Kwaliteit zwemlessen bij Optisport niet in het geding

College Westland

Kwaliteit zwemlessen bij Optisport niet in het geding

Westland 12.02.2015 - De fractie van de VVD heeft in december vragen gesteld aan B&W over de kwaliteit van de zwemlessen van Optisport.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bekend met bovenstaande intrekking van de erkenning het Nationaal Platform Zwembaden NRZ met betrekking tot het zwemdiploma dat afgegeven wordt door Optisport?

Antwoord 1

Ja, wij zijn daarvan op de hoogte.

Vraag 2

Is zonder deze erkenning de kwaliteit van de zwemlessen bij Optisport gewaarborgd? Zo ja, op welke manier? Zo nee, welke maatregelen kunnen ten behoeve van de Westlandse jeugd worden genomen om die kwaliteit wel te waarborgen?

Antwoord 2

De zwemlessen bij Optisport worden gegeven volgens de uitgangspunten en eindtermen zoals geformuleerd in de door de branche opgestelde laatste BREZ 2.0-norm (Bepalingen en Richtlijnen Examenprogramma’s Zwemdiploma’s). De borging van de kwaliteit gebeurt door KIWA, een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificieerde certificering verzorgt. Ter bewaking van de kwaliteit van het diplomazwemmen vindt toetsing plaats door KIWA tijdens de reguliere ISO- en keurmerk Veilig en Schoon-audits en tijdens bezoeken aan zwemexamens. Alle zwembaden die in Westland door Optisport worden geëxploiteerd zijn verplicht in het bezit van het branchekeurmerk Veilig en Schoon. Tot slot merken wij op dat de samenwerking tussen Optisport en NPZ / NZR niet is beëindigd vanwege de inhoud van diploma-eisen maar naar aanleiding van de vormgeving van de nieuwe Optisport-diploma’s die qua uitstraling afwijkt van de diploma’s van NPZ / NZR.

Vraag 3

Kan het college aangeven welke eisen aan de kwaliteit van het zwemonderwijs in het bestek bij de aanbesteding zijn opgenomen en tot wanneer de huidige overeenkomsten met Optisport lopen?

Antwoord 3

M.b.t. de kwaliteit van het zwemonderwijs zijn geen specifieke eisen opgenomen in het aanbestedingsbestek. Wel heeft Optisport de verplichting het keurmerk Veilig en Schoon te verkrijgen en te behouden. Dit is het keurmerk voor zwembaden waarmee wordt getoond dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en uitgevoerd. Zoals  hiervoor reeds aangegeven, toetst KIWA tijdens de reguliere audits in het kader van het keurmerk Veilig en Schoon ook de kwaliteit van het zwemonderwijs.

De overeenkomsten voor Maesemunde (’s-Gravenzande) en Vreeloo (De Lier) lopen tot en met 31 december 2017. De overeenkomst voor De Hoge Bomen (Naaldwijk) loopt tot en met 31 december 2015.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info