LPF Westland stelt vragen over plaatsing megagrote windmolens

LPF Westland

LPF Westland stelt vragen over plaatsing megagrote windmolens

Westland 16.03.2014 - Recent is bekend geworden dat deelgemeente Hoek van Holland een plan gepresenteerd heeft voor de mogelijke plaatsing...

van ca. 8 megagrote windmolens langs de Nieuwe Waterweg. De exacte locaties zijn nog niet bekend, maar de kans dat deze dicht op de kernen van Maasdijk en Maassluis komen te staan, is aanwezig. Inmiddels hebben bewoners van Maassluis middels een actiecomité hierover al aan de bel getrokken en ook onze partij is recent benaderd door bezorgde inwoners van Maasdijk.

Gezien de aangegeven tiphoogte van 175 meter en aangegeven plaatsingslocaties, valt overlast voor de inwoners van Maasdijk te verwachten. Verder is opgevallen dat er vanuit de initiatiefnemers weliswaar richting Hoek van Holland en Maassluis is gecommuniceerd, maar niet rechtstreeks naar Westland.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de plaatsing en de hoeveelheden windmolens in de
    directe omgeving van de kern Maasdijk?

2. Is de gemeente Westland geïnformeerd door de initiatiefnemers over locaties?

3. Is er onderzoek gedaan naar de effecten die de windmolens kunnen hebben voor
    bewoners die in de nabijheid van de geplande megagrote windmolens wonen? Zo ja,
    wat is de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet en is het college bereid 
    aan te dringen op een dergelijk onderzoek?

4  Kan het college aangeven op welke wijze zij de belangen van de inwoners van
    Westland in het algemeen en die van Maasdijk in het bijzonder gaat behartigen op dit
    punt?

5. Tot nu hebben de bewoners de informatie over de bouw van deze megagrote molens
    alleen uit de pers vernomen. Kan het college aangeven hoe er met de bewoners, die
    zich grote zorgen maken, wordt gecommuniceerd over de plannen ?

Wij verzoeken het college de vragen uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden

Namens de fractie van LPF - Westland

John Witkamp

 

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info