Kruising Zwartendijk/Emmastraat wordt rotonde in 2020

College Westland

Kruising Zwartendijk/Emmastraat wordt rotonde in 2020

Westland 19.12.2019 - Aan het Westlands college zijn op 30 april vragen gesteld door Westland Verstandig over de verkeersveiligheid bij de rotondes.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag1
Is het College bereid om de situatie rondom de rotondes daar waar fietsers geen voorrang hebben op de rotonde nog eens even goed te bekijken? 

Antwoord 1
De rotondes zijn en worden aangelegd en ook gecontroleerd op de algemeen aanvaarde CROW - richtlijnen. Met de komst van rotondes worden haakse conflicten voorkomen. Van de (auto/fiets-) bestuurders wordt verwacht dat zij zich altijd actief en omzichtig gedragen op rotondes. Ook na een recente schouw blijken de rotondes en de situaties ter plaatse conform de geldende CROWrichtlijnen te zijn die het juiste gedrag bij weggebruikers moeten oproepen. Het fietsverkeer op bedoelde rotondes heeft voorrang. Behoudens enkele rotondes met een andere vormgeving is dat doorgaans het geval bij alle rotondes in de bebouwde kom van de gemeente Westland. 

Vraag 2
Is het College ook bereid om beter aan te geven of een rotonde binnen of buiten de bebouwde kom ligt omdat dat voor wat betreft de voorrangspositie van fietsers nogal essentieel is? Ook voor automobilisten is dat belangrijk te weten dat zij erg omzichtig moeten rijden omdat zomaar een fietser die voorrang heeft voorbij kan flitsen. 

Antwoord 2
Voor alle rotondes gelden de CROW -richtlijnen. Ook zichtlijnen voor fietsers zijn hier onderdeel van. Voor hen is goed zicht op de auto’s op de rotondes noodzakelijk. Voor alle bestuurders geldt dat zij wel voortdurend alert dienen te zijn in het verkeer en actief overzicht dienen te behouden. 

Vraag 3
Is het College bereid om aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen? 

Antwoord 3
Voorstellen op dit gebied zijn complex. De gemeente blijft samen met politie en verkeersveiligheidsorganisaties naar oplossingen zoeken. 

Vraag 4
Is het College bereid om meer duidelijkheid voor de weggebruikers te geven rondom rotondes? 

Antwoord 4
Ook bijvoorbeeld dubbele signalering wordt door betrokken partijen op dit moment niet als oplossing gezien. Zie verder het antwoord zoals gegeven onder antwoord 3. 

Zo zag de kruising eruit in 2013 voor de sloop van de woningen

Vraag 5
Bestaat er al zicht op de exacte inrichting van de nieuw aan te leggen rotonde Zwartendijk / Emmastraat / Molenweg en wanneer is de aanleg nu concreet te verwachten? 

Antwoord 5
Provincie Zuid-Holland gaat een rotonde realiseren ter hoogte van de Emmastraat/Zwartendijk in Monster. De laatste verwerving hiervoor is inmiddels door provincie Zuid-Holland afgerond. De uitvoering wordt op dit moment voorbereid. De huidige planning geeft aan dat de werkzaamheden in het 2e kwartaal 2020 zullen starten. 

Vraag 6
Is het college bekend met de beschreven voorvallen en is dit niet ook vooral een aanleiding om op korte termijn de verkeersveiligheid van rotondes in Westland te verbeteren?

Antwoord 6
Het college ziet op dit moment geen noodzaak tot het doorvoeren van aanpassingen. Een recente schouw heeft laten zien dat de rotondes en de situaties ter plaatse conform de geldende CROW-richtlijnen zijn die het juiste gedrag bij weggebruikers moeten oproepen.

Genoemd voorval betrof een (auto-)bestuurder die geen voorrang gaf. Een andere inrichting van de rotonde had dit helaas niet kunnen voorkomen. Daarnaast is het college geen voorstander van verhoogde fietspaden als fietsers geen voorrang hebben. Dit veroorzaakt een schijnveiligheid waarbij de indruk wordt gewekt dat fietsers voorrang hebben, terwijl zij juist géén voorrang hebben.

Kindertekeningen begrijpen; er zit vaak meer verborgen in een tekening dan je denkt Meer info - Ellie Lust te gast bij Bibliotheek Westland! Meer info - Workshop: Relaties, hoe werkt dat? Meer info - Solo expositie van Adrie Huisman in Hofboerderij: “Book Art”. Meer info - Natuur in het Prinsenbos Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Drie bijeenkomsten in Bartholomeuskerk Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Westlands Erfgoed: Twee weeskinderen van Honderdland Meer info - Tuintjesmarkt op zaterdag 17 september Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Kinderboekenweek 2020: EN TOEN? Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Presentatie boek over grassen in Delft Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Ortho Billet zoekt per direct assistent(e) Meer info - Jongvolwassengroep ‘Maak een Blije Taart’ Meer info - Preek van de leek en meer in Oude Kerk Meer info - Hulp voor naasten van verslaafden Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Publieksexcursie "Herfstwandeling" op zondag 4 oktober Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - Twee bewonersbijeenkomsten over stofoverlast Hoek van Holland Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info - Kunstwerk van de Maand september: Baanwagen Meer info - Heb jij al van Castello gehoord? Meer info - Cijfers veestapel Nederland in 2020 Meer info - Omzet bouwsector licht gedaald Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Gezocht medewerker bediening Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info