”). Kan het college met de zienswijze meegaan en: a. met de zeer constructief meedenkende omwonenden daadwerkelijk in overleg treden om te komen tot een nieuw, collectief gedragen, plan?

Antwoord 3a
Het college is van mening dat er een plan is ingediend op de voorgestelde locaties dat passend is en waarbij zoveel mogelijk bestaand groen zal worden gehandhaafd. Ook wordt er bezien of een groenstrook langs de Hoge Geest kan worden ingepast, met behoud v an de zichtlijnen voor het verkeer. Het college staat ten allen tijde voor constructief overleg, maar is van mening dat de economische en maatschappelijke belang en van het huisvesten van arbeidsmigranten urgent zijn.

Vraag 3b
Indien uit een gedegen verkeersveiligheidsonderzoek blijkt dat er óók een veel minder omvangrijk woonproject op deze locatie leidt tot onoplosbare verkeersonveilige situaties überhaupt afzien van huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie?

Antwoord 3b
Het college is bereid af te zien van een medewerking aan een initiatief als uit nadere informatie blijkt dat een plan niet verantwoord is, of onacceptabel blijkt. Het verkeersonderzoek heeft niet uitgewezen dat het initiatief onhaalbaar is. Zie verder ook antwoord 2.

Reacties (12 reacties geplaatst)

onze buren kunnen gerust worden gevraagd omdat we een zeer goede relatie hebben met de Nederlanders die hier wonen. Lieve, vriendelijke mensen! Toegegeven, wij hebben ook nooit een probleem met ons — Nederlandse jongeren hebben soms grote feesten op straat met veel lawaai 's nachts! Zo is het bij ons in huis nog nooit geweest, ook in het weekend slaapt iedereen na 22.00 uur!
Het Schijnheilige Geesthofje is naar verluidt ook nog beschikbaar.
Ja dames en heren ,
Neem eens de moeite om met mensen te praten die al naast migranten huisvestiging wonen.
Geef dan uw mening en trek uw conclusie


Samir neem hoi mee en ga samen emigreren naar maakt niet uit
Hoe bedoel je over je graf regeren. Tijdens de verkiezingen is duidelijk geworden dat de Westlanders niets zagen in deze raad. ALs je dan de berichten hoort de laatste dagen van een extra tekort van 3,2 miljoen, omdat van der tak weer eens geblunderd heeft en dan nu weer de arbeidsmigranten snel een plaats geven.
SCHANDE
Wat de gemeente nu doet klopt niet en de wethouder die er overgaat gaat toch weg nooit een Westlander geweest
Het beste is om gewoon alle mensen uit alle landen hierheen te halen. Hier hebben we het goed met zijn allen en het is ook erg gezellig met al die verschillende nationaliteiten.
Alles en iedereen moeten niet zo moeilijk en raar meer doen.
Laat alles gaan zoals het komt.
Heb er maar vrede mee.
Erg toch dit man man ik moet straks zelf integreren een avond school cursus pools bulgaars ukrains maar ja het hele westland bestaat niet meer ook de nieuwe naam betondorp is al bekend triest maar helaas
Prima locatie tussen de tuinders.
De gemeenteraad is afgerekend op hun wan beleid met de verkiezingen.
Daarom is het stuitend dat de raad nu nog dit soort besluiten er door drukt.
Hoezo maling hebben aan de burger.
Naalwijk heeft al een grote lokatie met arbeidsmigranten, en nog dicht in de buurt ook. de volgende moet in andere dorpen.
de geest en de hoge geest zijn al druk genoeg.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Gelato Landano opent deuren in de Hoofdstraat van De Lier - Sterrenhemel bekijken tot zondag 14 augustus - Orgelconcert met Evan Bogard op 13 augustus - Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd - Twee optredens toneelvereniging 's-Gravenspel - Proeflessen Popkoor Prestige Plaatsnaam - De Nieuwe Rank gaat naar buiten! - Stichting Vier het Leven zoekt vrijwillige collega coördinator - Drie tips voor het kiezen van een passende zonwering - Allround Interieuradviseur - Junior Planner ( regio Westland) - Interieurbouwer / meubelmaker - Recht op gemeentelijke opvang vervalt met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - Medewerker Verkoop Binnen en Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Sales Manager payroll (horeca) - Ukraine Accountability Conference in Den Haag - Vestigingsleider - De eerste Montessori leerling kan op ontdekking! - Magazijnmedewerker/Orderpicker - Woon-werkakkoord ondertekend tussen Maassluis en provincie - Logistiek administratief medewerker - Financieel administratief medewerker - Bedrijfsleider - Operations en Sales Coördinator - Monteurs binnen- en buitendienst - SEO voor uw bedrijf via Westlanders.nu bedrijfsgids - Word jij onze nieuwe kookwinkel collega? - Commercieel Medewerker Binnendienst of Buitendienst - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Eneco sponsort webcam op Strandweer.nu - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne