Kopers gemeentehuis 's-Gravenzande tot eind mei de tijd

College Westland

Kopers gemeentehuis 's-Gravenzande tot eind mei de tijd

's-Gravenzande 21.05.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de verkoop van het gemeentekantoor 's-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

In hoeverre is dit te rijmen met de mededeling van de wethouder dat de uiteindelijke nota van uitgangspunten nog vastgesteld moest worden? Is de wethouder dat vergeten?

Westland Verstandig: Speelt College blufpoker met de bestaande gemeentehuizen?

Antwoord 1

Het te koop aanbieden van het gemeentekantoor 's-Gravenzande verloopt conform het proces dat eerder is gecommuniceerd. Per brief d.d. 18 maart 2016 hebben wij uw raad geïnformeerd over de verwerking van de wensen en bedenkingen die tijdens de commissie EFO op 10 februari 2016 kenbaar zijn gemaakt. Vervolgens is uw raad per brief d.d. 21 april 2016 geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent de Nota van Uitgangspunten. In diezelfde brief is aangegeven dat na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door ons college, de verkoopprocedure eind april van start zal gaan.

Vraag 2

Kan het college verstrekken de informatie die door nieuwsgierigen kan worden opgevraagd?

Antwoord 2

Ja, dat kan. De Nota van Uitgangspunten en Verkoopleidraad zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.

Vraag 3

Is dat nou een professionele benadering voor een 100.000 plus gemeente voor projecten als deze?

Antwoord 3

Ja, dit is een professionele benadering. De verkoopprocedure die hier wordt toegepast is een procedure die door het Rijksvastgoedbedrijf wordt gebruikt bij de verkoop van rijkspanden. Het is een gebruikelijke procedure voor verkoopprojecten als deze.

Vraag 4

Welke acties zijn er verder nog gevoerd door het College?

Antwoord 4

In maart en april is gewerkt aan de Nota van Uitgangspunten en Verkoopleidraad en vervolgens is eind april de verkoop gestart. Partijen hebben tot eind mei de tijd zich aan te melden.

Vraag 5

In hoeverre wordt rekening gehouden met vorenstaande verkoopaankondiging met de klankbordgroep die zich beziggehouden heeft met een mogelijke zinvolle invulling van het complex.

Antwoord 5

De klankbordgroep is op de hoogte van het proces rondom de verkoop van het gemeentekantoor. De klankbordgroep heeft ook de Nota van Uitgangspunten en Verkoopleidraad ontvangen en is gevraagd om deze te verspreiden aan mogelijke kandidaten. De klankbordgroep wordt vervolgens betrokken in de beoordeling van de visies die naar verwachting deze zomer zullen komen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester

M. van Beek    J. van der Tak

Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info