Huisvesting na echtscheiding eerste zorg voor ouders

College Westland

Huisvesting na echtscheiding eerste zorg voor ouders

Westland 07.09.2019 - Op 24 juli hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over ‘voorkomen benadeling door nieuwe regels Huisvestingsverordening’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
Bij de beraadslagingen over de nieuwe Huisvestingsverordening Westland heeft de fractie van GBW haar zorgen geuit over het feit dat één van de nieuwe regels in de verordening inhoudt dat mensen na een echtscheiding (of verbreken van een samenlevingsrelatie) jaren langer ‘in de wacht’ zullen staan. Met het indienen van een wijzigingsvoorstel heeft GBW die dwaling willen herstellen, vooral om erger leed voor kinderen die bij die scheiding betrokken zijn te voorkomen. De wethouder reageerde op ons voorstel dat “het lastig is om iets te veranderen, want dat betekent dat je moet afstemmen met de collega’s en dat blijkt in de praktijk niet te werken”, waarop uw college, uit gemakzucht dus, ons voorstel niet heeft willen overnemen. Het voorstel heeft daarop jammergenoeg ook niet voldoende steun in de gemeenteraad gekregen. 

Het gevoelen van de fractie van GBW is inmiddels spijtig genoeg al bewaarheid. Binnen één maand na invoering van de Huisvestingverordening meldden zich al de eerste schrijnende benadeelden van de nieuwe regels in de Huisvestingsverordening. Wij hebben onder andere kennis van een zaak waarbij in Westland een jonge vrouw met kinderen in de schoolgaande leeftijd nu na een echtscheiding noodgedwongen moet wonen in een caravan. Van een Westlandse corporatie heeft zij daarbij het advies gekregen om maar in Den Haag op zoek te gaan naar een sociale huurwoning, want in Westland wordt dat een zaak van wel heel lange adem. Stelt u zich het leed voor die kinderen eens voor.

Bij al het verdriet rondom de scheiding van hun ouders, komt daar ook nog eens bij dat zij hun vertrouwde school- en speelomgeving, inclusief alle vriendjes kwijtraken. Hoe harteloos zijn wij in Westland voor onze eigen inwoners, terwijl wij bij wijze van spreken het vuur uit de sloffen lopen om statushouders buiten alle regels om een sociale huurwoning in Westland aan te bieden. Zo’n behandeling moeten toch ook onze eigen inwoners in een bijzondere nare situatie ten deel kunnen vallen.

Gemiddelde huurverhoging niet hoger dan inflatie

Vraag 1
Deelt uw college de opvatting van GBW dat na een echtscheiding erger leed (zoals verlies van vertrouwde school- en speelomgeving, inclusief vriendjes) voor kinderen die hierbij betrokken zijn voorkomen moet worden? 

Antwoord 1
Uitzonderingen daargelaten, mag je er vanuit gaan dat ouders voordat ze gaan scheiden de consequenties hiervan overzien en afwegen. Wij achten het niet reëel om de gevolgen van deze keuze te bestempelen als een probleem dat de gemeenschap voor deze ouder(s) op moet lossen. Het vinden van een oplossing is dan ook primair de verantwoordelijkheid van de ouders. 

 

Vraag 2
Is uw college bereid om mensen die na een echtscheiding noodgedwongen de woning moeten verlaten en waarbij jonge kinderen zijn betrokken, met voorrang een sociale huurwoning in de eigen wijk en/of woonplaats toe te (laten) wijzen. Bijvoorbeeld met een beroep op artikel 3.10 en/of artikel 3.11 en uiteraard mits wordt voldaan aan de inkomenseisen die in de sociale huursector worden gesteld. 

Antwoord 2
Met verwijzing naar het antwoord op vraag 1, is echtscheiding in beginsel geen reden voor urgentie. Dat gold ook al vóór de invoering van de nieuwe Huisvestingsverordening.   

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel. Deze uitzonderingen gelden voor situaties waarin er meer speelt dan enkel en alleen een echtscheiding. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding als gevolg van (aantoonbaar) ernstige mishandeling. In een dergelijk geval kan er op grond van artikel 3.10 of 3.11 een urgentie worden verleend. Sterker nog, vooral in het belang van de kinderen heeft het college voor dit soort situaties enkele pauzewoningen beschikbaar gesteld.

De desbetreffende ouder kan daar, samen met de kinderen, in relatieve rust de verdere afwikkeling van de scheiding afwachten. Zoals u weet, is de inhoud van het echtscheidingsconvenant bepalend voor het antwoord op de vraag of de ouder een urgentie nodig heeft. Mocht dit het geval zijn, dan heeft de ouder nog drie maanden de tijd om op basis van de urgentie een passende woning te vinden voor hem/haar en de kinderen. 

(junior) Kassenbouwers / Kassenslopers Westland Meer info - Tekenaar / Werkvoorbereider Westland Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Inkoper / Verkoper AGF (Spaans is een pré) Westland Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Junior Inkoper Bloemen Aalsmeer Meer info - Carrosseriebouwer Lansingerland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Calculator Kassenbouwprojecten Westland Meer info - Collegevragen inzake werkwijze Argos Meer info - Klimaat in je straat Meer info - Tweede editie Kerstfeest in de Stad strijkt neer in Maassluis Meer info - Stichting Garrels-orgel Maassluis presenteert ‘Hommage aan Feike Asma Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Ponte Meer info - Kledingactie voor projecten van Westlandse missionarissen! Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor uw personeelstekort! Meer info - Bowlen met Young Carma Meer info - Cursus “Gouden Momenten“ in Wateringse Hofboerderij. Meer info - ‘Debat van NIX’ op donderdag 19 september Meer info - Workshop anders kijken naar kindertekeningen Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland en Aalsmeer Meer info - Kampioenschap Poker komt naar Ter Heijde Meer info - Medewerk(st)er ERP systeem Navision Lansingerland Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Voor werkgever en werknemer Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Vrijdag 27 oktober literaire- / poëzieavond Meer info - Column; Wel schuld, geen straf! Meer info - Verkoper Potplanten (met eigen klantenkring) Aalsmeer Meer info - Verkoper Potplanten Aalsmeer Meer info - Inkoper Kamerplanten Westland Meer info - Teamleider Kwaliteit Westland Meer info - Verwarmingsmonteur Westland Meer info - Servicemonteur Westland Meer info - Werkvoorbereider / Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - Boxmedewerker Aalsmeer Meer info - Servicemonteur Elektrotechniek Westland Meer info - Panelenbouwer Westland Meer info - Wandelen voor jongvolwassenen bij Inloophuis Carma Meer info - Ingangscontroleur Bloemen Westland Meer info - Ingangscontroleur Planten Westland Meer info - Junior Commercieel Medewerker Westland Meer info - Systeem / Applicatiebeheerder Westland Meer info - Omgaan met dementie Meer info - Ouderen wonen minder vaak alleen Meer info - Workshop Encaustic Art bij Inloophuis Carma Meer info - Mini cursus “Hollandse Meesters “ in Hofboerderij Meer info - Westland Korenfestival op zaterdag 21 september Meer info - Projectmanager Health Magazine Westland Meer info