Maximaal 55 woningen voor nieuwbouw Heenweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/07/2020 14:36

Maximaal 55 woningen voor nieuwbouw Heenweg

Heenweg 09.07.2020 - Op 22 juni jl. hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Gemeentebelang W estland over de voortgang van de planontwikkeling uitbreiding kern Heenweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Collegevragen inzake voortgang planontwikkeling Heenweg

Vraag 1
Kan het college aangeven hoever de procedure gevorderd is om een nieuwe woonwijk in Heenweg te realiseren? Zijn – zoals waar tot nu toe steeds sprake van was - de inwoners van Heenweg naar hun ideeën gevraagd en ook actief bij de planvorming betrokkenen?

Antwoord 1
Een uitbreiding van de kern Heenweg is afhankelijk van de toestemming van de provincie om buiten het stedelijk gebied te bouwen, hiervoor zijn gesprekken opgestart. Om het proces te bespoedigen heeft het college globale randvoorwaarden voor de uitbreiding van de kern Heenweg vastgesteld. W anneer de verdere planvorming gaat plaatsvinden is afhankelijk van de toekomstig ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar zal op dat moment ook de belanghebbenden betrekken in het proces.

Vraag 2
Wordt in het bouwprogramma voor een nieuwe woonwijk in Heenweg nog steeds uitgegaan van koopwoningen in het bereikbare segment voor de W estlandse inwoners en een beperkt programma goedkope sociale huurwoningen, zodat er uiteindelijk ook werkelijk gebouwd wordt voor de eigen behoefte en niet voor de instroom van elders?

Antwoord 2
Voor Heenweg sluiten we aan op de motie vitale kernen en de nieuwe woonvisie (woonvisie 2020-2030). Eén van de uitgangspunten bij de uitbreiding in Heenweg is zoveel mogelijk bouwen voor de lokale behoefte, waarbij rekening wordt gehouden met wat er in nabij gelegen woningbouwprojecten wordt gerealiseerd. Zoals ook aangegeven in antwoord 1 moeten we eerst nog toestemming krijgen van de Provincie voor de uitbreiding. Tot nu toe is de eis van de provincie dat voor Heenweg minimaal 30% sociaal wordt gebouwd.

Ter aanvulling kwam het college later nog met het volgende om de raad te informeren met;

Randvoorwaarden uitbreiding Heenweg buiten het bestaand stedelijk gebied
De randvoorwaarden maken een uitbreiding van de kern Heenweg buiten het stedelijk gebied mogelijk, met maximaal 55 woningen tot 2040. Het woningbouwprogramma sluit aan op de woonbehoefte van de kern, woningen voor starters en woningen ten behoeve van de doorstroming. Van de woningen zal 30% in het s ociale huursegment vallen

Nieuwe brochure van Bibliotheek én VU Westland gereed Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info