Inventaris oude raadhuis Wateringen krijgt nieuwe bestemming

Geplaatst door Westlanders.nu op 05-11-2021 06:49

Wateringenn 05.11.2021 - Op 6 oktober hebben B&W vragen ontvangen van de fractie PvdA Westland inzake het Oude Raadhuis te Wateringen.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt:

Inleiding
Het oude raadhuis op het plein in Wateringen heeft een (gemeentelijke) monumentale status. In het gebouw zitten karakteristieke elementen die onderdeel uitmaken van deze status. Zo is in en voor de oude raadszaal de inboedel, lambrisering en kapstok erg karakteristiek. Lange tijd is om deze reden deze zaal dan ook nog in gebruik geweest als trouw locatie. Nu bereiken ons berichten dat de situatie is gewijzigd. Dat brengt de fractie van de PvdA Westland tot de volgende vragen:

Vragen

1. Heeft het oude raadhuis aan het plein van Wateringen nog een monumentale status?

2. Zijn er elementen in het gebouw die hier onderdeel van uitmaken?

3. Staat in de koopovereenkomst geregeld dat deze elementen bewaard moeten blijven en eigendom van de gemeente zijn?

4. Heeft de eigenaar de gemeente onlangs verzocht om deze elementen uit het ge bouw te verwijderen?

5. Wat was de reden van dit verzoek?

6. Wat behelst het inventaris, dat uit het Oude Raadhuis in Wateringen, is verwijderd?

7. Wat is er met de inventaris gebeurt?

8. Hoe is de staat van de inventaris en kan dit nog in oude staat worden teruggeplaatst??

9. Wat is de gemeente van plan met het inventaris te doen, temeer omdat het inventaris als onderdeel van het monument in stand moet blijven?

10. Waarom heeft de gemeente de eigenaar niet gehouden aan de bepalingen in het koopcontract?

11. Wat is de waarde van contracten en statuten als de gemeente meewerkt aan het schenden hiervan?

Hieronder volgt een reactie op bovenstaande vragen.

Door A.J. Kropholler in 1938 naar traditionalistisch ontwerp gebouwd voormalig raadhuis, centraal gelegen aan het Plein in het centrum van Wateringen, is en blijft rijksmonument met registernummer 518166. Ook interieur onderdelen maken deel uit van het monument, waaronder het meubilair naar ontwerp van ontwerper Cor van der Sluys (1881 -1944) In de koopovereenkomst van 12 o ktober 1993 en de akte van levering van 16 januari 1995 staan de voorwaarden aan de kopers zijnde Weboma B.V. en ABN AMRO projectontwikkeling B.V. Verbodsbepalingen inzake het te verwijderen en/of wijzigen van de inrichting van het voormalige gemeentehuis zijn gesteld voor; “de lambrisering, het pleister- casu quo stucwerk, de wandschildering, de gebrandschilderde ramen, de beeltenissen van het Koninklijk Huis, de deuren en de lampen, alsmede de Latijnse spreuken/teksten met daarbij behorende wapenen”.

Er zijn zodoende destijds geen verbodsbepalingen gesteld voor de meubels van Cor van der Sluys. Het is aannemelijk dat de betreffende elementen met de verkoop van het raadhuis, niet 2 21-0301629 meer tot het eigendom van de gemeente Westland kan worden gerekend. Er is geen sprake van het schenden van contracten en statuten. Men heeft zich gehouden aan de bepalingen als genoemd in de eerder aangehaalde koopovereenkomst en akte van levering. De nieuwe eigenaar heeft met vergunning in 2019 meer kantoorruimten in het gebouw gecreëerd. Het is nu een Businesscenter, waarmee de kantoorfunctie is behouden en versterkt.

De eigenaar heeft aangegeven de oorspronkelijke meubels niet meer te kunnen en willen herplaatsen aangezien deze niet meer passen in het huidige concept en niet voldoen aan de ergonomische arbo -eisen. Er is in het gebouw geen berg- of opslagruimte aanwezig om de meubels op te slaan om ze in de toekomst desgewenst te kunnen herplaatsen. De eigenaar heeft de gemeente Westland verzocht een andere bestemming te vinden voor de meubels.

De gemeente Westland heeft gehoor gegeven aan dit verzoek. De meubels, die in een goede staat verkeren, zijn verpakt en als eenheid opgeslagen in een loods op de gemeentewerf te Monster. In overleg met een interieuradviseur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zullen de meubels worden gedocumenteerd en zal een nieuwe bestemming worden gezocht voor de meubels. De Rijksdienst heeft te kennen gegeven blij te zijn met de aanpak van de gemeente Westland. Vaak “verdwijnen” rijksmonumentale interieurs via Marktplaats op onnaspeurbare wijze. Dat wordt in dit geval voorkomen.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Webinar over Blankenburgverbinding op dinsdag 25 januari - Natuur in park en tuin - Boeklezing door Erik Huisman bij Carma - Assistent Voorman (M/V) - Emmeliene gaat voor jou door het vuur - Zekerheidje voor 2022: de Honselse Feestweek op 22 t/m 25 juni - Medewerker zagerij - Cijfers coronavirus voor donderdag 13 januari - Accountmanager - Twee belangrijke aanwinsten voor Streekmuseum Jan Anderson. - Inkoper - Cijfers coronavirus voor maandag 10 januari - Medewerker Klantenservice - CNC frezer - Tankwagen CE chauffeur - Technisch productie medewerkers - Adriaan Dessing Prijs 2022 - C of CE Chauffeurs - Laboratorium medewerk(st)er tuinbouw - Commercieel medewerker binnendienst - Manager Uitvoering en Realisatie - Assistent Locatie Manager - HR-adviseur - Financieel administratief medewerker - Manager Projectenbureau - Stella zoekt Rust zamelt geld in voor de vervolgde kerk - Muziek voor iedereen - Logistiek medewerker glastuinbouw - Calculator/Werkvoorbereider/Planner - Winkelmedewerker (Fulltime) - € 590 miljoen extra coronasteun na directe lockdown - Inschrijving deelnemers Swim - Subsidie voor kleine culturele initiatieven, ook in 2022! - Coördinator Opleidingen - Medewerker personeelsadministratie - Column; Welbehagen? - Voorbereidingen Westerpop 2021 zijn gestart! - Commercial Support - Opbrengst mondkapjes naar Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie - Schilderijenexpositie Westlandse (hobby) schilders in de "Oude Koestal" - Kunstwerk van de maand december: Vallende ruiter - Woning kopen in het Westland steeds lastiger - Weer meer miljonairs in Nederland - Column; Je kop in het zand steken? - Lynx valt mensen en honden aan bij Nieuwlandsedijk - Expositie bij het RKD: Aelbert Cuyp in Engeland - Huidig college (gemeente Westland) blijft verbazen - Minder kantoren omgebouwd tot woningen - Heropening grenzen Verenigde Staten en het ESTA