LPF Westland wil meer spreiding van asielzoekers/statushouders

LPF Westland

LPF Westland wil meer spreiding van asielzoekers/statushouders

Naaldwijk 03.08.2015 - LPF-Westland is benaderd door bewoners van de Gerrit van Heemskerkstraat in Naaldwijk waar in het laatste half jaar al 3 woningen

zijn toegewezen aan asielzoekers cq statushouders.

In het begin van dit jaar heeft LPF-Westland een motie ingediend om het aantal te huisvesten asielzoekers/statushouders omlaag te brengen omdat Westland gewoon niet aan deze opgave kan voldoen. Eigen jongeren kunnen we nauwelijks huisvesten en de markt voor sociale huur-woningen staat al ernstig onder druk. De motie is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen en onlangs heeft het college een schriftelijk verzoek gedaan aan het ministerie om de taakstelling voor Westland terug te brengen.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota/Voortgang College Werkprogramma heeft LPF-Westland een dringend beroep op het college gedaan om bij huisvesting van asielzoe-kers/statushouders een maximale inspanning te leveren om de asielzoekers/statushouders over de verschillende dorpen/wijken/straten te verspreiden om geen onnodige spanningen en problemen te veroorzaken.

Het mag overigens geen verrassing zijn dat LPF-Westland grote scepsis heeft over het huidige asielbeleid waarbij de landelijke overheid de gemeentes opza-delt met onuitvoerbare taakstellingen. Wat LPF-Westland betreft mogen de gemeentes, dus ook Westland, wel wat meer bestuurlijke ongehoorzaamheid laten zien en horen richting de landelijke overheid!

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Heeft het college de oproep van LPF-Westland tijdens de behandeling van de Voortgang Col lege Werkprogramma gehoord om asielzoekers/statushouders zoveel mogelijk te verspreiden over de diverse dorpen/straten/wijken?

2. Is het college het met LPF-Westland eens dat een evenredige verdeling over de diverse dorpen/wijken/straten beter is dan een concentratie van deze mensen in een of een paar straten?

3. Is het college het met LPF-Westland eens dat voor wat betreft de Gerrit van Heemskerk- straat in Naaldwijk nu het maximum te huisvesten asielzoekers/statushouders al bereikt is?

4. Heeft het college al een antwoord ontvangen van het ministerie op de vraag van de gemeenteraad om de taakstelling voor het Westland naar beneden bij te stellen?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland.

Dave van der Meer

Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info