Kern Monster krijgt plan van aanpak

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/02/2019 08:07

Kern Monster krijgt plan van aanpak

Monster 22.02.2019 - Op 29 januari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie VVD over het levendig houden van de kern Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het college van plan om de daad bij het woord te voegen en de levendigheid van de kernen zoveel mogelijk te faciliteren, zoals verzocht in de aangenomen motie van 6 november jl.?

Antwoord 1

Ja, het college zal uitvoering geven aan de motie van 6 november jl.. In aansluiting op het traject ‘Leegstandsaanpak winkelgebieden Westland’, waarbinnen de kernwinkelgebieden en aanlooproutes vastgesteld worden, wordt aan de uitstraling en de samenhang van de kernwinkelgebieden gewerkt. Dit is onderdeel van het vast te stellen kader van het Gebiedsgericht Plan (GGP). Per kern wordt op basis van een gebiedsgerichte analyse een plan van aanpak opgesteld, waarbij wordt aangesloten bij de Aanpak Leegstand.

Vraag 2

Kan het college aangeven wanneer de contactpersoon per kern bij de gemeente wordt aangesteld?

Antwoord 2

MKB Westland heeft in samenwerking met de gemeente een centramanager aangesteld als schakel tussen de winkeliersverenigingen en de gemeente. Op die manier kunnen activiteiten in de verschillende kernen beter op elkaar worden afgestemd en kan de leegstand in de verschillende kernen worden aangepakt. De centramanager heeft op haar beurt weer een vast aanspreekpunt bij de gemeente die waar nodig meteen kan terugvallen op expertise van andere collega’s.

Daarnaast wordt naar aanleiding van de motie bezien hoe deze structuur goed kan worden geïntegreerd met het Bedrijven Omgevings- en Contactcentrum (BOCC). Dit centrum is het eerste aanspreekpunt voor alle bedrijven in de gemeente en hier komen alle vragen, suggesties en initiatieven integraal samen.

Vraag 3

Kan het college aangeven of zij positief staat tegenover de "Shop and Go" parkeerplaatsen in het centrum van Monster? En wanneer zouden deze gerealiseerd kunnen worden

Antwoord 3

Het college werkt momenteel aan een pakket van maatregelen voor het verlagen van de parkeerdruk in Monster. We verwachten op korte termijn een eerste maatregel te kunnen aankondigen. De optie voor “Shop and Go” parkeren is één van de maatregelen waarvan de wenselijkheid wordt onderzocht. Indien gewenst, kan deze maatregel naar verwachting nog dit jaar worden gerealiseerd.

Vraag 4

Kan het college aangeven wat zij gaat doen om de rommelige aanblik van het centrum van Monster te verbeteren en hoe zij staat tegenover het door ondernemers ingediende plan/tekening hiervoor?

Antwoord 4

Zoals aangegeven in antwoord 1, wordt in het GGP de aanblik van ieder dorpscentrum, zo ook die van Monster, meegenomen. Daarnaast is zoals bekend sinds kort een leegstandsmakelaar bezig met een inventarisatie van de leegstand in Monster en andere kernen als opmaat naar het opstellen van een actieve leegstandsaanpak. Verder worden op dit moment, zoals aangegeven in antwoord 3,  maatregelen uitgewerkt om de parkeerdruk te verlagen.

Vraag 5

Kan het college ervoor zorgen dat niet om bureaucratische redenen initiatieven van ondernemers de nek worden omgedraaid, zodat het enthousiasme bij ondernemers om de kern te verlevendigen niet in de kiem wordt gesmoord?

Antwoord 5

Zoals aangegeven in antwoord 3, onderhoudt het college korte lijntjes met de ondernemers, de verschillende bedrijsinvesteringszones en MKB Westland. Hun plannen worden altijd zo snel mogelijk beoordeeld. Voor het verlenen van vergunningen toetst het college aan de regels. Deze toets pakt niet altijd voordeling uit voor elke ondernemer. Wel probeert het college de formats voor vergunningaanvragen zo begrijpelijk mogelijk te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantiespelen Poeldijk van 19-23 asugustus Meer info - Kickoff WestlandOntmoet - 5 juni om 12.00 uur Meer info - Benefietavond Stichting PXE (Live bands) Meer info - Maaslandloop loopt voor Stichting Avavieren Meer info - Supply Chain Medewerker Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Techniekles voor kleuters! Meer info - Tuinwandeltocht op woensdag 12 juni Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Zonkinderen Meer info - Optreden van Klavertje Vier in de Hoeksteen te Maasdijk Meer info - Allround Logistiek Medewerker Potplanten Westland Meer info - Halchef / Meewerkend Voorman (kwekerij) regio Barendrecht Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Werkvoorbereider/ Calculator Utiliteitsbouw Westland Meer info - Servicemonteur Kassenbouw/ Scherming Westland Meer info - Technisch Medewerker Tuinbouw Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Orderpicker AGF Westland Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op zondag 23 juni Meer info - Turn in juni gratis mee bij UDI Westland Meer info - Cosmo’s Foger-T speelt CCR in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Logistiek Administratief Medewerkster Westland Meer info - Workshop snoeien hoogstamboomgaard Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Productiemedewerker Potplantenkwekerij Westland Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Teler Westland Meer info - Inspecteur Elektrotechniek Westland Meer info - Vurige klanken tijdens de Hoogmis van Pinksteren Meer info - Fusica ontvangt Chinees jeugdorkest Meer info - Rondje Westland – Midden Delfland 31 mei en 1 juni Meer info - Zomerfeest in juni op Het Westerhonk! Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Junior inkoper bloemen Meer info - Medewerker laboratorium Meer info - Carrosseriebouwer Meer info - Boelhuis Lions Club Maasland op Hemelvaartsdag Meer info - Bonito Plant zoekt teamleider oppotten & uitzetten Meer info - Resultaat 10 jaar bestrijding van high impact crimes Meer info - Huttenbouwen 2019 komt er weer aan! Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 1 juni Meer info - Oogstmedewerkers in de ochtenden gezocht Meer info - Nieuw ontwerp hoofdbureau politie Den Haag Meer info - Gezocht; All Round Medewerker AGF Meer info - Buitenworkshop in de Delftse natuur Meer info