Muggenzifterij rondom verplaatsing paardensportcentrum de Dijkgraaf

GBW, LPF Westland

Muggenzifterij rondom verplaatsing paardensportcentrum de Dijkgraaf

Monster 07.05.2016 - Raadspartijen GBW en LPF-Westland hebben een motie ingediend voor de raadsvergadering van 24 mei

betreffende de verplaatsing van Manege de Dijkgraaf in Monster.

De kwestie rondom de locatie van manege De Dijkgraaf, het aflopen van de vergunning en vanwege het feit dat het college niet wil meewerken aan het realiseren van een nieuwe locatie, heeft de beide raadsfracties doen besluiten een motie hiervoor in te dienen.

Onduidelijkheid omtrent huurovereenkomst Manege Dijkgraaf

Bij de nieuwe locatie aan de Pettendijk is door de gemeente aangegeven dat met name de stikstofnorm een belemmering is voor het vergunnen van een te plaatsen manege. De fracties van GBW en LPF-Westland vinden dat een zeer ver gezocht argument, die ook effect zal gaan hebben op andere bouwlocaties in Westland indien dit door de gemeente op deze manier gebruikt zal worden.

Juist nu het de eigenaar van De Dijkgraaf gelukt is een nieuwe locatie te vinden en daarmee de problemen voor de omwonenden aan Plaats Langeveld in Monster opgelost kunnen worden, gaat de ambtelijke afdeling spreekwoordelijk met de hoeven in het zand. Een onbegrijpelijke houding die zij met deze motie willen wijzigen.

Motie Manege de Dijkgraaf

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen, op dinsdag 24 mei 2016

Overwegende dat

- De nieuwe regelgeving inzake stikstof waarschijnlijk grote gevolgen heeft voor diverse bouwprogramma’s, deze regelgeving op provinciaal niveau wordt uitgevoerd / gehandhaafd.

- Nu bij de QuickScan van Manege de Dijkgraaf naar voren komt welk effect deze regeling heeft

- Grof genomen 5 km uit de kustlijn deze regelgeving nagenoeg alle bouwplannen lam legt met alle economische en financiële consequenties van dien

- De regelgeving zo strikt is dat binnen het gebied van 5 km het verplaatsten van objecten ook niet mogelijk is

- Deze regelgeving niet duidelijk maakt wat eventuele consequenties zijn wanneer de gemeente wel meewerkt bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de Dijkgraaf

Verzoekt het college

- Z.s.m. de commissie EFO en of RO te informeren wat de consequenties van deze provinciale regelgeving inhoudt in relatie tot alle bouwplannen.

- Voor manege de dijkgraaf aan de Pettendijk ondanks de provinciale regelgeving toch medewerking te verlenen om alsnog dit bedrijf op die locatie te huisvesten

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties van:

GemeenteBelang Westland      LPF-Westland

Remmert Keizer                   Dave van der Meer

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info