LPF Westland verbijsterd: ‘Raadsleden lekten informatie over bestemmingsplan Honderdland’

Advertorial LPF Westland

LPF Westland verbijsterd: ‘Raadsleden lekten informatie over bestemmingsplan Honderdland’

Westland 17.08.2018 - LPF Westland heeft met stijgende verbazing geconstateerd dat het Westland afgelopen week buitengewoon negatief op de kaart is gezet.

Eerst door het amateuristisch inplannen van een extra raadsvergadering in het vakantiereces, daarna doordat zaken die in beslotenheid zijn besproken en afgesproken door lekkende raadsleden zijn verspreid naar de media.

Het huidige college was tegen een behoorlijke fout in het bestemmingsplan ‘De Eilanden’ binnen het plan Honderdland in Maasdijk aangelopen. Dit was aanleiding om woensdag in allerijl een extra raadsvergadering te beleggen. Deze bestemmingsplanfout zou mogelijk een mega-huisvesting in Maasdijk kunnen toestaan. Dat gaat in tegen de wens om arbeidsmigranten te spreiden en bij voorkeur bij de agrarische bedrijven zelf te huisvesten.

Woordvoerder John Witkamp van LPF Westland: ‘Wat opviel is dat bij het organiseren van de raadsvergadering de burgemeester en de griffie zich niet aan de geldende verordeningen hebben gehouden. Wat ook opviel was de passieve houding van de presidiumvoorzitter, nota bene lid van de fractie van Westland Verstandig, die heeft nagelaten het initiatief te nemen, desnoods in het weekend, om het presidium bijeen te roepen en dit in goede banen te leiden. De zwijgzaamheid vooraf bij zowel Westland Verstandig als GBW was tekenend. Beide partijen gingen zonder de verdere inhoud te kennen - die niemand van de raad kende - wel vol op het orgel naar alle media op dinsdag zelf. Dat ging gepaard met grote woorden voorafgaand aan de raad wijzend naar het college, terwijl het college alleen een verzoek had ingediend om snel een fout te kunnen herstellen.’

Gegevens op straat
Uiteindelijk mochten de fracties in het openbare deel van de raadsvergadering zelf bepalen of de zaak belangrijk genoeg was om in beslotenheid voort te zetten. Op de PvdA na gingen alle fracties daarmee akkoord. Witkamp: ’Kennelijk was het onderwerp dus geen niemendalletje om even openbaar te doen. Het was duidelijk dat de maatschappelijke risico’s van de fout in het bestemmingsplan toch wel direct moesten worden hersteld.

De raad besloot daarom om deze fout, gemaakt door het vorige college in juni 2017, te herstellen. Afgesproken werd tot geheimhouding van de gegevens tot vrijdag 17 augustus 2018. ‘Inmiddels is wel duidelijk waarom de informatie niet eerder werd gedeeld dan afgelopen dinsdag. Door gedoe omtrent publicatieregels werd het besluit pas afgelopen donderdag van kracht. En laat er nu net een bedrijf zijn die geheel toevallig op woensdagavond om 22.45 uur een aanvraag indient. Ook publicaties in lokale media en in dagblad Trouw lieten zien dat er dus kennelijk volop gelekt is naar de pers en mogelijk zelfs direct naar het bedrijf dat de aanvraag heeft gedaan.’

Onderste steen boven
De fractie van LPF Westland heeft inmiddels bij de ambtelijke organisatie opgevraagd hoe het kan dat deze aanvraag vijf kwartier voor het verstrijken van de deadline alsnog werd ingediend. ‘Verder gaan wij er vanuit dat de burgemeester juridische stappen neemt en aangifte doet vanwege het lekken van gegevens over de besloten raadsvergadering. Hierin moet de onderste steen boven komen. Het is wel duidelijk dat voor een aantal raadsfracties profileren boven de belangen van de gemeente gaat en zij niet schromen de regels van vertrouwelijkheid te schenden.’

Ook wil LPF Westland weten waarom de aanloop van deze kwestie zo knullig is verlopen. ‘Waarom hebben burgemeester, griffier en presidiumvoorzitter niet de wegen bewandeld die hadden moeten leiden naar een normale behandeling van deze kwestie? Want laat helder zijn dat de gemeenteraad zelf over haar agenda en haar handelen gaat. Het college heeft daar niet alleen geen zeggenschap over, maar is in dit hele circus van afgelopen week ook niet degene die dat heeft veroorzaakt. Dat is de raad inclusief GBW en Westland Verstandig dus zelf geweest. Wat het college wel heeft getracht is de blunder van het vorige college met de snelheid van het licht te herstellen. Door het lekken naar de pers en de plotselinge aanvraag van woensdagavond staat dat dus op losse schroeven. Je gaat je afvragen welke belangen er dan gediend zijn. Wij hopen dat de komende tijd bloot te kunnen leggen.’

Risico’s
De nu ontvangen aanvraag zal onder de regels van het oude bestemmingsplan moeten worden getoetst. Mocht die aanvraag voldoen, dan moet de gemeente medewerking geven aan de ontwikkeling. Dat kan in het ergste geval leiden tot gecentraliseerde huisvesting van duizenden arbeidsmigranten, waarbij wel duidelijk is dat dit voornamelijk Roemenen zullen zijn. ‘De Maasdijkers zullen de politici die zich de afgelopen dagen niet konden beheersen en hun mond vol hadden over burgerbelang en procedures, wel dankbaar zijn mocht dit uiteindelijk gerealiseerd worden. Wij vinden het een in- en intrieste zaak waarbij de belangen van onze gemeente onnodig geschaad zijn’, besluit Witkamp.

Fractie LPF Westland

Advertorial

Winterverkoop van uitgelezen boeken vanaf 19 november Meer info - De Jong Verpakking zoekt Assistent Planner Meer info - Sinterklaasactiviteit bij Young Carma Meer info - Informatiemarkt over hersenletsel op 19 november Meer info - Natuur en onderwaterfilmers donderdag 22 november in OCKADEMIE Meer info - Help de wilgen knotten in De Lier Meer info - Strong man handbal battle bij HV DIOS Meer info - Ruim 7500 woningen door transformatie van gebouwen Meer info - Snertweer? We gaan Snertfietsen! Meer info - Forever Young dienst op 18 november Meer info - Commercieel medewerker Meer info - Call Agents Meer info - Koffieconcert 18 november: Duo Toetsen en Fluiten Meer info - Workshop ‘maak het jezelf gemakkelijk’ van Camilla Beijersbergen Meer info - Sinterklaas intocht in Midden Delfland en Delft Meer info - Bijzondere versperplusdienst\' hoe te leven.\' Meer info - Op en top Hollands feestje in de Wielepet Meer info - "De Elementen" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bibliotheek Honselersdijk zoekt versterking voor het team! Meer info - Aftrap CLUB 3 bij WPC Nederland 3 Meer info - St. Maarten of een gewone zondag? Meer info - Informatieavond over reflexzonetherapie en kanker Meer info - Café ‘Mooie Woorden’ op 15 november Meer info - Medewerker Kerstmarkt Meer info - Sinterklaas bij Het Blauwe Hek op 24 november Meer info